Samen tegen armoede

Het Knooppunt Kerken en Armoede heeft een handreiking gemaakt voor diaconale organisaties die zich inzetten tegen armoede in Nederland. De titel van deze brochure is ‘Samen tegen armoede’.

In plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen zijn duizenden actief om mensen bij te staan die door financiële nood in de knel zijn geraakt. Dat doen zij met directe hulp, een luisterend oor, begeleiding, ‘empowerment’, belangenbehartiging en pleitbezorging. Daar komt heel veel bij kijken. Het Knooppunt Kerken en Armoede constateerde vanuit plaatselijke diaconale organisaties een behoefte om alle aspecten die hierbij aan bod kunnen komen eens ‘op een rij te zetten’. Mede met behulp van de rijke ervaring, kennis en inzet van diezelfde plaatselijke vrijwilligers, is in de handreiking ‘Samen tegen armoede’ geprobeerd in die behoefte te voorzien. Zowel voor ‘beginners’ als ‘gevorderden’ vormt de publicatie een bron van tips, suggesties voor aanpak, en een ‘checklist’ voor diaconale inzet tegen armoede in Nederland.

Onderwerpen

In de brochure komen de volgende aspecten aan bod:

  • Armoede in Nederland; een korte schets van hoe armoede er uit ziet, met cijfers en feiten
  • Vinden van mensen in nood
  • De sociale kaart
  • Mensen en middelen
  • Manieren van hulpverlenen
  • Houding van de hulpverlener
  • Samenwerking
  • Bewustwording in de kerken
  • Publiciteit
  • Politieke beïnvloeding

Download de brochure

Samen tegen armoede

Downloaden
Samen-tegen-armoede-header.jpg