17 juni 2013

Eenzaamheid bij kinderen en tieners

Over eenzaamheid bij kinderen en tieners wordt niet veel geschreven en gesproken. En dat terwijl velen van hen zich wel …
Lees verder
3 juni 2013

Sociale media als vorm van integraal jeugdwerk

Integraal jeugdwerk staat inmiddels in veel kerken op de agenda. Het jeugdwerk hoort geen eilandje te zijn, maar een ge&…
Lees verder
4 maart 2013

6 tips voor duurzame geloofsontwikkeling bij jongeren

Dat kinderen vanzelf het geloof van hun ouders overnemen, is niet vanzelfsprekend. Hoe kunnen ouders, gesteund door de k…
Lees verder
22 februari 2013

4 ideeën voor meidenwerk in de kerk

Jongerenwerk in de kerk kost je waarschijnlijk al energie genoeg en dan ook nog apart aandacht aan de meiden besteden? E…
Lees verder
6 februari 2013

Praten over seks moet anders!

Er zijn weinig christelijke jongeren die zich zeker voelen over de manier waarop ze met seksualiteit omgaan. Daarom moet…
Lees verder
30 juli 2012

Kinderen van gescheiden ouders

De scheiding van hun ouders gaat kinderen niet in de koude kleren zitten. Ze hebben pijn, verdriet en zijn boos. Talloze…
Lees verder
18 juni 2012

Jeugdpastoraat organiseer je zo

In de Bijbel zien we keer op keer hoe Jezus het kind centraal stelt. En eigenlijk is dat niet zo vreemd: problemen die w…
Lees verder
22 december 2011

Baby's in de kerk

In veel kerken brengen ouders ook hun allerkleinsten naar de crèche. Dit vraag speciale aandacht wat betreft inri…
Lees verder
22 december 2011

Peuters in de kerk

In de peuterfase is het belangrijk om het juiste klimaat te scheppen. In deze leeftijdfase draag je niet de inhoud van h…
Lees verder
22 december 2011

Ontwikkeling van het jonge schoolkind (groep 3/4)

In deze leeftijdsfase wil het kind steeds meer weten en is het niet direct tevreden met een antwoord. Vaste gewoonten bi…
Lees verder
22 december 2011

De ontwikkeling van het oudere schoolkind (groep 5/6)

De verstandelijke basis om te geloven wordt nu in een versneld tempo gelegd. Ze zijn nu niet meer alleen geïnteress…
Lees verder
19 december 2011

Zet ‘leren geloven’ op de agenda!

‘De bijbelkennis onder jongeren neemt zienderogen af.’ ‘Jongeren weten amper nog wat de kenmerken zijn…
Lees verder
19 december 2011

Nieuwe onderzoeken: waarom vertrekken jongeren?

In 2011 verschenen er twee onderzoeken over jongeren die de kerk verlaten. Een in de Verenigde Staten en een in Nederlan…
Lees verder
19 december 2011

Samenwerken om meer jongeren te bereiken

Plaatselijke kerken zouden ook onderling hun handen meer ineen moeten slaan. Youth for Christ ondersteunt hen daarbij gr…
Lees verder
12 december 2011

Relationeel tienerwerk

Doe eens even je ogen dicht en probeer één persoon te bedenken die een grote invloed heeft gehad op de ont…
Lees verder