De vijf ingrediënten van missie

Een recept voor betekenisvol missionair leven

16 mei 2024
  • Profielafbeelding van Martine Versteeg
    Door:
    Martine Versteeg

Wat is de missie van de kerk? Wat houdt dat in? Je verlangt mee te doen aan Gods missie, maar hoe doe je dat? Vanuit deze vragen ontwikkelde de Anglicaanse kerk in 1980 de five marks of mission: vijf ingredienten van Gods missie van hoop en herstel voor deze wereld. Deze vijf ingrediënten dagen jou uit je missionaire verlangen handen en voeten te geven. 

Je kunt de five marks of mission zien als de 'schijf van vijf' voor missie. De vijf aspecten vormen samen een integraal beeld van wat missie is. 

1. Vertel (evangelisatie)

Het eerste ingrediënt van Gods missie gaat over het delen van het evangelie van Jezus Christus aan mensen die Hem nog niet kennen. Het daagt ons uit om in te zien hoe belangrijk het is om het goede nieuws van Jezus te delen. Jezus droeg zijn leerlingen op om zowel woorden als daden te gebruiken bij het verkondigen van het goede nieuws (Mattheüs 10 vers 7, Lukas 10 vers 8 en 9). We hebben als christenen een boodschap van hoop die het delen waard is!

Voor veel christenen is dit soms best spannend. Je hebt het idee dat anderen er niet op zitten te wachten. Evangelisatie kan soms het beeld oproepen van opdringerige evangelisten of een bepaalde stijl van vertellen. Maar evangelisatie betekent eenvoudigweg 'een boodschapper van goed nieuws zijn'. De meerderheid van mensen die tot geloof komen, hebben die keuze gemaakt door een christelijke vriend die zijn of haar verhaal over geloof en Jezus deelde. 

Missie stopt niet als iemand christen wordt

2. Onderwijs (discipelschap)

Missie stopt niet als iemand christen wordt. Jezus heeft ons de opdracht gegeven om discipelen te maken, en niet bekeerlingen. Hij gaf ons opdracht hen te dopen én te onderwijzen (Mattheüs 28 vers 19-20). Het christelijk geloof is een pelgrimsreis, waarin we groeien in geloof en in liefde voor God en anderen. Een deel van onze missie is om mensen te helpen om volwassen christenen worden. Mensen bij wie het volgen van Jezus volledig geïntegreerd is in zijn/haar leven leven en in zijn/haar houding naar de wereld (Kolossenzen 1 vers 28). 

Die liefde moet door actie zichtbaar worden

3. Verzorg (barmhartigheid en dienstbaarheid)

Natuurlijk zijn alleen onze woorden niet genoeg. We kunnen mensen niet zomaar over de liefde van God vertellen. Die liefde moet door actie zichtbaar worden (Jakobus 2 vers 15-16). Zoals Jezus volledig mens werd en zo naast mensen ging staan, zijn wij geroepen om naast anderen te gaan staan ​​en hen te dienen. De leidende kracht van missie is dus dienstbaarheid. We zijn geroepen tot liefdevol dienstbetoon aan mensen in nood, maar het gaat verder. Vanuit het voorbeeld van Jezus zijn wij geroepen dienstbaar te zijn aan allen (Johannes 13 vers 3-17).

4. Verander (gerechtigheid)

Jezus trok met mensen op en verkondigde het koninkrijk van God. Hij liet zien dat het koninkrijk van God, waarin gerechtigheid centraal staat, de onrechtvaardigheid uitdaagt. Hij roept ons op om hetzelfde te doen. In onze wereld kan dit betekenen dat we opkomen voor vrede en verzoening in een wereld waar macht, geweld en wraak heersen. Jezus’ aankondiging van zijn eigen missie in de synagoge omvatte duidelijk het aspect van het verbreken van onrechtvaardige structuren (Lukas 4 vers 18-19).

Een glimp en een voorproefje van de nieuwe hemel en nieuwe aarde die we verwachten

5. Koester (rentmeesterschap)

Zorg dragen voor de schepping is een opdracht (een missie) die de mens al vanaf het begin van God kreeg (Genesis 1 vers 28). Als we geloven dat ‘de aarde van de Heer is en alles wat erop is’ (Psalm 24 vers 1), dan is zorg voor de aarde onderdeel van onze missie, we vanuit liefde voor Hem als onze Schepper. Ook dit is een manier waarop Gods koninkrijk in de wereld zichtbaar wordt, een glimp en een voorproefje van de nieuwe hemel en nieuwe aarde die we verwachten (Jesaja 65 vers 17, 2 Petrus 3 vers 13).

Aan de slag met de schijf van vijf

Deze vijf ingrediënten van missie kun je niet los van elkaar zien. Als volgeling van Jezus ben je geroepen om - in verbondheid met anderen - mee te doen in al deze aspecten van zijn missie. Waar wil jij jezelf in uitdagen? Waar ligt nu al je kracht en kun je wellicht anderen inspireren? 

Doe de missietest en ontdek waar jij kan groeien en waar jij anderen in kan stimuleren. 
Ga met anderen in gesprek, bijvoorbeeld in je gemeente, door bij ieder aspect van missie de vragen te stellen:

  • Wat vind je van dit aspect van missie? Wat maakt je enthousiast? Wat vind je lastig?
  • Hoe ziet dit aspect van missie eruit in ons dagelijks leven?
  • Hoe heeft dit aspect van missie een plek in onze geloofsgemeenschap?
  • Hoe zouden we dit aspect van missie kunnen versterken, in ons leven en in de gemeenschap?

Doe de missietest

MissieNederland: evangelische alliantie voor missie

MissieNederland is een evangelische alliantie van honderden kerken, organisaties en individuen met een hart voor Gods missie. Vanuit die passie verbindt, versterkt en vertegenwoordigt MissieNederland evangelisch Nederland. Alle deelnemers hebben elk hun eigen unieke kracht in het stimuleren van een van de aspecten van missie. We vormen een community waarin we onze krachten bundelen om elkaar en (evangelische) christenen in Nederland te stimuleren mee te doen aan Gods (wereldwijde) missie. 

Doe mee

Wellicht vind je dit ook interessant

Zo strijden kerken in Congo voor gelijkwaardigheid tussen man en vrouw

Geweld is in de Democratische Republiek Congo (DRC) helaas aan de orde van de dag en je komt het tegen in alle lagen van…
Lees verder

Ga op weg én vorm een liefdevolle eenheid

Als het gaat over het belang van missionair zijn, kun je soms de indruk krijgen dat het op gespannen voet staat met het …
Lees verder

Is het wel terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk?

Is het terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk? En hoe nadrukkelijk moet je dan als kerk aanwezig zijn in …
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema