‘Van de ene generatie op de andere’

Symposium over invloed vijftig jaar ‘jeugdzending’ op de kerk in Nederland

15 januari 2024 om 13:00
  • Profielafbeelding van Fedde Ypma
    Door:
    Fedde Ypma

jmeo+logo+50+jaarWat was de invloed van vijftig jaar aanwezigheid van Jeugd met een Opdracht (JmeO) in Nederland op kerk en zending in ons land? Die vraag was voor dr. Evert van de Poll aanleiding tot het idee een symposium daarover te organiseren. Van de Poll, hoogleraar missiologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven, hoopt dat de evangelische beweging, missionaire organisaties en de kerken er lessen uit kunnen trekken.

Van de Poll vond weerklank bij Jeff Fountain, directeur van het Schuman Centre for European Studies in Amsterdam en in verschillende functies betrokken bij JmeO sinds de oprichting daarvan in 1973. In samenwerking met onder andere MissieNederland, Inspirare, JmeO Nederland en de Christelijke Hogeschool Ede namen zij het initiatief voor het symposium 'Van de ene generatie op de andere', dat op 15 maart zal plaatsvinden.

Het symposium heeft een drievoudige focus: een samenvattende terugblik op vijftig jaar JmeO in Nederland, persoonlijke reflecties van mensen die daarbij betrokken zijn geweest, en wetenschappelijke analyses vanuit kerkelijk, missiologisch en sociaal-cultureel perspectief. Sprekers zijn onder anderen prof. dr. Miranda Klaver, hoogleraar antropologie van religie aan de Vrije Universiteit, prof. dr. Jos de Kok, rector en hoogleraar praktische theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit, en Arnold van Heusden, voormalig directeur van de Evangelische Alliantie in Nederland.

Missie in de evangelische beweging

JmeO vierde vorig jaar haar vijftigjarig bestaan. Ze vestigde zich in 1973 in Nederland als Nederlandse tak van de internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie Youth With A Mission (YWAM). YWAM was in 1960 opgericht door de Amerikaan Loren Cunningham. Hij overleed in oktober op 88-jarige leeftijd.

Je passie voor missie weerspiegelt iets van je eigen enthousiasme voor het evangelie dat je ontvangen hebt

Een diepe passie voor wereldwijde missie is typerend voor de evangelische beweging. De opwekkingsbewegingen van de 19e en 20e eeuw gaven een grote opleving bij zendingsorganisaties. Vele zendelingen gingen de wereld in. ‘Toch zie ik in de breedte van de evangelische beweging dat kerken en christenen juist worstelen met die wereldwijde missie,’ aldus Martine Versteeg, interim-directeur van MissieNederland. ‘Veel kerken, maar ook zendingsorganisaties, zien al jaren teruggang in het aantal mensen dat actief betrokken wil zijn bij zending. Terwijl je passie voor missie iets weerspiegelt van je eigen enthousiasme voor het evangelie dat je ontvangen hebt. Dit maakt dat het nog belangrijker wordt om te kijken naar die plekken waar jonge mensen wél enthousiast worden voor (wereldwijde) missie.’

JmeO is er in geslaagd opeenvolgende generaties jongeren met verschillende sociaal-culturele achtergronden aan te spreken

Van de Poll stelt: ‘JmeO heeft een belangrijke rol heeft gespeeld in de mobilisering van jongeren voor missionair werk en in de ontwikkeling van de evangelische stroming in Nederland. JmeO is er kennelijk in geslaagd opeenvolgende generaties jongeren met verschillende sociaal-culturele achtergronden aan te spreken en te werven voor betrokkenheid in zending. Dat maakt dit symposium van groot belang voor de evangelische beweging.’

Model voor zendingsgemeenschappen

Een ander punt waarop Van de Poll wijst, is dat de organisatie een model heeft ontwikkeld voor zendingsgemeenschappen. Dat begon met de Ark in 1973 in Amsterdam en twee jaar later Heidebeek in Heerde. ‘De bases zijn in hoge mate autonoom, maar toch verbonden met elkaar. Ze brengen jongeren van verschillende culturen bij elkaar. We herkennen daarin soortgelijke bewegingen uit het verleden. Onderzoekers spreken wel van een nieuw monasticisme.’

Dat zijn trouwens niet alleen ‘gemeenschappen voor de nieuwe evangelisatie’, zoals de nieuwe monastiek in de Rooms-Katholieke Kerk wordt genoemd, of ‘springplanken’ voor werken in zending wereldwijd. Veel jongeren die een Discipelschap Training school (DTS) deden bij JmeO, volgden later een theologische of missionaire opleiding of kwamen op al dan niet invloedrijke plaatsen in de maatschappij terecht.

Brede invloed

Van de Poll noemt nog een lijst van initiatieven die JmeO op diverse terreinen ondernam. Zoals gelijke kansen voor mannen en vrouwen in leidinggevende functies, ontwikkeling van eigentijdse lofprijzing, het bijeenbrengen van leiders van kerken en organisaties en stadszending (waaraan de naam van onder anderen Floyd McClung verbonden is).

Ook de bevordering van een holistisch begrip van zending die op alle levenssferen betrekking heeft, zoals gezin (huwelijkscursussen, gezinskampen), onderwijs (evangelische basisscholen), politiek en Europese bewustwording (Schuman Centre for European studies). Ook de visie voor YWAM Ships (wereldwijd meer dan dertig schepen) werd mede in Nederland geboren met de aankoop van de Anastasis. Later werd YWAM Ships zelfstandig voortgezet in Mercy Ships.

Van de Poll vindt het al met al opmerkelijk dat JmeO nog steeds jongeren weet aan te spreken en hoopt dat het symposium meer mensen in de academische en kerkelijke wereld bewust zal maken van de huidige zendingsinnovaties en -methoden. Hij bestempelt JmeO als ‘een typische evangelische organisatie, met een charismatische spiritualiteit’ waarin het Schriftgezag al die jaren centraal is blijven staan.

Aanmelden

Het symposium vindt plaats op vrijdag 15 maart aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Aanmelden kan hier. Hoewel het Engels de lingua franca binnen JmeO is, zal de voertaal van het symposium Nederlands zijn. Een regulier ticket kost 30 euro. Deelnemers van MissieNederland betalen 20 euro. Het studententarief is 10 euro. Bij alle tickets is de lunch inbegrepen.

Aanmelden

Partners en sponsors bij de organisatie van het symposium zijn MissieNederland, Evangelische Theologische Faculteit, Inspirare, Christelijke Hogeschool Ede, JmeO Nederland en het Schuman Centre for European Studies.

MissieNederland FCvoor web etf-logo-1inspirareLogo-CHE-downloadlogo JMEO NLSC-logo-

Meer nieuws van MissieNederland

World Servants lanceert nieuw projectseizoen met nieuwe directeur

In 2025 bouwen met World Servants 850 jongeren aan verandering in ontwikkelingslanden én in Nederland. Samen met …
Lees verder

Bijbelvertaalwerk groeide nog nooit zo snel

Met Pinksteren hoorden velen in Jeruzalem het Evangelie in hun eigen taal. Duizenden kwamen tot geloof en de eerste kerk…
Lees verder

Alcohol- en drugsbrillen voor preventiewerk

Wat doen alcohol en drugs met je lichaam?  Alcohol- en drugsbrillen zijn een uitstekend hulpmiddel om jongeren de r…
Lees verder