Vertegenwoordiger van de evangelische beweging

MissieNederland wordt vanuit haar geschiedenis gezien als vertegenwoordiger en versterker van de evangelische beweging. Maar wat wordt daarmee bedoeld? 

‘Evangelisch’ is een term die soms voor verwarring zorgt. Zijn het mensen uit een evangelische gemeente of uit vrije groepen? Met de evangelische beweging doelen wij op de vernieuwingsbeweging die te vinden is over de gehele breedte van de christelijke kerk in Nederland, van gereformeerd (vrijgemaakt) en rooms-katholiek tot charismatisch. Mensen die elkaar vinden op de hoofdpunten van het christelijk geloof en verlangen naar eenheid.

Kernpunten van onze overtuiging zijn:

  • geloof in de Bijbel als het gezaghebbende Woord van God
  • geloof in en navolging van Jezus Christus, die ons door zijn kruisdood met God verzoent
  • aandacht voor persoonlijke bekering en geloofsbeleving
  • missionair elan
  • sociale betrokkenheid.

We herkennen ons ook in bepaalde stromingen uit de kerkgeschiedenis, zoals:

  • de reformatie met de principes van sola fide, sola scriptura en sola gratia
  • de bevindelijke stroming uit de zeventiende eeuw met de nadruk op persoonlijke vroomheid
  • de opwekkingsbewegingen van de achttiende en negentiende eeuw
  • de missionaire internationale evangelische beweging van de twintigste eeuw.

MissieNederland heeft een eigen beginselverklaring. Deze is vastgelegd in de statuten en ligt ten grondslag aan alle (beleids)beslissingen die we nemen en aan de uitvoering van ons beleid. Deelnemers en medewerkers van MissieNederland onderschrijven deze beginselverklaring.

Download de beginselverklaring

Hoe meer mensen zich bij ons aansluiten, hoe sterker onze stem

Help ons om een sterkere vertegenwoordiger te zijn van geloof in de kerk