19 december 2011

Zingeving op de Zuidas

Ondernemer Ruben van Zwieten hoopt vanuit de Protestantse Thomaskerk het hart van de Nederlandse zakenwereld menselijker…
Lees verder
19 december 2011

Voorbede – hoe doe je dat?

De eerste betekenis van het nieuwtestamentische woord voor bidden (aiteio) is ‘vragen’. We kunnen daarbij ee…
Lees verder
19 december 2011

Tom Marfo, predikant in de Bijlmer

De Ghanese Tom Marfo is predikant van The House of Fellowship, een multiculturele pinkstergemeente in de Bijlmer.…
Lees verder
19 december 2011

De stadskerk als wenkend perspectief (0/3)

Onze samenleving verandert en kerken veranderen mee. Over het succes van megakerken, de opmars van het netwerkchristendo…
Lees verder
19 december 2011

Schuldhulpverlening: een taak van de kerk?

Hoewel de overheid bij wet heeft vastgelegd dat zij iedere burger wil vrijwaren van armoede, blijkt telkens weer dat reg…
Lees verder
19 december 2011

Het lege hart van Nederland

De komst van de islam naar Nederland laat ons land niet onberoerd. Maar het meest confronterende is dat de islam ons een…
Lees verder
19 december 2011

Druk op Europese christenen neemt toe

De vrijheid om in Europa als christen te leven staat onder druk. Eind vorig jaar publiceerde het Observatorium voor Into…
Lees verder
19 december 2011

De tolerantie voorbij

Een verbod op ritueel slachten raakt niet alleen de Nederlandse joden, maar alle minderheden – inclusief christene…
Lees verder
6 december 2011

Oikos-evangelisatie

Een bepaald percentage christenen heeft de gave om te evangeliseren. De meerderheid heeft die gave niet. Hoe kunnen wij,…
Lees verder
6 december 2011

Meer contact met je buren

We leven gemakkelijk langs elkaar heen als buren. Iedereen is druk, ook christenen. Tien tips voor meer en beter contact…
Lees verder
6 december 2011

Gebedswinkel Woerden

Jan Wolsheimer, voorganger van de Cama Parousia gemeente in Woerden startte drie jaar geleden een gebedswinkel in het ce…
Lees verder
22 november 2011

Gebedswandeling

Als gebedsgroep zoek je naar afwisseling om betrokken te blijven bidden. Een gebedswandeling kan een stimulerende vorm z…
Lees verder
14 november 2011

Verstandelijk gehandicapten in de kerk

Verstandelijk gehandicapten. Zijn ze er niet en hoeven we daarom geen rekening met ze te houden? Of houden we geen reken…
Lees verder
30 september 2011

Vrouw en gemeente - De verlegenheid voorbij?

Verlegenheid met theologische kwesties als de vrouw in het ambt leidt vaak tot ambivalente praktijken. Hoe neem je de ge…
Lees verder
30 september 2011

De groene kerk

In de Middeleeuwen namen kloosters het initiatief tot het ontginnen van de ruige natuur. De moderne mens is daarin gehee…
Lees verder