Netwerk Gelijkwaardig leiderschap roept kerken op: luister naar verhalen over seksisme

Onderzoek Nederlands Dagblad vraagt om gepaste reactie

17 juni 2021 om 16:40
  • Profielafbeelding van redactie
    Door:
    redactie

Het recente onderzoek van het Nederlands Dagblad, waaruit blijkt dat negen op de tien vrouwelijke voorgangers in Nederland seksisme ervaren in hun werk, vraagt om een gepaste reactie. Het netwerk Gelijkwaardig leiderschap van MissieNederland roept kerkenraden, oudstenteams en individuele gemeenteleden op om te luisteren naar de verhalen van vrouwen in hun gemeenschap en ervan te leren.

‘Bij de resultaten van zo’n onderzoek is het gemakkelijk om verontwaardigd te raken. Het raakt een diepe snaar. Niet alleen bij de vrouwen die het meemaken, maar ook bij mannen en vrouwen die het idee ongemakkelijk vinden dat zij misschien ook wel hebben bijgedragen aan het probleem. We houden het onderwerp dan graag op afstand door het gedrag te veroordelen of juist te bagatelliseren,’ vertelt Jan Willem Janse, woordvoerder namens het netwerk Gelijkwaardig leiderschap. ‘Dit terwijl we juist nu de kans hebben recht te doen aan getroffenen en van deze situatie te leren.’

Handreiking

Voor het gesprek in de kerk reikt het netwerk enkele handvatten aan, samengevat in ‘durf te vragen’, ‘durf te voelen’ en ‘durf te leren’. Het begint met de bereidheid om oprecht te luisteren en de uitnodiging aan vrouwelijke leiders om hun verhaal te delen. De handreiking is te downloaden vanaf de website www.missienederland.nl/seksisme

Lunchgesprek

Om ervoor te zorgen dat het thema op de agenda blijft zodra de drukte van het nieuwe seizoen weer begint, organiseert het netwerk Gelijkwaardig leiderschap op vrijdag 24 september een lunchgesprek. Geïnteresseerde voorgangers, predikanten en andere leiders (m/v) uit de kerk kunnen bij dit gesprek aanhaken om te ontdekken wat hun rol kan zijn op dit gebied.

Netwerk Gelijkwaardig leiderschap

Het netwerk Gelijkwaardig leiderschap van MissieNederland wil recht doen aan de roeping van mannen en vrouwen door gelijkwaardig leiderschap in de kerk te stimuleren.

Meer nieuws van MissieNederland

Alcohol- en drugsbrillen voor preventiewerk

Wat doen alcohol en drugs met je lichaam?  Alcohol- en drugsbrillen zijn een uitstekend hulpmiddel om jongeren de r…
Lees verder

Oproep MissieNederland: kom in actie tegen antisemitisme en moslimhaat

Haat tegen mensen vanwege hun etniciteit of religie neemt in heel Europa en ook in Nederland toe. Het huidige conflict i…
Lees verder

Wereld Evangelische Alliantie roept op tot gebed voor vrede in het Heilige Land

Op 9 oktober publiceerde de Wereld Evangelische Alliantie een oproep tot gebed voor vrede in het Heilige Land. Als Neder…
Lees verder