Gezinnen ondersteunen tijdens de coronacrisis

"Nee, je staat niet aan de kant nu samenkomsten geen doorgang vinden"

17 maart 2020
  • Profielafbeelding van Martine Versteeg
    Door:
    Martine Versteeg

Nu kinderen thuisblijven van school en veel ouders thuiswerken, staan gezinnen in de komende weken onder een vergrootglas. Niet alleen dat wat positief is wordt vergroot, maar ook dat wat kwetsbaar en negatief is. Het zou zomaar kunnen dat we over negen maanden een kleine babyboom zullen zien, maar de kans op een groter aantal echtscheidingen bestaat ook. Sommige gezinnen floreren doordat quality time zich als vanzelf aandient. Andere gezinnen worstelen om het thuis gezellig en veilig te houden

Als leider in een kerkelijke gemeente heb je wellicht het idee dat je aan de zijlijn staat nu de ontmoetingen van de gemeenschap zijn weggevallen. Toch kan jouw gemeente juist nu veel betekenen voor de gezinnen die aan je verbonden zijn! Ik verzamelde een aantal tips voor jouw gemeente om gezinnen te bemoedigen en te ondersteunen:

Bid voor de gezinnen

Juist nu is het goed om structureel te bidden voor de gezinnen. Koppel bijvoorbeeld gemeenteleden met gezinnen, zodat ze voor elkaar kunnen bidden. Gezinnen kunnen dan ook hun gebedspunten doorgeven. Help ook de gezinnen om hun huis te vullen met gebed. Juist wanneer er spanningen zijn, is het goed om God te zoeken. Reik ideeën aan, zoals creatieve gebedsvormen die je thuis kunt doen.

Laat het jeugdwerk niet vallen

Jeugdwerk was altijd al een steun voor de verschillende leden van een gezin. Voor ouders is het de plek waar hun wens om kinderen gelovig op te voeden, wordt versterkt. Of de plek waarvan ze weten dat hun kinderen daar veiligheid en vriendschap vinden. Het is de plek waar kinderen, tieners en jongeren leeftijdsgenoten en Jezus-volgende rolmodellen ontmoeten. Een plek waar open gesprekken plaatsvinden over angsten, moeiten, passies en vreugde. Daar zien zij hoe anderen omgaan met het leven, ook tijdens een epidemie. Hier kunnen zij op terugvallen. Juist in deze tijd is jeugdwerk waardevol! En dan gaat het niet zozeer om de activiteiten, maar om de relaties tussen leiders en jeugd, jeugd onderling en natuurlijk de relatie met God. Dat is het kloppend hart van christelijk jeugdwerk. Laat dat dus niet vallen!

Zoek nieuwe structuren en maak duidelijke afspraken

Juist omdat veel van de bestaande structuren waarin je elkaar ontmoet wegvallen, is het goed om na te denken over nieuwe structuren. Maak heldere afspraken. Wie is er in jouw gemeente hiervoor verantwoordelijk? Weten jeugdleiders wat de status is van het jeugdwerk? Zijn zij zich bewust van wat er van hen verwacht wordt? Zijn zij zich bewust wat de mogelijkheden zijn voor jeugdwerk, ook in deze tijd? Ook als je jeugdwerk doet in de wijk: is er duidelijk gecommuniceerd naar vrijwilligers wat er van hen verwacht wordt? Weten de kinderen, tieners en jongeren wat de status is van hun activiteiten? Is er contact geweest met hen? Kun je structuren ontwikkelen waardoor je jeugdwerk kan vormgeven gebaseerd op die relaties?

Bied online jeugdwerk

Moedig je kinder- en jeugdwerkers aan om in contact te blijven met hun groep kinderen en/of jongeren. Als er één generatie is waar we als kerk nu goed contact mee kunnen houden, is dat wel de jongere generatie die digital native is. Toch worden ook zij zeker blij van een kaartje van een gemeentelid in hun brievenbus. Lijkt het je leuk om elkaar ook als groep online te ontmoeten? Diverse organisaties stelden materiaal beschikbaar om online jeugdontmoetingen vorm te geven. Is dat voor jouw gemeente niet haalbaar? Dan is het misschien mogelijk om aan te sluiten bij initiatieven van anderen. Ook kun je tieners wijzen op bestaande christelijke online community’s, zoals EO BEAM, Huis van Belle en Stronglife. Deze online community’s bieden een plek waar jongeren hun leeftijdsgenoten en christelijke influencers ontmoeten. Het is ook een plek waar ze hun vragen kunnen delen.

