Geloof in de kerk, geloof in MissieNederland

Martine Versteeg wordt interim-directeur van MissieNederland

8 maart 2023
  • Profielafbeelding van Martine Versteeg
    Door:
    Martine Versteeg

Als kind waren kerk en geloof vanzelfsprekend aanwezig in ons gezin, dat uitgezonden werd naar Indonesië om daar de kerken te dienen. Maar als tiener terug in Nederland ervoer ik een grote weerstand tegen kerk, of het nou vanwege de kerkdiensten of catechisatie was. Het was altijd een grote strijd om mij betrokken te krijgen bij welke uiting van kerkzijn dan ook. 

Als twintiger dacht ik voorgoed kerk en geloof te hebben verlaten en nu twintig jaar later vind ik mijzelf in een positie dat ik leiding mag geven aan de grootste christelijk alliantie in Nederland die gelooft dat de wereld een kerk nodig heeft. Een netwerk dat gelooft dat Jezus de kerk de potentie geeft om leven te brengen in die wereld.

Achteraf realiseer ik mij dat zo’n 180 graden omkering alleen kan door een ontmoeting met de Heer van de kerk: Jezus Christus. Hij die de bron is van het leven in al zijn volheid.

Leven met Jezus

Als vijfentwintigjarige ontdekte ik dat het leven met Jezus beter is dan een leven zonder. Ondanks deze ontdekking, had ik voor zijn lichaam, de geloofsgemeenschap, weinig liefde. Ik merkte dat ik als kerkelijk (jeugd)werker jonge mensen een leven gunde met Jezus, maar niet per se een leven verbonden met zijn lichaam. De lokale kerk is namelijk niet altijd aantrekkelijk en als werker in de kerk kreeg ik soms ook zicht op de lelijke kanten van kerkzijn. De kerk heeft in het verleden en nu nog steeds mensen beschadigd. En als ik niet overtuigd werd van de kracht en liefde van de Heer van de kerk dan had ik ook nu vandaag de kerk links laten liggen. Maar de kerk behoort toe aan Christus en zolang het zijn lichaam is, is het gemaakt om leven te brengen.

De kerk behoort toe aan Christus en zolang het zijn lichaam is, is het gemaakt om leven te brengen.

Doordat het zijn lichaam is zie ik nu in dat ondanks een gebroken realiteit er potentie ligt in de kerk om leven te brengen. Juist op die plekken waar mensen hun leven in lijn brengen met het evangelie van Jezus en zich verbinden aan anderen wordt Gods aanwezigheid in deze wereld merkbaar.

Geloof in de kerk

Daarom geloof ik in de kerk. Daarom geloof ik dat we als alliantie van individuen, geloofsgemeenschappen, kerkgenootschappen en organisaties een beweging mogen stimuleren in Nederland waarin mensen (weer) geloof mogen vinden in de kerk van Christus. Dat door onze samenwerkingen lokale betrokken kerkleden een stap verder geholpen worden om samen met hun geloofsgemeenschap leven te brengen in de wereld.

Voor de MissieNederland alliantie is 2023 een bijzonder jaar. Naast dat er een directiewisseling plaatsvindt, vieren we 50 jaar samenwerking rond wereldwijde missie en zullen we dit jaar een nieuw strategisch meerjarenplan vormen. Waar gaan we de komende beleidstermijn aan samenwerken om de lokale kerk een stap verder te helpen in het brengen van leven? En ook hierin worden we uitgenodigd te denken vanuit overvloed van de Heer van de kerk.

Voorbij de grenzen

Het gaat hierbij niet om meer aandacht voor - vul maar in – jeugd, wereldwijde missie of missionair kerkzijn in je wijk. Wanneer we kijken naar de bron van leven, waaromheen wij onze geloofsgemeenschappen vormen, dan willen we dat niet begrenzen, dan mag het niet begrensd worden. Het is bedoeld om leven te brengen over de grenzen van onze geloofsgemeenschap, buurt, land, continent tot de uiteinden van de aarde. En dat maakt het vieren van 50 jaar samenwerking op wereldwijde missie werkelijk een feestje van Gods overvloed. 

Het vieren van 50 jaar samenwerking aan de wereldwijde missie, is eigenlijk een feestje van Gods overvloed

Leven delen

Ik hoop dat MissieNederland, vanuit haar geloof in de kerk, ook de komende jaren steeds weer de weg vrij mag maken voor lokale kerken om zijn overvloed van leven te delen. Daar wil ik in deze interimperiode aan bijdragen.

Lees hier meer over de aanstelling van Martine Versteeg als interim-directeur

Thema: Geloof in de kerk

Wij geloven dat Jezus potentie heeft gelegd in de kerk om leven te brengen in de wereld. Daarom reikt MissieNederland je steeds weer een volgende stap aan om daar invulling aan te geven met jouw geloofsgemeenschap en vertegenwoordigen we de waarde van de kerk in Nederland.

Meer blogs en columns

Voor of tegen: het is te gemakkelijk

Ben je voor of tegen Israël? Ben je pro-Palestijns? De volop losgebarsten strijd tussen Israël en Hamas leidt …
Lees verder

De gevolgen van het slavernijverleden zitten ook in mij

Daar zit ik dan in Paramaribo in een zaaltje van het Surinaams Bijbelgenootschap. Met een paar Surinaamse kerkleiders en…
Lees verder

Samen Jong draagt al één jaar bij aan het brengen van leven

Samen Jong bestaat deze week één jaar. Een jubileum en écht een reden voor een feestje. Waar eerst …
Lees verder
8-10 keer per jaar een nieuwsbrief vol geloof in de kerk

Ontvang de nieuwsbrief van MissieNederland

Wat is MissieNederland?

Zien

wij zien

Wij zien een gebroken wereld die het leven in volheid mist waarvoor Jezus naar de wereld is gekomen.

Geloven

wij geloven

Wij geloven dat Jezus potentie geeft aan zijn kerk om leven te brengen in de wereld. 

Zijn

wij zijn

Wij zijn een alliantie die de evangelische beweging verbindt en vertegenwoordigt om samen de kerk te helpen haar potentieel te verwezenlijken.

Bieden

wij bieden

Wij bieden een verbindend evangelisch platform dat betrokken kerkleden helpt om met hun lokale geloofsgemeenschap leven te brengen in de wereld.