Kleed u in de liefde,
dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.
Laat de vrede van Christus heersen in uw hart,
want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam.


Paulus in de brief aan de Kolossenzen, hoofdstuk 3 vers 14-15a (NBV21)

In 2021 was de coronapandemie opnieuw bepalend voor ons land. Eind 2020 ging Nederland op slot door een harde lockdown. Deze lockdown zou uiteindelijk tot medio juni 2021 duren en de samenleving flink ontwrichten. De eerste vaccinaties tegen het coronavirus werden in Jan-Wolsheimer-2022---Foto-Aron-Bageldit jaar gezet en bij de opening van cultuur- en sportevenementen werd gebruik gemaakt van een 3G-coronatoegangsbewijs. Als gevolg hiervan kwam er een pijnlijke verdeeldheid in de samenleving.


Ook in de kerken was de verdeeldheid goed te voelen en dat had grote weerslag op het werk van kerkwerkers. 

Zij stonden voor de ingewikkelde taak om de kerkelijke gemeenschap zo goed mogelijk vorm te geven terwijl er in de achterban veel kritiek was op de keuzes die door deze werkers werd gemaakt. In tegenstelling tot het jaar 2020 trad er een algemene vermoeidheid op met betrekking tot digitale events en dat daagde het team van MissieNederland uit om opnieuw creatief samen te werken met diverse organisaties om ons werk te kunnen blijven doen.

Opnieuw kon het team van MissieNederland laten zien dat er in de afgelopen jaren toegenomen vertrouwen is ontstaan in de kwaliteit en de professionaliteit van ons werk. We zijn daar dankbaar voor en laten graag zien wat er in het jaar 2021 aan werk is verzet.

Breng leven in wijk en wereld: help ons de lokale kerk te ondersteunen

Doneer eenmalig of sluit je aan bij MissieNederland