Kostbare gesprekken over Jezus

Re-search & Re-act

donderdag 25 augustus 2022
  • Profielafbeelding van Sabine van der Heijden
    Door:
    Sabine van der Heijden

‘Jezus boodschap serieus nemen’ is één van de kernwaarden van Samen Jong. Dat betekent o.a. concrete verhalen over Jezus en wat leven met Hem betekent voor ons dagelijks leven hier en nu. Sabine van der Heijden onderzocht wat jeugdleiders ontdekken als zij hierover met elkaar in gesprek gaan[1]

Vanuit vijf jeugdwerkorganisaties gingen we in gesprek met groepjes van drie jeugdleiders. Het eerste gesprek ging over hoe zij Jezus zien, hoe Hij heilzaam is in hun leven en hoe dit hen motiveert met jongeren te werken. In een tweede gesprek vertelden ze hoe zij jongeren helpen ontdekken wie Jezus is door wat ze doen én wie zij zijn. In het derde gesprek bespraken ze wat de belangrijkste werkzame factoren’ waren en hoe ze die kunnen versterken.

Het eerste dat de jeugdwerkers ontdekten is dat het heel waardevol is om deze gesprekken met elkaar te voeren. Ze deelden hoe hun beeld van Jezus in de loop van hun leven veranderd was, hoe ze zelf tot geloof waren gekomen. De vraag ‘hoe het ‘heil’ in Jezus doorwerkt in hun dagelijks leven’ was soms lastig, maar er werden prachtige verhalen gedeeld, vaak over kritieke situaties uit hun leven. Dit ervaarden de jeugdleiders als kostbaar. “We praten vaak over de activiteiten die we organiseren, maar deze persoonlijke dingen delen we niet, dat zouden we veel meer moeten doen,” concludeerden ze. In het tweede gesprek vertelden de jeugdleiders hoe zij zelf proberen Jezus’ liefde te laten zien door hoe zij met de jongeren omgaan. Vaak konden ze dit lastig van zichzelf zeggen, maar zagen de anderen dit wel bij hen. Dat leidde tot bemoedigende en soms ontroerende momenten. In het laatste gesprek kwamen vier punten naar voren die jeugdleiders willen versterken:
1. Hun eigen geloof delen met jongeren. Daarvoor is het nodig dat zij zelf blijven groeien in hun geloof en met elkaar oefenen in het verwoorden daarvan.
2. Investeren in persoonlijke en warme relaties met jongeren; niet alleen tijdens activiteiten, maar ook daarbuiten.
3. Zelf de Bijbel kennen, eruit leven en de Bijbel relevant maken voor jongeren, zodat jongeren dóórgaan met de Bijbel ook als ze niet meer naar het jeugdwerk gaan.
4. De diversiteit in het team benutten: elke jeugdleider heeft een ander verhaal en een andere geloofsstijl, hierdoor kunnen jongeren de rijkdom van God en geloven ontdekken.

Lees het hele onderzoek[1] Het onderzoek is onderdeel van het lectoraat ‘Heil zien in missionaire initiatieven’ van de opleiding Theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede onder leiding van Sake Stoppels en uitgevoerd samen met Jong Protestant, HGJB, CGJO, Youth for Christ en Navigators-LEF.

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema