Samenwerking met ouders

Re-search & Re-act

donderdag 25 oktober 2018
  • Profielafbeelding van Niels Stolper
    Door:
    Niels Stolper

Hoe kan het kinderwerk effectief en krachtig met ouders samenwerken in de geloofsopvoeding van kinderen tot 12 jaar? Niels Stolper deed onderzoek naar deze vraag voor de Baptisten gemeente Op Doortocht. Naar aanleiding van dat onderzoek schreef Niels Stolper onderstaande blog. 

Wat is jouw middenweg?

God is niet ‘alleen’ een liefdevolle Vader.
Kinderen moeten niet ‘alleen’ maar ruimte en vrijheid krijgen.
Twijfelen aan God en aan je eigen kunnen is niet gek.
Maar, hoe en wat dan wel? 

De opvoeding die jij en ik hebben ontvangen hebben gevolgen. Vanuit mijn eigen opvoeding maak ik bewust en onbewust keuzes. Ik, Niels ben mede door mijn ouders gevormd tot wie ik nu ben. Mijn ouders hebben anti-keuzes en pro-keuzes gemaakt ten opzichte van hun eigen opvoeding. In de geloofsopvoeding gebeurt dit ook.

 Anti-keuzes

Wat jij je kinderen graag wil meegeven zou goed een anti-keuze kunnen zijn. Anti-keuzes staan haaks op de keuzes die door je ouders of omgeving worden gemaakt. Het zijn keuzes die jij absoluut niet wilt maken. Je wilt je kinderen nergens toe dwingen of iets opleggen. Je wilt dat je eigen daden ook weerspiegelen wat je zegt.

Pro-keuzes

Tegelijk kan het ook zijn dat je van je ouders hebt geleerd en hun waarden en normen graag wil doorgeven en zelf wilt uitleven. De gezellige sfeer die er altijd was op zondag, je moeder die altijd voor andere mensen zorgde, je vader die altijd nog even een rondje met je ging fietsen. Dit zijn gebeurtenissen die waardevol zijn en waaruit de opvoeder zelf dit graag wil doorgeven.

Samen sta je sterk?

In een gezin ben je samen verantwoordelijk voor de geloofsopvoeding. Tegelijk heb je als ouders vaak een verschillende geloofsopvoeding gekregen. Hoe ga je met deze verschillen om? Wat communiceer je naar de kinderen en in hoeverre voer je waar de kinder bij zijn de discussie met elkaar?

Ondersteuning

Hoe kan de kerk geloofsopvoeding ondersteunen? Kerk ben je samen…een voorganger, pastoraal werker of jeugdouderling heeft zelf ook een gezin. Ook zij maken pro en anti-keuzes. Kerk ben je met elkaar met Jezus Christus als HOOFD van het lichaam.
Het is belangrijk dat er aandacht is voor thema’s als religieuze erfenis. Dit om samen te zoeken naar een gezonde balans in de keuzes die we in het hier en nu maken.

Is er in uw leven, uw gezin, uw sociaal-netwerk, uw kerk aandacht voor deze thema’s?
Wat is de bron waarin jullie naar antwoorden zoeken? Zoek je antwoorden in de Bijbel, Gods Woord. Zijn richtlijnen zijn betrouwbaar en goed. Bid om wijsheid, wijsheid begint met ontzag voor God.

 Lees hele het onderzoeksrapport

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema