Samen bidden tijdens 12 interkerkelijke bijeenkomsten in Arnhem

In de praktijk

3 februari 2023
  • Profielafbeelding van Marieke Muskee
    Door:
    Marieke Muskee

Tijdens de Week van gebed voor eenheid gingen de kerkdeuren in Arnhem dagelijks open voor vieringen en gebedsuren. Stadswerker Wim Bos van de Koepelkerk vertelt hoe in Arnhem diverse kerken samenwerkten om invulling te geven aan de jaarlijkse gebedsweek.   

12 interkerkelijke bijeenkomsten 

Tijdens de gebedsweek zijn er 12 bijeenkomsten georganiseerd. Van een kerkdienst op de beide zondagen, een gebedsuur iedere avond, tot een gebedswandeling en een gebed voor de vrede. ‘Heel veel kerken willen graag meedoen aan de Week van gebed. Elk jaar kiezen we er een aantal uit om de breedte van het kerkelijk spectrum te waarderen’, vertelt Wim. 

‘Ik vind het fijn om samen te bidden, het is ook nodig om samen te bidden. Het is goed om elkaar over kerkgrenzen heen elkaar te ontmoeten en bij elkaar over de vloer te komen. Je leert elkaar kennen in verbondenheid met Christus. Bij alle verschillen die er ook zijn, is er één Heer die ons samenbindt en dat doen we tijdens de gebedsweek om Hem te zoeken, verbonden in gebed met elkaar. Je merkt dat mensen er zin in hebben om er wat moois van te maken. Ik vind het bijzonder om zoveel verschillende geloofsuitingen mee te maken met ieder zijn eigen taalkleed en gebedscultuur. Het is mooi om de breedte van de kerk daarin te zien. Christus heeft niet meer lichamen, Christus heeft gewoon één lichaam en daar zijn we ons bewust van in zo'n week.’ 

Elk jaar kiezen we een aantal kerken uit om de breedte van het kerkelijk spectrum te waarderen

De aanpak van Arnhem

In Arnhem zijn er twee platforms waar kerken zich met elkaar verbinden en mensen elkaar ontmoeten: de lokale Raad van Kerken en Hart voor Arnhem. In de gebedsweek vinden zij elkaar om samenkomsten te organiseren. ‘We benaderen kerken, vragen wie er een gebedsuur wil organiseren en verdelen de boekjes die uitgegeven worden door MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland en SKIN. Iedere kerk geeft zijn eigen invulling aan de samenkomst die zij organiseren, die vrijheid geven we ook. We adviseren de organiserende kerken wel om rekening te houden met gasten uit andere kerken die mogelijk vreemd zijn aan de eigen gewoonten. Toch betekent het dat iedere avond een eigen invulling heeft. Het is mooi dat daarmee de breedte van de kerk zichtbaar wordt, van meer liturgisch en traditioneel tot een wat informeler samenzijn met spontane gebeden. Iedere deelnemende kerk heeft een eigen contactpersoon en via de gezamenlijke website, een promotiefilmpje, berichten in de kerkbladen, de websites van de kerken en de sociale media geven we bekendheid aan de Week van gebed voor eenheid in Arnhem.’ 

Bidden voor eenheid in de stad

In Arnhem gaat nog maar 3 procent van de inwoners regelmatig naar de kerk. ‘Het is onze hoop dat met de gebedsweek, mensen elkaar gaan ontmoeten en herkennen. Het is ons verlangen dat het eigen plekje waarop we nu in de stad bezig zijn, het kringetje waarin je bidt, groter wordt. Om breder te kijken dan je eigen kerknest. Om samen ons verlangen voor de kerk, onze afhankelijkheid van God en onze liefde voor de stad te delen. We kunnen wel heel veel doen in en vanuit de kerk, maar er is er Eén die groter is dan ons allemaal. Dat is onze God. En als we dan in januari mogen beginnen met een week waarbij we samen met elkaar mogen bidden, dan is dat ook een basis voor ons werk.

