Symposium 'Doof de Geest niet uit!'

Doof de Geest niet uit!

Symposium over charisma’s in het leven en de zending van de Kerk

Pinksterchristenen en katholieken zijn al vanaf 1972 in dialoog met elkaar. Van 2011-2015 ging de dialoog over de charisma’s in het leven en de zending van de Kerk. Het studierapport dat hierover is uitgebracht laat een grote overeenstemming en eensgezindheid zien. Pinksterchristenen en katholieken delen de overtuiging “dat charisma’s wezenlijk zijn voor zowel het leven van de Kerk als haar opdracht te evangeliseren. Ze zijn uitdrukking van Gods liefde voor zijn volk en een manifestatie van zijn levende aanwezigheid onder hen”.

Het studierapport is aan pinksterchristenen en katholieken aangeboden om het te overwegen en te bespreken. Naar aanleiding van de publicatie van de Nederlandse vertaling wordt op 21 juni 2019 in de Rafaëlkerk in Utrecht-Overvecht een oecumenisch symposium gehouden. Het symposium wil een stimulans geven aan het goed ontvangen en gebruiken van alle charisma’s die de heilige Geest verkiest te schenken. 

Het symposium begint ’s ochtends met een dienst van gebed en lofprijzing. Hoofdsprekers zijn prof. dr. Erik Borgman en dr. Miranda Klaver. ’s Middags worden er workshops gehouden over de gave van profetie, de gave van genezing en de gave van onderscheiding.

Dit symposium is een gezamenlijk initiatief van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE), Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV), Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO) en MissieNederland.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.