Alle generaties bidden mee in Harderwijk

Lennart van der Vegt vertelt hoe aan de Week van gebed voor eenheid invulling werd gegeven

15 februari 2023
  • Profielafbeelding van Marieke Muskee
    Door:
    Marieke Muskee

Tijdens de Week van gebed voor eenheid in 2023 werd er in Harderwijk door alle generaties volop gebeden. De werkgroep Gebed van stichting Echo in Harderwijk, organiseerde verschillende activiteiten. Lennart van der Vegt, coördinator jongerenwerk bij Youth United, de jongerentak van stichting Echo, vertelt hoe zij de gebedsweek invulling hebben gegeven in Harderwijk.

'Het was een mooie week, er hebben een hoop mensen meegedaan en hebben veel positieve reacties ontvangen. We hebben we ingezet op 3 pijlers: 1) Een kerk die diende als ontmoetingsplek in Harderwijk met verschillende ruimtes om invulling te geven aan gebed, 2) De dagelijkse vieringen rondom de gebedsweek in diverse kerken in Harderwijk en 3) De PrayerNight voor jongeren.’

Ontmoetingsplek voor gebed

In de kerk die diende als ontmoetingsplek was er aandacht voor diverse vormen van gebed. Deze ontmoetingsplek werd gedragen door alle kerken die meededen, iedere kerk droeg zorg voor 12 uur toezicht en invulling om hier te bidden. Daarnaast was er 24/7 inloop voor gebed, zowel jongeren als ouderen kwamen samen om hier te bidden. ‘Mensen ervaren het echt als een plek van rust, iets ervaren van Gods aanwezigheid daar’ vertelt Lennart.

In één van de ruimtes was plaats voor gebed in diverse creatieve vormen. Als je de ruimte binnenloopt zie je de kaart van de wereld, een ranglijst van Open Doors, vervolgde christenen waar je voor kunt bidden. Als je verder loopt zie je een grote kaart van Harderwijk hangen met suggesties om bijvoorbeeld een kaartje te schrijven naar de burgemeester en wethouders. Verderop zie je de grote gebedsmuur, een muur waarbij je op kunt schrijven wat er op je hart ligt, een gebed, een bemoediging, een vraag. En als je dan rustig verder loopt zie je een kruis; symbool voor wat Jezus voor jou heeft gedaan. Zomaar een aantal vormen die kunnen helpen om gebed vorm te geven. De gebedsreis kun je afsluiten in de creatieve hoek waarbij je door bijvoorbeeld te schilderen uiting kunt geven aan dat wat er in je leeft.

Lees het artikel verder onder de foto.Gebedsweek Harderwijk gebedsmuur

‘We hebben ook een ruimte vrijgemaakt voor groepen’ vertelt Lennart. Onder andere mannen-gebedsgroepen, groepen van scholen, gebedsgroepen van voorgangers en geestelijke leiders; zo maar wat groepen die gebruik maakten van de ruimte om samen te komen voor gebed.

Je merkt dat de eenheid tussen kerken echt groeit door dit samen te organiseren.

Gebedsmomenten in diverse kerken in Harderwijk  

Tijdens de gebedsweek werd er elke avond in een andere kerk in Harderwijk een gebedsmoment georganiseerd. De kerk waar het gebedsmoment plaatsvond, zorgde zelf voor de invulling hiervan. ‘Mensen waarderen het om dit als kerken samen te doen’ vertelt Lennart. ‘Je merkt dat de eenheid tussen kerken echt groeit door dit samen te organiseren. Een bezoeker vertelde: “Wat mooi dat we dit echt met de kerk samen kunnen doen, dat kerkmuren geen rol spelen.”'   

We kijken met grote dankbaarheid naar hoe God aan het werk is, met en door jongeren heen!

