Eén koninkrijk - nationaal en internationaal

Jezus zelf bidt om de eenheid van zijn volgelingen. Gods koninkrijk staat boven onze eigen organisatie. We streven daarom naar eenheid en samenwerking met kerken en organisaties van diverse achtergronden. Nationaal en internationaal. Daarom zijn we naast diverse samenwerkingsverbanden in Nederland ook betrokken bij de volgende internationale netwerken:


European Evangelical Alliance

Op Europees niveau maakt MissieNederland deel uit van de Europese Evangelische Alliantie (EEA). De EEA ondersteunt de nationale allianties bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van sociale en maatschappelijke vraagstukken en godsdienstvrijheid. Daarnaast vertegenwoordigt de EEA hen in de Brusselse politiek. Jaarlijks ontmoeten leiders van de nationale allianties elkaar tijdens de General Assembly.  

European Evangelical Mission Association

MissieNederland is ook verbonden met de European Evangelical Mission Association (EEMA). De EEMA is een netwerk van nationale zendinsgsbewegingen in Europa. De EEMA bestaat om crossculture zending van, naar en in Europa te ondersteunen. De EEMA ondersteunt tevens andere Europese netwerken zoals Member Care en Third Culture Kids. 

World Evangelical Alliance

MissieNederland is ook lid van de World Evangelical Alliance (WEA). Samen met ruim 120 nationale en zeven regionale allianties, een aantal internationale kerkgenootschappen en ruim honderd internationale organisaties verenigen we ons in een wereldwijd netwerk ten dienste van de wereldwijde kerk.

Lausanne-beweging

MissieNederland is betrokken bij de Lausanne-beweging, een wereldwijde beweging die erop gericht is evangelische leiders te mobiliseren voor samenwerking op het gebied van wereldzending. Lees hier de Nederlandse vertaling van het Cape Town Commitment dat naar aanleiding van de derde internationale Lausanne conferentie (2010) is opgesteld.

MissieNederland_OnzeMissie.svg