Sla links over
Hoofdinhoud

Kerkproeverij

Kerkproeverij: Meer dan welkom

Als kerk ben je blij met je gasten. Toch? Je heet ze welkom, biedt ze eventueel een bak koffie aan, en begeleidt ze de dienst door. Mensen welkom heten, dat lukt (meestal) wel. Maar hoe nodig je ze uit?

Zaterdag 9 en zondag 10 september vindt het landelijke initiatief 'Kerkproeverij' plaats. Een initiatief dat niet alleen maar mensen laat proeven aan de kerk, maar de kerk ook echt helpt om missionair te groeien. Want de ander uitnodigen om naar de kerk te gaan, dat is niet altijd makkelijk. 

Diverse kerkgenootschappen, organisaties en landelijke media ondersteunden de campagne. Ook MissieNederland is hierbij betrokken. Samen geven we vorm aan de campagne, en rusten we kerken toe. Ter voorbereiding op de campagne ontwikkelen we ondersteunend materiaal dat kosteloos gebruikt kan worden. Te denken valt aan: uitnodigingskaarten, introductievideo's, ideeën rondom sociale media, etcetera. Daarnaast wordt op de website van Kerkproeverij zichtbaar op welke plekken in Nederland mensen kunnen proeven aan de kerk tijdens de Kerkproeverij. Juist omdat we dit samen doen met andere kerken, wordt de campagne een prachtig getuigenis van eenheid. 

Doe mee!

Wil je meedoen aan de campagne? Voor nu zijn dit de enige stappen die je moet nemen: 

  1. Neem het besluit om mee te doen aan de campagne.
  2. Laat het weten aan de landelijke organisatie van de Kerkproeverij, door contact op te nemen met de Raad van Kerken (rvk@raadvankerken.nl). Geef door dat je de Kerkproeverij-nieuwsbrief wilt ontvangen waarmee je tot en met oktober op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
  3. Maak intern in je gemeente enkele voorbereidingen, zodat de hele gemeente op het goede moment geïnformeerd is over de campagne en toegerust is om mensen in hun eigen omgeving uit te nodigen. 

De Kerkproeverij is gebaseerd op de Back to Church Sunday-campagne.
Binnenkort verschijnt hier ook de link naar de landelijke website voor de campagne.