MissieNederland_OnzeMissie.svgJe kunt MissieNederland zien als een dansvloer rondom de missie van de kerk. Als netwerkorganisatie bieden we een platform voor danspartners die de (lokale) kerk uitnodigen, uitdagen en toerusten om in beweging te komen voor de missie van Jezus. Samen brengen we de kerk in beweging.

MissieNederland gelooft in de kerk, omdat de wereld een kerk nodig heeft die leven brengt

Hoe ziet dat eruit?

Aanmoedigen

Soms moet je een beetje aangemoedigd worden om te gaan dansen. Dat is precies wat MissieNederland doet. We moedigen gemeenten aan om in beweging te komen rondom thema’s die raken aan de missie van de kerk. Dat kunnen onderwerpen zijn die actueel zijn in de samenleving, maar ook thema’s die we opnieuw doordenken: wat betekent het eigenlijk om missionair te zijn? Hoe geven we het evangelie door aan de volgende generaties? Hoe zit dat eigenlijk met roeping?

Zorgen

We zorgen voor een veilige plek om het gesprek te voeren. Het is namelijk niet bij elk onderwerp even gemakkelijk om met je overtuigingen én emoties tevoorschijn te komen. Dat kan best wel kwetsbaar zijn. Omdat wij als beheerder van de dansvloer niet zozeer zelf een mening hoeven te hebben, kunnen we die ruimte voor een open gesprek ook bieden. We werken actief aan het weghalen van belemmeringen om in beweging te komen. De ervaringen die we in dit proces opdoen delen we, zodat deelnemers vervolgens ook zelf voor zo’n veilige plek kunnen zorgen.

Delen

We delen expertise en voorbeelden vanuit ons rijke netwerk aan organisaties, kerkgenootschappen, gemeenten en persoonlijk deelnemers. Deze geoefende danspartners helpen de lokale kerk met trainingen, praktische tools en goede voorbeelden. Want soms wil je gewoon even afkijken bij hoe een ander het doet en je leert natuurlijk het liefst van de beste. Juist door samen te werken en te leren, kunnen we als kerk optimaal in beweging komen.

Signaleren

Hoewel het soms goed is om even stil te staan, te reflecteren en op adem te komen, is het niet wenselijk dat de beweging stagneert. We signaleren waar de missionaire beweging een nieuwe impuls nodig heeft en anticiperen daarop. Met veel passie agenderen we missionaire thema’s die ‘een dans’ waard zijn. Zo blijft de kerk in beweging om de missie van Jezus uit te leven in wijk en wereld.

Meedoen

Draag als partner bij aan het grootste christelijke netwerk

Ons karakter

Eén koninkrijk

Jezus zelf bidt om de eenheid van zijn volgelingen. Gods koninkrijk staat boven onze eigen organisatie. We streven daarom naar eenheid en samenwerking met kerken en organisaties van diverse achtergronden. Nationaal en internationaal.

Integrale missie

We kijken op een integrale manier naar missie. Dat wil zeggen: we willen het hele evangelie uitleven. Dat is iets waarin we blijvend leren.

Evangelisch

Als opvolger van de Evangelische (Zendings) Alliantie wordt MissieNederland gezien als vertegenwoordiger en versterker van de evangelische beweging. Maar wat wordt daarmee bedoeld? 

Het grootste christelijke netwerk

Met onze partners helpen we jou steeds weer een volgende stap te zetten bij het brengen van leven in de wereld.

Ontmoet het netwerk
  • 6deelnemende kerkgenootschappen
  • 116deelnemende organisaties
  • 208deelnemende gemeenten
  • 411persoonlijk deelnemers