PrayerNight voor jongeren  

‘Hoe mooi zou het zijn om ook de jongeren te betrekken bij de gebedsweek.’ Vanuit deze gedachte organiseerden we een PrayerNight voor jongeren. Deze avond hebben we in dezelfde kerk, de ontmoetingsplek georganiseerd, waar meer activiteiten rondom de gebedsweek plaatsvonden. We hebben de PrayerNight bewust aan het begin van de week georganiseerd, zodat de jongeren al bekend waren met de ruimte en zo de drempel lager werd om nog is terug te komen in de week. De PrayerNight bestond uit 3 rondes, waarbij de jongeren in groepjes voor verschillende onderwerpen gingen bidden: de wereld, de eigen kerk en bidden voor elkaar. We hebben hierbij creatieve werkvormen gebruikt. Bij het bidden voor de wereld, werd gebeden in groepjes. Doordat er tegelijkertijd meerdere groepen aan het bidden waren, kreeg het de vorm van strijdend bidden voor de wereld. Bij het bidden voor de eigen kerk, voor Harderwijk, voor school, werd er gebruik gemaakt van post-its. Tenslotte werd er in tweetallen gebeden voor elkaar.’ Daarnaast konden de jongeren ervoor kiezen om zich even terug te trekken in de stilteruimte.

‘Er gebeurden bijzondere dingen tijdens de PrayerNight, we zagen echt Gods Geest aan het werk, in aanbidding, vol verlangend zagen we echte overgave en vurig gebed, zo bijzonder! Zo was er een meisje die door knieklachten haar been niet meer kon strekken. Jongeren gingen hier spontaan voor bidden en haar been genas. Met veel gejuich en blijdschap werd de gebedsgenezing ontvangen!’
We zien veel enthousiasme bij de jongeren, er waren jongeren die na de PrayerNight direct de hele nacht zijn doorgegaan met bidden en sommigen later die week weer een nacht. We kijken met grote dankbaarheid naar hoe God aan het werk is, met en door jongeren heen!’

Het kan niet altijd op je eigen manier; sta open voor hoe anderen het doen.

Tips: hoe geef je interkerkelijk aandacht aan de Week van gebed voor eenheid voor alle generaties?

‘Bepaalde mensen hebben echt een hart voor gebed. Probeer samen een werkgroepje te vormen met mensen uit verschillende kerken die hetzelfde verlangen hebben en zoek gezamenlijk naar hoe je hier als kerken invulling aan gaat geven. Daarnaast is het ook belangrijk dat je de voorgangers betrekt bij jullie plannen en dat er aandacht voor komt binnen de eigen kerken. Wanneer je dit samen met alle kerken doet, is dat veel makkelijker en mooier dat wanneer je dit alleen moet doen als kerk! Bovendien groeit de eenheid. Vergeet ook de jongeren niet. Besteed aandacht aan wat hen aanspreekt, onderzoek de verschillende vormen van gebed en oefen met elkaar daarin. Maak jongeren onderdeel van de gebedsweek, de PrayerNight hebben we ook georganiseerd met verschillende jongeren. Doe het niet alleen voor hen, maar vooral ook met hen.’

Tenslotte geeft Lennart aan: ‘Begin op tijd, maak op tijd een werkvorm, werk er samen naartoe, zoek een ruimte, tref goede voorbereidingen en geef elkaar de ruimte als verschillende kerken. Wij merken in de samenwerking dat het echt niet altijd op je eigen manier kan, maar sta open voor hoe anderen het doen. Soms doet een kerk met (een deel) van de activiteit niet mee, respecteer dat en geef het proces de tijd.’

Wellicht vind je dit ook interessant

Zo strijden kerken in Congo voor gelijkwaardigheid tussen man en vrouw

Geweld is in de Democratische Republiek Congo (DRC) helaas aan de orde van de dag en je komt het tegen in alle lagen van…
Lees verder

De vijf ingrediënten van missie

Wat is de missie van de kerk? Wat houdt dat in? Je verlangt mee te doen aan Gods missie, maar hoe doe je dat? Vanuit dez…
Lees verder

'Samen Jong gaat heel de gemeente door'

Thea van Balen, lid van de jeugdraad van de NGK in Oegstgeest en omstreken, vertelt hoe zij als kerk al aan de slag ging…
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema