18 juni 2012

Jeugdpastoraat organiseer je zo

In de Bijbel zien we keer op keer hoe Jezus het kind centraal stelt. En eigenlijk is dat niet zo vreemd: problemen die w…
Lees verder
22 december 2011

Baby's in de kerk

In veel kerken brengen ouders ook hun allerkleinsten naar de crèche. Dit vraag speciale aandacht wat betreft inri…
Lees verder
22 december 2011

Peuters in de kerk

In de peuterfase is het belangrijk om het juiste klimaat te scheppen. In deze leeftijdfase draag je niet de inhoud van h…
Lees verder
22 december 2011

Ontwikkeling van het jonge schoolkind (groep 3/4)

In deze leeftijdsfase wil het kind steeds meer weten en is het niet direct tevreden met een antwoord. Vaste gewoonten bi…
Lees verder
22 december 2011

De ontwikkeling van het oudere schoolkind (groep 5/6)

De verstandelijke basis om te geloven wordt nu in een versneld tempo gelegd. Ze zijn nu niet meer alleen geïnteress…
Lees verder
19 december 2011

Zet ‘leren geloven’ op de agenda!

‘De bijbelkennis onder jongeren neemt zienderogen af.’ ‘Jongeren weten amper nog wat de kenmerken zijn…
Lees verder
19 december 2011

Nieuwe onderzoeken: waarom vertrekken jongeren?

In 2011 verschenen er twee onderzoeken over jongeren die de kerk verlaten. Een in de Verenigde Staten en een in Nederlan…
Lees verder
19 december 2011

Samenwerken om meer jongeren te bereiken

Plaatselijke kerken zouden ook onderling hun handen meer ineen moeten slaan. Youth for Christ ondersteunt hen daarbij gr…
Lees verder
12 december 2011

Relationeel tienerwerk

Doe eens even je ogen dicht en probeer één persoon te bedenken die een grote invloed heeft gehad op de ont…
Lees verder
12 december 2011

Rekening houden met leerstijlen

Niet iedereen leert op dezelfde manier. De ene persoon leert meer van het doen en de ander door leerstof te bestuderen. …
Lees verder
12 december 2011

Prepubers (kinderen van 9-12)

Prepubers... dat zijn kinderen van tien en elf jaar; al volop aan het puberen en toch nog basisschoolkinderen.…
Lees verder
6 december 2011

Hoe houd ik orde?

Veel kinderwerkers ervaren problemen bij het houden van orde. Kennis over hoe het gedrag van kinderen kan helpen om makk…
Lees verder
6 december 2011

Op zoek naar een professionele jeugdwerker

“Wij zoeken een jeugdwerker voor onze gemeente, kun jij ons helpen?” Die vraag krijgt Sabine van der Heijden…
Lees verder
6 december 2011

Kindermomenten in de dienst

Geef kinderen in de dienst hun eigen moment. De kinderen ervaren dat ze er bij horen; er is letterlijk ruimte en aandach…
Lees verder
6 december 2011

Omgaan met leefwereld van jongeren

’t Is wat met die jongeren tegenwoordig. Als oudere kun je soms verbaasd / geamuseerd / verontrust / met afschuw k…
Lees verder
6x per jaar alles over Gods missie voor de jonge generaties

Ontvang dé nieuwsbrief over Gods missie voor de jonge generaties