8 maart 2019

Waar zijn de zachte vrouwen?

De thematiek rondom vrouwen, spreken en leiderschap houdt me al jarenlang bezig. Zo kwam laatst de vraag naar voren: waa…
Lees verder
1 februari 2019

Man, vrouw en ambt: een inleiding

Wat is er veranderd in de visie op vrouw en ambt, hoe komt het dat de Bijbel anders gelezen wordt en is dat geoorloofd? …
Lees verder
1 februari 2019

‘Authentein’ in de exegese van 1 Timoteüs 2 vers 12

Bij de uitleg van 1 Timoteüs 2 vers 12 heeft het Griekse woord authentein in de laatste decennia bijzonder veel aan…
Lees verder
8 december 2018

Vrouwelijke ambtsdragers en toch gereformeerd

'Een vrouw als ambtsdrager? Dan kun je niet gereformeerd blijven.' Lange tijd was dat de heersende opvatting in de vrijg…
Lees verder
23 november 2018

De vrijgemaakte worsteling met de patriarchale cultuur

Beschouwing op de verhouding tussen Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en omringende cultuur en de omgang met en interpret…
Lees verder
6 november 2018

“The world will be better if they lead together”

“Cultureel gezien staan we vandaag de dag op een kruispunt, waar de relaties tussen mannen en vrouwen afbrokkelen.…
Lees verder
2 november 2018

Met welke bril lees je de Bijbel?

Mogen we het lezen van de Bijbel vergelijken met het kijken naar een landschap vanuit verschillende kaders?…
Lees verder
1 november 2018

Apostolisch pastoraat op maat in de overgang van synagoge naar christelijke gemeente

Het unieke van de overgangsfase van Jodendom en heidendom naar het christendom dwingt tot voorzichtigheid om de voorschr…
Lees verder
19 september 2018

Zegt de Bijbel echt dat vrouwen moeten zwijgen?

‘Soms wordt 1 Korintiërs 14 vers 34-35 in samenhang gelezen met 1 Timotheüs 2 vers 9-15 om de claim te o…
Lees verder
4 juli 2018

Eén jaar na de GKv-besluiten over de vrouw in het ambt (stand van zaken en standpunten)

Leeftink beschrijft wat er binnen de GKv gebeurde naar aanleiding van het synodebesluit: hoe tegenstanders opriepen tot …
Lees verder
9 februari 2018

Scheepje (z)onder Jezus’ hoede

Matthijs Haak, predikant in de Gerformeerde Kerken vrijgemaakt, denkt na over godsopenbaring in het licht van het thema …
Lees verder
31 januari 2018

God als hoofd van Christus, man als hoofd van de vrouw?

In het debat over de openstelling van de ambten voor vrouwen is door tegenstanders daarvan ook de relatie tussen de Vade…
Lees verder
1 december 2017

Stil leven: is de Sola Scriptura in het geding?

Bespreking van Bas Luiten, predikant van GKv Amersfoort - de Horsten, over 1 Timoteüs 2 vers 11-15 in reactie op ee…
Lees verder
30 oktober 2017

Zonder roze of blauwe bril

Het gesprek over wat typisch vrouwelijk is en wat typisch mannelijk, raakt ons allemaal. Het raakt namelijk aan onze per…
Lees verder
29 september 2017

Waarom het ambt ‘only for men’ is volgens Kathy Keller

Bespreking van het boek van Kathy Keller over de positie van vrouwen in de kerk (Jesus, Justice and Gender roles). Kelle…
Lees verder
29 september 2017

Kerken aan zet

Roel Heida, predikant GKv, roept op tot het gemeentebreed voeren van het gesprek over de rol van de vrouw in de kerk, vo…
Lees verder
5 augustus 2017

Zijn voorstander van de vrouw in het ambt schriftverlaters?

Verwijten over schriftverlating worden gemakkelijk gedaan richting voorstanders. Hoe eerlijk is dat? Emo Bos legt in een…
Lees verder
21 juni 2017

MissieNederland verbreedt gesprek over man/vrouwbeelden in de kerk

Om de missie van de kerk handen en voeten te geven zijn zowel mannen als vrouwen nodig. Juist daarom is het netwerk Vrou…
Lees verder
8 april 2017

Doe recht aan tegenstanders vrouw in het ambt

Een beroep op de vele gaven van vrouwen en hun inzet voor het evangelie mag niet worden gebruikt als breekijzer om het r…
Lees verder
6 april 2017

Je plek afstaan

Toen ik onlangs voor het eerst sinds jaren in de trein zat, kwam het treinleven weer even dichtbij. Een aangeschoten man…
Lees verder
21 maart 2017

Zwijgteksten onder de loep

Willen de zogenaamde ‘zwijgteksten’ ons zeggen wat ze op het eerste gezicht schijnen te zeggen en wat we alt…
Lees verder
4 maart 2017

Omgaan met andersdenkenden

Voor het Bijbels wegen van standpunten is er vaak verschil van mening over welke Bijbelteksten meegenomen moeten worden …
Lees verder
5 december 2016

Vrouw in ambt door kritiek op de tijdsgeest

Prof. dr. Maarten Verkerk en prof. dr. Gerrit Glas doen in het Nederlands Dagblad een pleidooi voor anders kijken naar d…
Lees verder
24 november 2016

Geeft het moment van schepping rangorde of volgorde aan?

Nergens lezen we in Genesis 2 dat het feit dat Eva na Adam werd geschapen een argument is om Eva aan Adam ondergeschikt …
Lees verder