Geef informatie en inspiratie

Help ouders door informatie en inspiratie met hen te delen en hen zo te bemoedigen. Hiervoor is al veel ontwikkeld. Je kunt ook tips geven om ouders te helpen structuur en invulling te geven aan hun dagen (en vooral die van hun kinderen). Wellicht kun je een WhatsApp-groep starten waarin ouders ook zelf hun tips en vragen kunnen delen. Daarnaast bieden diverse organisaties materialen aan om thuis aan de slag te gaan met Bijbel en geloof.

Kerkdiensten

De kerkdiensten in Nederland zijn sinds de maatregelen rond het coronavirus anders van vorm of worden helemaal afgelast. Heel wat kerken vinden creatieve vormen om toch een viering door te laten gaan. Denk bij het vormgeven van vieringen hoe kinderen en tieners daarin een plek kunnen krijgen of kan er wellicht speciaal voor hen een filmpje worden gemaakt? Voor gezinnen met kinderen kan het juist ook waardevol zijn om als gezin samen te vieren. Lees ter inspiratie een eerdere blog over kleine kerk vieren. Diverse organisaties hebben materialen ontwikkeld om een viering thuis vorm te geven.

Zoek verbinding en sluit aan bij de behoefte

Wil je gezinnen in deze tijd ondersteunen dan is het vooral belangrijk om goed in contact te blijven met de kinderen, tieners, jongeren, ouders en de jeugdleiders in of om jouw gemeente. Onze eerste neiging is om dingen te willen opzetten en organiseren, maar inventariseer eerst of daar (nu al) behoefte aan is. Vermoedelijk vinden veel kinderen, tieners en jongeren het in deze eerste week wel prima. Het voelt misschien zelfs een beetje als vakantie. Maar dat gevoel kan een volgende week zomaar anders zijn. Blijf dus in contact.

Ook ouders zullen nu misschien andere behoeften hebben dan over een week (als ze een beetje een routine te pakken hebben) of over twee weken (als ze er even doorheen zitten). Daarbij is niet iedereen hetzelfde. Wees alert op gezinnen die behoefte hebben aan een bliksemafleider. Weet wat nodig is en probeer ook verder dan je eigen gemeente te kijken. Zijn er kwetsbare gezinnen van bijvoorbeeld alleenstaande ouders die het nu extra pittig hebben? Of waarin relaties tussen partners of ouder en kind niet lekker lopen? Blijf belangstelling houden en de gezinnen ondersteunen. Juist in een tijd waarin zij onder dat vergrootglas komen te staan.

Meer tips voor jeugd en gezin tijdens de coronacrisis

Vanuit de MissieNederland-netwerken INNOV8 en Rondom het Kind bundelden we alle tips en materialen voor gemeenten, ouders, kinderwerkers en jeugdwerkers rondom de coronacrisis.

Bekijk het overzicht hier.

Blijf op de hoogte

MissieNederland beweegt de kerk voor de volgende generaties onder anderen vanuit de focusnetwerkeren Rondom het Kind (geloofsopvoeding) en INNOV8 (professioneel jeugdwerk). Ontvang ook de inspiratiemails van Rondom het Kind met tips hoe jij ouders kunt ondersteunen in de (geloofs)opvoeding. Of meld je aan voor de INNOV8-nieuwsbrief met elke maand tips en nieuws voor professioneel jeugdwerk. 

Wellicht vind je dit ook interessant

Komen gezinnen terug naar de kerk?

Twee jaar lang zijn veel gezinnen niet of slechts af en toe naar de kerk geweest. Een online dienst kijken tijdens de co…
Lees verder

Het einde van kerkelijk jeugdwerk?!

Begin 2020 kwam het nieuwste boek van Andrew Root uit: The end of Youth Ministry. De titel was bedoeld om te prikkelen, …
Lees verder

De weerbarstigheid (gewoon) blootleggen

Elke avond om zeven uur is het in ons gezin vaste prik: samen kijken we naar het NOS Jeugdjournaal. Zo ook op 4 maart. I…
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema