We zijn benieuwd hoe jonge christenen denken over de toekomst, de rol van de kerk en hun geloof. Het onderzoek loopt van maandag 20 september tot en met zaterdag 16 oktober 2021. De resultaten zullen worden gebruikt voor een rapport dat naar verwachting eind 2021 gepubliceerd zal worden.

JongerenonderzoekWie zijn bij het onderzoek betrokken?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door R2 Research B.V., een onafhankelijk marktonderzoekbureau uit Rotterdam. Behalve MissieNederland zijn ook Micha Nederland, Tearfund, A Rocha, World Servants, HGJB, EO BEAM, Groene Kerken en de Protestantse Kerk in Nederland als partner bij het onderzoek betrokken.

Hoe worden deelnemers geworven?

Het onderzoek wordt verspreid via verschillende social media en andere digitale kanalen van de partners. Daarnaast worden jeugdwerkers van kerken aangeschreven om jongeren tussen 15-25 jaar te wijzen op de mogelijkheid om deel te nemen. We achten de meeste jongeren binnen de gestelde leeftijdsgroep in staat om zelfstandig te bepalen of zij aan het onderzoek willen meewerken of niet. Voor de jongste leeftijdsgroep vragen wij ouders kennis te nemen van de doelstelling en werkwijze van het onderzoek.

Wat moeten jongeren weten?

  • Deelname is fijn, maar uiteraard niet verplicht! Wel hopen we dat zoveel mogelijk jongeren, van welke christelijke stroming dan ook, hun mening geven.
  • Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.
  • Deelnemers blijven anoniem! R2 Research verwerkt de verzamelde gegevens volgens de AVG-regelgeving en rapporteert alleen over groepen deelnemers (nooit individuen).
  • De meeste vragen in het onderzoek zijn vrijwillig; wie een vraag liever niet beantwoordt kan die dus in de meeste gevallen gewoon overslaan.
  • Quotes van deelnemers kunnen worden opgenomen in het onderzoeksrapport, echter nooit met vermelding van hun naam. Niemand kan dus afleiden wie heeft deelgenomen.
  • Deelnemers maken kans op een kleine attentie (we verloten 3 tegoedbonnen van 50 euro). Wie daarvoor in aanmerking wil komen, dient aan het eind van de vragenlijst zijn/haar naam en e-mailadres te vermelden. De contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om prijswinnaars te kunnen benaderen en worden door R2 Research direct na het onderzoek losgekoppeld van andere antwoorden en na de loting vernietigd.
  • Deelnemers kunnen zich aanmelden voor mogelijk vervolgonderzoek. Dit is niet verplicht. Wie daartoe bereid is, dient naam en e-mailadres te vermelden. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend door R2 Research gebruikt om (eventueel) kandidaten te benaderen met vervolgvragen. Eind 2021 worden deze gegevens vernietigd.
  • Heb je nog vragen over het onderzoek? Stuur een e-mail naar: info@r2research.nl

Namens MissieNederland en partners,

Jan-Wolsheimer


Jan Wolsheimer