Kerkproeverij

Kerkproeverij stimuleert geloofsgemeenschappen om een cultuur van uitnodiging te vormen en ondersteunt hen daarbij. Het concept is simpel: jouw gemeenteleden worden uitgedaagd om iemand uit de persoonlijke kring uit te nodigen om mee te gaan naar een samenkomst.

Veel christenen vinden het niet gemakkelijk om iemand uit te nodigen voor een kerkdienst. Iemand uitnodigen voor iets waar je zelf veel waarde aan hecht, kan behoorlijk spannend zijn. Wat als iemand ‘nee’ zegt? Tegelijkertijd zien we ook mensen die zoeken; naar geluk, relaties en de zin van het leven. We zien dat de drempel om een samenkomst te bezoeken vaak hoog kan zijn. Hierdoor krijgt de kerk (bijna) geen kans om antwoord te geven of te zijn op de zoektocht. Een samenkomst bezoeken is – zeker wanneer je alleen bent – voor veel van deze mensen een te grote stap. Ze wachten erop om uitgenodigd te worden. Om samen met een bekende die stap te kunnen zetten.

mensen wachten erop om uitgenodigd te worden

We willen zien dat christenen vertrouwd raken met het (ontspannen) uitnodigen van de mensen om hen heen. We willen een cultuur zien in de kerk waar het gewoon is om een gast mee te brengen, of die gast nu gelooft of (nog) niet. Uiteraard zien we daarbij graag dat die genodigde méér dan welkom is. Zo kunnen zij proeven aan de kerk en aan waar zij voor staat.

Kerkproeverij is een initiatief van de Raad van Kerken, in samenwerking met EO, KRO-NCRV, MissieNederland en Alpha Nederland. Er zijn maar liefst 22 kerkgenootschappen die hun medewerking aan de campagne verlenen. 

Kerkproeverij in coronatijd

Hoe geef je invulling aan Kerkproeverij in een anderhalvemetersamenleving? Kun je ook mensen betrekken bij je gemeenschap als je slechts online of in kleinere groepen samenkomt? Ontdek op www.kerkproeverij.nl hoe je dit jaar toch invulling kunt geven aan uitnodigend kerk-zijn.

Je voorbereiden op Kerkproeverij

alle artikelen

Geen landelijke Kerkproeverij in 2021

Uitnodigen blijft belangrijk, maar een landelijke Kerkproeverij-campagne past nu niet, zo heeft de Raad van Kerken in Ne…
Lees verder

Wel uitnodigend kerk-zijn, geen landelijke Kerkproeverij-campagne

Als gevolg van de coronacrisis, hebben de gezamenlijke partners van Kerkproeverij besloten om dit jaar af te zien van ee…
Lees verder

Kerkproeverij komt met alternatieven voor uitnodigend kerk-zijn in coronatijd

De gezamenlijke organisaties die vertegenwoordigd zijn in het initiatief Kerkproeverij moedigen kerken aan om ondanks al…
Lees verder