6 december 2011

Kindernevendiensten - wat, hoe en waarom?

Kinderen maken een wezenlijk onderdeel uit van de gemeente. Hoe geef je daar uiting aan? Blijven kinderen op zondag in d…
Lees verder
6 december 2011

Hoe werf ik vrijwilligers?

Geschikte mensen vinden voor het tienerwerk is een structurele zorg in veel kerken. Een aantal do’s en don’t…
Lees verder
6 december 2011

Hoe leid je een club?

In het werken met kinderen is het heel belangrijk dat we ons realiseren hoe belangrijk de eerste acht levensjaren zijn. …
Lees verder
6 december 2011

Hoe 'kidsproof' is uw eredienst?

Het is zondagmorgen tien uur. De kerkzaal vult zich. Bejaarden, veertigers, jongeren en ook kinderen zoeken een plek. De…
Lees verder
6 december 2011

Hoe houd je het vol?

Hoe houd je het vol in het tienerwerk? Het antwoord: verwacht het van de Here en alles komt goed! Je krijgt nieuwe krach…
Lees verder
6 december 2011

Hoe houd ik orde op de tienerclub?

Soms slaag je er als tienerleider niet in de orde op de club te handhaven. Wat kun je daaraan doen? Hoe krijg je orde op…
Lees verder
6 december 2011

Hoe houd ik een praatje?

Het houden van goede inleidingen is een kunst apart. In dit artikel van de schrijvers van het Handboek voor Jeugdleiders…
Lees verder
22 november 2011

Geestelijke groei evalueren

Als ik één zorg heb over het jongerenwerk, dan is het de volgende: jongeren weten niet hoe een volgeling v…
Lees verder
22 november 2011

Drie leeftijdsgroepen catechisatie

Een veelvoorkomende leeftijdsindeling in de catechese is 12/13 jaar, 14/15 jaar en 16-20 jaar. Elke doelgroep heeft een …
Lees verder
21 november 2011

Onderzoek ‘Jeugdwerk, vak in ontwikkeling’

Christelijk jeugdwerk is een vak dat in Nederland in toenemende mate professionaliseert. Het aantal betaalde kinder- en …
Lees verder
29 september 2011

Verhalen vertellen

Vertellen is een kunst. Veel kindernevendienst- en zondagsschoolleiders pakken een kinderbijbel en lezen voor. Maar vert…
Lees verder
29 september 2011

Kind en occultisme

Het occulte komt, ondanks dat het 'geheimenis/alleen voor ingewijden' betekent, steeds meer uit de geheimzinnige sfeer. …
Lees verder
29 september 2011

Verwerkingsvormen bij bijbelverhalen

Vaak doen kinderen na het bijbelverhaal een plak-, knip- of kleurwerkje. Niet alle kinderen vinden dat leuk. Bedenk dat …
Lees verder
26 september 2011

Basiszorg voor kinderen

In de basiszorg voor kinderen gaat het in de eerste plaats niet om het organiseren van activiteiten. Belangrijker is het…
Lees verder
26 september 2011

Kerkelijk jaar met kinderen

Het kerkelijk jaar kun je als een ritme zien waar je in kunt stappen, ook al voel je je niet altijd in de stemming.…
Lees verder
6x per jaar alles over Gods missie voor de jonge generaties

Ontvang dé nieuwsbrief over Gods missie voor de jonge generaties