In Johannes 17 bidt Jezus tot de Vader, zoals Hij één is met de Vader, zo is Hij naar de aarde gekomen en één geworden met zijn volgelingen. Hij bidt dan ook voor de volgelingen die later nog tot Hem komen. Het is zo mooi als we daar iets van kunnen laten zien in het delen van ons verlangen naar eenheid, het delen van ons verlangen naar liefde, daar horen we allemaal bij. De veelkleurigheid van God, daar willen we graag meer van ontdekken, in alle nederigheid en afhankelijkheid. Soms doe je elkaar ook binnen en tussen de kerken tekort en daarom is het ook zo mooi om samen te buigen voor God. We bidden ook voor de mensen die zelf niet bidden, even niet bidden of het nooit hebben gekund. Die worstelen met het leven of met het geloof. Ook al zijn ze er niet bij of zijn ze zich er niet van bewust, wij brengen hen voor Gods troon en we geloven dat dat extra verbondenheid geeft. Het voelt als mooi en als een verantwoordelijkheid om alles in Arnhem voor de troon van God te brengen. Zo zijn er zoveel gedachten en gevoelens die in zo'n week bij elkaar komen, het maakt de week echt heel waardevol.’ 

"We bleven maar stoelen bijzetten, er kwamen steeds meer mensen!"

Terugblik op de samenkomsten 

Mensen zijn verrast door wat ze meemaken tijdens de gebedsbijeenkomsten. Wim vertelt: ‘Zo was er een dominee die een stukje speelde op zijn gitaar, mensen uit allerlei kerken zaten samen in een kring eromheen mee te zingen, de kaars werd aangestoken. “Dan kijk je het kringetje rond en bedenk je je, dit is toch wel echt heel gaaf. Dit is zo anders dan ik gewend ben, wat kom ik hier een warmte en een liefde tegen”, deelde een bezoeker. Iemand anders vanuit Stadsklooster Arnhem vertelde: “We hebben een goede gebedstijd gehad met mensen uit allerlei kerken, we bleven maar stoelen bijzetten, er kwamen steeds meer mensen!” Een andere bezoeker hiervan deelde hoezeer zij genoot van de stilte in het klooster. Mensen zijn vaak ook heel anders gewend, dan doe je ook nieuwe ervaringen op, mooi is dat!’ 

Tips van Wim voor de gebedsweek in jouw woonplaats

‘De Week van gebed voor eenheid vraagt om verbinding. Begin gewoon met elkaar te leren kennen. Ben je echt nieuwgierig naar anderen, zonder oordeel? Wees oprecht geïnteresseerd in de ander, kom in contact, leer de ander kennen. Want de taken verdelen in een schema, alsof je een soort corvee-taak gaat doen, dat werkt niet, dan is er geen verbinding. Onderzoek jezelf: ben ik bereid breder te gaan kijken, me te verbinden, ook met iemand uit een andere kerk? En dan kun je het misschien gaan hebben over de vraag Wie is Jezus voor jou? Zoek naar vrijheid, creativiteit en bereidheid om de ander in het hart te kijken. Dan kun je misschien ook zoiets doen als in Arnhem, elke avond een gebedsuur organiseren of elke avond in een gebouw samenkomen. Zoek de ruimte op, ga met een open houding, en geniet van wat God gaat doen!’ 

Bekijk ook de promotievideo van de Week van gebed Arnhem op www.weekvangebedarnhem.nl

Foto: Gijs ter Beek

Wellicht vind je dit ook interessant

Zo strijden kerken in Congo voor gelijkwaardigheid tussen man en vrouw

Geweld is in de Democratische Republiek Congo (DRC) helaas aan de orde van de dag en je komt het tegen in alle lagen van…
Lees verder

De vijf ingrediënten van missie

Wat is de missie van de kerk? Wat houdt dat in? Je verlangt mee te doen aan Gods missie, maar hoe doe je dat? Vanuit dez…
Lees verder

Is het wel terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk?

Is het terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk? En hoe nadrukkelijk moet je dan als kerk aanwezig zijn in …
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema