Internationaal en historisch gezien is de evangelische beweging een stroming binnen het christelijk geloof die zowel de behoudende stroming in de protestantse kerken als de vrij-kerkelijke, evangelische kerkgenootschappen omvat. De pinksterbeweging en de charismatische geloofsgemeenschappen in het protestantisme worden ook tot deze brede evangelische stroming gerekend. Er zijn naar schatting ongeveer 600.000 evangelicale christenen in Nederland. Daarnaast zien we dat er ook een evangelicale beweging binnen de Rooms-Katholieke kerk zichtbaar is, waar we veel verwantschap mee hebben. Het begrip ‘evangelisch’ wordt nu nog vaak te smal geïnterpreteerd. Daarom kiezen we ervoor om het woord ‘evangelisch’ af te wisselen met ‘evangelicaal’, om zo de breedte van de evangelische beweging te benadrukken. Dit is de beweging die MissieNederland wil dienen door hen te verbinden, hun missionaire verlangen te versterken en hun een gezicht te geven in de publieke ruimte.

Zien

wij zien

Wij zien een gebroken wereld die het leven in volheid mist waarvoor Jezus naar de wereld is gekomen (Johannes 10 vers 10).

Geloven

wij geloven

Wij geloven dat God christenen met hun geloofsgemeenschap opdracht geeft om vanuit eenheid mee te doen aan zijn missie van hoop, herstel en redding voor deze wereld.

Zijn

wij zijn

Wij zijn een alliantie die, vanuit passie voor Gods (wereldwijde) missie, evangelisch Nederland verbindt, versterkt en vertegenwoordigt.

Bieden

wij bieden

Wij bieden een platform dat (evangelische) christenen met elkaar verbindt en hun passie om deel te nemen aan Gods missie versterkt. Wij bieden vertegenwoordiging van deze christenen op invloedrijke plekken.

Meer weten over onze evangelische identiteit

Het verhaal van Martine

Martine is directeur van MissieNederland. Als je dat haar een paar jaar eerder had gezegd, had ze je niet geloofd. Martine zag zichzelf namelijk helemaal niet als evangelisch.
Lees het artikel

Aan de wieg van de evangelische alliantie

De evangelische wortels van MissieNederland gaan diep. Al in 1846 werd de Evangelische Alliantie opgericht. Een fascinerende geschiedenis.
Lees het artikel

       

         

Kruis donkerblauw

Focus op Jezus Christus

Jezus Christus is de kern van het bestaan van elke evangelische christen. We hebben een diepe liefde voor Hem en willen Hem volgen. Waarom? Omdat Jezus, door zijn kruisdood en opstanding, onze Redder is. Het leven met Jezus is een leven in volheid (Johannes 10 vers 10).

      

Bijbel paars

De Bijbel is het gezaghebbende Woord van God

Door de Bijbel, Gods Woord, leren we God en Jezus kennen. De Bijbel is onze basis, toets en richtlijn in alles wat we doen. Het is geen dood geschiedenisboek, maar een levend boek dat richting geeft aan ons bestaan. 

Navolgen oranje

Navolging van Jezus Christus in het dagelijks leven

De diepe liefde voor en het geloof in Jezus Christus krijgt handen en voeten in de praktijk. We willen Jezus volgen in alles wat we denken, zeggen en doen. Evangelical christenen zien het belang van persoonlijke bekering.

Geest groen

Leiding door Gods Geest

Verhalen over de werking van de Heilige Geest enkel iets van Bijbelse tijden? Nee, zeker niet! Gods Geest is ook vandaag de dag nog krachtig werkzaam. Hij brengt mensen tot persoonlijke bekering en kleurt onze geloofsbeleving.

Relatie donkerblauw

Een persoonlijke relatie met God

God is geen God van afstand, maar van dichtbij. Evangelicale christenen hebben een persoonlijke relatie met God, die bijvoorbeeld gestalte krijgt door gebed. 

Wereld roze

Verlangen om het evangelie te delen

Het woord 'evangelie' betekent letterlijk 'goed nieuws'. Het goede nieuws van Gods redding door zijn Zoon Jezus Christus willen en kunnen we niet voor onszelf houden. Wij zien een gebroken wereld die het leven in volheid mist waarvoor Jezus naar de wereld is gekomen. De wereld moet het goede nieuws weten!

Dienstbaar aqua

Dienstbaar zijn aan mensen in nood

Door de Bijbel heen zien we dat God een rechtvaardige en barmhartige God is die steeds oog heeft voor wie zwak en in nood is. Hij zond zijn Zoon en zalfde Hem om het goede nieuws te brengen, juist aan kwetsbaren en mensen in nood (Lukas 4 vers 18-19). In navolging van Jezus zijn wij ook dienstbaar aan mensen in nood.

Hoe meer mensen zich bij ons aansluiten, hoe sterker onze stem

Help ons om een sterkere vertegenwoordiger te zijn van de evangelische beweging