Kerk, ik vind je mooi! Deze woorden kleurden het jaar 2022 voor MissieNederland. Met een campagne lieten we zien dat we – ondanks de brokstukken uit het verleden – nog steeds geloven in de kerk. Juist omdat Jezus de kerk alles heeft gegeven om leven te brengen in de wereld.

Jan-Wolsheimer-2022---Foto-Aron-BagelDe woorden Kerk, ik vind je mooi! ‘dwongen’ de toehoorders – via commercials op de radio, video’s op sociale media en vertoningen in kerkdiensten – om naar hun hart te kijken. De campagne, die tevens het jaarthema voor MissieNederland was, hield hen een spiegel voor. Konden zij deze woorden ook zeggen? Of: was er in hun hart een aarzeling, gevoed door ervaringen van teleurstellingen rondom de kerk? 

Voor MissieNederland zelf werd ‘Kerk, ik vind je mooi!’ ook een belangrijke ‘check’ in de manier waarop we spraken over de kerk. Doordat we stem geven aan wat er leeft in ons netwerk, agenderen we met regelmaat thema’s die de lokale geloofsgemeenschap voor een uitdaging stellen. Wat betekent het om kerk te zijn met álle generaties, wat is daarvoor nodig? Maar ook: hoe kan het dat seksisme in de kerk net zoveel voorkomt als in de samenleving? En hoe kan het dat slechts een minimaal percentage van de missionair werkers worden uitgezonden naar de minst bereikte volken? Deze thema’s zijn soms confronterend, maar nooit een aanklacht. 

We agenderen deze thema’s juist omdat we de kerk zo mooi vinden. Ze komen voort vanuit de overtuiging dat de kerk nog zoveel meer potentie heeft om leven te brengen in de wereld. En waar betrokken kerkleden hier ook van overtuigd raken, helpt ons netwerk hen graag om een volgende stap te zetten.

In dit jaarverslag lees je hoe we daar in 2022 invulling aan gaven. Met projecten als No Choice, Samen Jong en de Week van gebed voor eenheid lieten we zien dat MissieNederland gelooft in de kerk. Omdat de wereld een kerk nodig heeft die leven brengt.

Jan Wolsheimer
Directeur MissieNederland (t/m maart 2023)

Lees het verslag (pdf)

Breng leven in wijk en wereld: help ons de lokale kerk te ondersteunen

Doneer eenmalig of sluit je aan bij MissieNederland