Kerkproeverij komt met alternatieven voor uitnodigend kerk-zijn in coronatijd

‘Blijf ondanks beperkingen toch uitnodigend’

20 mei 2020 om 12:30
  • Profielafbeelding van Jan Willem Janse
    Door: Jan Willem Janse

De gezamenlijke organisaties die vertegenwoordigd zijn in het initiatief Kerkproeverij moedigen kerken aan om ondanks alle beperkingen toch uitnodigend te blijven. Om geloofsgemeenschappen hierbij te ondersteunen is de website www.kerkproeverij.nl omgebouwd tot een inspiratiepagina voor uitnodigend kerk-zijn in coronatijd.

Projectleider Elianne Schultz vertelt over de achtergrond van de aangepaste Kerkproeverij-campagne: “De meeste vieringen vinden momenteel online plaats. In de eerste weken van de coronacrisis viel het ons op dat deze vieringen veel extra kijkers trokken. Dat stelde ons voor de vraag: hoe kun je deze mensen ook betrekken bij je geloofsgemeenschap? Ondertussen denken veel geloofsgemeenschappen ook na over de toepassing van de nieuwe maatregelen en protocollen. Daarbij vroegen we ons af: hoe kan er binnen de richtlijnen uiting worden gegeven aan een cultuur van uitnodiging?”

Pinksteren

In een open brief aan kerken schrijven Vicaris Arjen Bultsma, lid van het kernteam, en ds. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken: “Wij zien het bouwen aan een uitnodigende en gastvrije gemeenschap als een doorgaand proces. Het behoort ook tot de missionaire opdracht zoals die bijvoorbeeld klinkt aan het einde van het Matteüsevangelie. Juist met Pinksteren krijgt die een bijzondere bekrachtiging. Daarom gebruiken wij dit moment om aandacht te vragen voor het blijvend belang van uitnodigen en verwelkomen.”

Voorbeelden

“We beseffen dat voor veel geloofsgemeenschappen de hoe-vraag momenteel sterk leeft,” vertelt Schultz. Hoe kun je enerzijds rekening houden met alle maatregelen, maar toch ook invulling geven aan kerk-zijn en je verlangen om uit te nodigen? Daarom delen we op de website praktische tips voor zowel de uitnodiger als voor organisatoren binnen de gemeenschap. Zo geven we bijvoorbeeld het idee mee om in het reserverings- en lotingssysteem – dat op veel plekken nodig is om niet teveel mensen tegelijk in een viering te hebben – rekening te houden met het meenemen van gasten. Dit is direct een goed signaal naar leden van de gemeenschap zelf, aangezien zij daardoor de ruimte blijven ervaren om anderen van harte uit te nodigen. Naast dit soort praktische tips, hebben we ook uitnodigingskaartjes voor zowel online vieringen als toekomstige fysieke bijeenkomsten aan de website toegevoegd.”

Kerkproeverij

Rondom één weekend in het jaar worden zoveel mogelijk Nederlanders uitgenodigd om een kerkdienst bij te wonen. Op deze manier oefenen christenen gezamenlijk in het uitnodigend kerk-zijn. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden van het coronavirus bezinnen de organisatoren zich nog op de invulling van het geplande Kerkproeverij-weekend in oktober. Kerkproeverij is een initiatief van de Raad van Kerken, in samenwerking met Alpha Nederland en MissieNederland, en wordt ondersteund door mediapartners EO en KRO-NCRV.

Meer over Kerkproeverij

Meer nieuws van MissieNederland

MissieNederland-seminars tijdens de Pinksterconferentie van Opwekking

Samen met stichting Opwekking en diverse partners uit ons netwerk, organiseert Missienederland tijdens de Pinksterconfer…
Lees verder

MissieNederland vraagt opnieuw aandacht voor seksisme in de kerk

In de nieuwste editie van het MissieNederland-magazine ideaz vraagt de netwerkorganisatie opnieuw aandacht voor seksisme…
Lees verder

Symposium ‘Kerk en ik: Match made in heaven?!’

Samen nadenken over de toekomst van de kerk. Dat gebeurt tijdens het symposium ‘Kerk en ik: Match made in heaven?!…
Lees verder