Samenwerken met andere koepels en netwerken

Samenwerken zit in het bloed van MissieNederland. Naast dat we zelf een alliantie zijn (met meerdere subnetwerken), zijn er ook (interkerkelijke) koepelorganisaties en netwerken waar wij vervolgens deel van zijn. We stellen ze op deze pagina aan je voor.

Koepelorganisaties

Met de volgende koepelorganisaties werken we regelmatig samen:

 • Prisma
  Prisma
  Prisma
  Prisma verenigt een twintigtal christelijke organisaties die wereldwijd actief zijn in ontwikkelingssamenwerking en diaconaat. Samen in de strijd tegen armoede en onrecht.
  Prisma
 • Raad van Kerken in Nederland
  Raad van Kerken in Nederland
  Raad van Kerken in Nederland
  De Raad van Kerken bevordert
  1) de oecumenische dialoog. Het gaat daarbij zowel om de dialoog tussen de aangesloten kerken onderling, als die tussen de aangesloten kerken en andere kerken en geloofsgemeenschappen.
  2) de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving.
  Raad van Kerken in Nederland
 • Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO)
  Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO)
  Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO)
  Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken ('CIO') is een samenwerkingsverband van 29 christelijke kerken en 2 joodse gemeenschappen en behartigt hun gemeenschappelijke belangen bij de (Rijks)overheid.
  Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO)
 • Samen Kerk in Nederland
  Samen Kerk in Nederland
  Samen Kerk in Nederland
  SKIN is uniek als interkerkelijke en interculturele organisatie die niet over internationale en migrantenkerken spreekt, maar van henzelf is. De naam van onze stichting weerspiegelt ons ideaal: samen met onze broeders en zusters in Christus gestalte geven aan de eenheid van het Lichaam van Christus, de Kerk, in ons land Nederland.
  Samen Kerk in Nederland
 • Nederlandse Zendingsraad
  Nederlandse Zendingsraad
  Nederlandse Zendingsraad
  De Nederlandse Zendingsraad is het netwerk waar kerken en zendingsorganisaties elkaar ontmoeten, bevragen en uitdagen. In de wereld van vandaag zijn wij verbonden door het evangelie van Jezus Christus.
  Nederlandse Zendingsraad

Internationale partners

lees meer

MissieNederland is deel van de volgende internationale netwerken/koepels:

 • European Evangelical Mission Association (EEMA)
  European Evangelical Mission Association (EEMA)
  European Evangelical Mission Association (EEMA)
  De EEMA is een netwerk van nationale zendinsgsbewegingen in Europa. De EEMA bestaat om crossculture zending van, naar en in Europa te ondersteunen. De EEMA ondersteunt tevens andere Europese netwerken zoals Member Care en Third Culture Kids.
  European Evangelical Mission Association (EEMA)
 • Europese Evangelische Alliantie
  Europese Evangelische Alliantie
  Europese Evangelische Alliantie
  De EEA ondersteunt de nationale allianties bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van sociale en maatschappelijke vraagstukken en godsdienstvrijheid. Daarnaast vertegenwoordigt de EEA hen in de Brusselse politiek.
  Europese Evangelische Alliantie
 • Lausanne
  Lausanne
  Lausanne
  De Lausanne-beweging is een wereldwijde beweging die erop gericht is evangelische leiders te mobiliseren voor samenwerking op het gebied van wereldzending.
  Lausanne
 • World Evangelical Alliance
  World Evangelical Alliance
  World Evangelical Alliance
  De World Evangelical Alliance (WEA) is een wereldwijde organisatie van evangelische christelijke geloofsgemeenschappen en organisatie die meer dan 600 evangelische christenen verenigt en vertegenwoordigt.
  World Evangelical Alliance

Netwerken waar we deel van zijn

Binnen onderstaande netwerken vertegenwoordigen wij de deelnemende organisaties, kerkgenootschappen en gemeenten van MissieNederland en werken we samen om lokale kerken te ondersteunen in hun missie voor wijk en wereld:

 • Christelijk-Sociaal Congres
  Christelijk-Sociaal Congres
  Christelijk-Sociaal Congres
  Het Christelijk Sociaal Congres is een platform van ca. 45 maatschappelijke organisaties die zich op grond van hun statuten willen laten aanspreken op hun christelijk-sociale inspiratie, en zich willen inzetten voor een goede samenleving, gedreven door waarden van het christelijk-sociaal denken.
  Christelijk-Sociaal Congres
 • City Movements
  City Movements
  City Movements
  Overal in Nederland is een beweging ontstaan van stadsnetwerken. Een diversiteit aan kerken en organisaties is hier actief bij betrokken. City Movements Nederland wil deze beweging zichtbaar maken en versterken.
  City Movements
 • Dutch Security Network
  Dutch Security Network
  Dutch Security Network
  The Dutch Security Network is an informal network of NGOs who are interested to discuss organisational security matters.
  Dutch Security Network
 • Initiatief Duurzaam & Verantwoord Ondernemen
  Initiatief Duurzaam & Verantwoord Ondernemen
  Initiatief Duurzaam & Verantwoord Ondernemen
  Wij zijn een coalitie van bedrijven, academici, religieuze instanties, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Samen willen we ervoor zorgen dat mensenrechten en het milieu in productieketens worden gerespecteerd.
  Initiatief Duurzaam & Verantwoord Ondernemen
 • Knooppunt Kerken en Armoede
  Knooppunt Kerken en Armoede
  Knooppunt Kerken en Armoede
  Het Knooppunt Kerken en Armoede verbindt en versterkt de landelijke en lokale oecumenische inzet van kerken en diaconale organisaties bij het bestrijden van armoede in Nederland en maakt deze zichtbaar.
  Knooppunt Kerken en Armoede
 • Leerstoel Kerk in de context van de Islam
  Leerstoel Kerk in de context van de Islam
  Leerstoel Kerk in de context van de Islam
  De leerstoel houdt zich bezig met het ontwikkelen van een christelijke theologie in de context van de islam.
  Leerstoel Kerk in de context van de Islam
 • Micha Nederland
  Micha Nederland
  Micha Nederland
  Micha Nederland komt op voor gerechtigheid. De organisatie verbindt, inspireert en activeert kerken en organisaties om actief christen te zijn in deze wereld. Dichtbij én ver weg. Met oog voor mens en natuur. Geïnspireerd en gedreven door de profeet Micha:
  Micha Nederland
 • Netwerk Positief Jeugdbeleid
  Netwerk Positief Jeugdbeleid
  Netwerk Positief Jeugdbeleid
  Op initiatief van Scouting Nederland zetten jeugdorganisaties zich gezamenlijk in voor positief jeugdbeleid.
  Netwerk Positief Jeugdbeleid
 • Niet Alleen
  Niet Alleen
  Niet Alleen
  Het netwerk van #Nietalleen verbindt we de talloze lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers en aan elkaar. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij jou in de buurt. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent #Nietalleen.
  Niet Alleen
 • Schuldhulpmaatje
  Schuldhulpmaatje
  Schuldhulpmaatje
  Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven.
  Schuldhulpmaatje
 • Veiligekerk.nl
  Veiligekerk.nl
  Veiligekerk.nl
  Veiligekerk.nl is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen drie kerkelijke meldpunten seksueel misbruik en Tearfund. Aan deze drie meldpunten hebben diverse kerkgenootschappen zich verbonden.
  Veiligekerk.nl
MissieNederland bestaat uit vele partners die de lokale kerk versterken in haar missie

Ontdek wie er deel zijn van het MissieNederland-netwerk

Ontdek ook de deelnemende kerkgenootschappen

Overige aanbevelingen