Onze bijdrage aan de Pinksterconferentie van Opwekking

Wij geloven dat de wereld een kerk nodig heeft die leven brengt. Daarom organiseren we samen met stichting Opwekking en diverse andere partners uit onze alliantie diverse seminars tijdens de Pinksterconferentie in Biddinghuizen. Opwekking en MissieNederland hechten er waarde aan dat de conferentie niet alleen een prachtig weekend met en voor christenen is, maar ook een positieve uitwerking heeft op de rest van het jaar. We hopen dat mensen naar aanleiding van de Pinksterconferentie een volgende stap willen én kunnen zetten om - samen met hun geloofsgemeenschap - leven te brengen in de wereld.

Wat houdt onze bijdrage in? 

  • Wij stemmen af met de partners uit onze alliantie over de thema's die we tijdens de Pinksterconferentie graag een podium willen geven. Daarin streven we steeds naar mooie samenwerkingen tussen verschillende deelnemers aan onze netwerken. 
  • Wij dragen seminars aan bij Opwekking rondom de (wereldwijde) missie die Jezus ons geeft.
  • We helpen sprekers de seminars voorbereiden en ondersteunen hen tijdens/rondom het seminar.
  • We zorgen voor aanvullende materialen die mensen kunnen meenemen om thuis verder te gaan met het onderwerp.
  • We promoten de seminars online en via de radio.
  • We zijn zelf aanwezig tijdens de Pinksterconferentie om alliantiepartners te ontmoeten en nieuwe connecties op te doen en mogelijke samenwerkingen te verkennen. Zo versterken we de alliantie die achter de kerk staat om haar te helpen bij het brengen van leven.

Wat kost deze bijdrage?

De voornaamste kosten bestaan uit de gemaakte uren door onze netwerkleiders, die afstemmen met de diverse organisaties in het netwerk. Wij schatten de kosten voor 2023 in op een totaal van ongeveer € 6.000 - € 7.000. Dit investeren we namens onze alliantiepartners om hen te vertegenwoordigen en vooral: om meer mensen uit te nodigen om betrokken te raken bij missie.

Hoe kun je bijdragen?

  • Je kunt ons steunen met een eenmalige gift of als persoonlijk deelnemer.
  • Je kunt met een grote gift helpen om de impact van onze bijdrage te vergroten. Door bijvoorbeeld te investeren in een promotievideo of radiocommercial voor MissieNederland en de inkoop van reclamezendtijd. Neem hiervoor contact op met Jan Willem Janse, hoofd Marketing & communicatie bij MissieNederland.
  • Je kunt - als deelnemende organisatie - seminarideeën voorleggen aan Jiska Chin-A-Teh, netwerkleider Kerk & Global missions en tevens coördinator van de missieseminars op Opwekking.

Zien

wij zien

Wij zien een gebroken wereld die het leven in volheid mist waarvoor Jezus naar de wereld is gekomen (Johannes 10 vers 10).

Geloven

wij geloven

Wij geloven dat God christenen met hun geloofsgemeenschap opdracht geeft om vanuit eenheid mee te doen aan zijn missie van hoop, herstel en redding voor deze wereld.

Zijn

wij zijn

Wij zijn een alliantie die, vanuit passie voor Gods (wereldwijde) missie, evangelisch Nederland verbindt, versterkt en vertegenwoordigt.

Bieden

wij bieden

Wij bieden een platform dat (evangelische) christenen met elkaar verbindt en hun passie om deel te nemen aan Gods missie versterkt. Wij bieden vertegenwoordiging van deze christenen op invloedrijke plekken.

Zet een vervolgstap na de Pinksterconferentie