En de ouderen dan?

Hoezo prioriteit geven aan jonge generaties?

26 oktober 2022
  • Profielafbeelding van Margreet Feitsma
    Door:
    Margreet Feitsma
  • Profielafbeelding van Marina Bouwman
    Door:
    Marina Bouwman

Het was aan het gezicht van de mevrouw af te lezen dat ze sceptisch was. Hoezo, jonge generaties prioriteit geven? En de ouderen dan? Het doel van de kerk is toch niet jonge mensen in de kerk te krijgen? 'Nee klopt,' was mijn antwoord. 'Wij geloven dat de kerk de gemeenschap van gelovigen is voor álle generaties.'

Vanuit Navigators LEF geven wij traingingen aan de hand van Samen Jong, een boek dat zes kernwaarden aanreikt om kerk te zijn met alle generaties. Op de eerste waarde - prioriteit geven aan jonge generaties - is de bovenstaande reactie geen uitzondering. Wat bedoelen we daar nu eigenlijk mee?

Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, van geslacht op geslacht, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Paulus, in Efeze 3 vers 20-23

Van geslacht op geslacht, van generatie op generatie. Door de hele Bijbel heen lezen we deze woorden. In kernteksten zoals Deuteronomium 6 lezen we steeds weer de aanmoediging om het leven met God voor te leven en door te geven aan de nieuwe generatie. We zien in 2 Timoteüs 2 vers 2 Paulus de aanmoediging doen aan de jonge Timoteüs om door te geven wat hij van Paulus heeft ontvangen. 

Jezus zelf laat ook zien dat voorleven en doorgeven een beweging is die vanzelfsprekend een plek heeft in het leven van een leerling . In de ‘Grote Opdracht’ in Matteüs 28 moedigt Hij zijn leerlingen aan om nieuwe leerlingen te maken.

De volgende generatie

Als we beseffen dat het geloof wordt doorgegeven van generatie op generatie dan is er een oudere generatie nodig die een jongere generatie op het oog heeft. Anders stopt de beweging. 

Deze kernwaarde daagt iedere generatie uit om intentioneel voor te leven en door te geven aan de volgende generatie.

 De focus van deze kernwaarde ligt misschien op de jongere generatie, maar hierbij hoef je wat ons betreft niet alleen te denken aan tieners en jongeren. In een gemeente waar de gemiddelde leeftijd 65 is, is prioriteit geven aan de jongere generatie misschien wel voorleven en doorgeven aan de 40-ers en 50-ers. Deze kernwaarde daagt iedere generatie uit om intentioneel voor te leven en door te geven aan de volgende generatie. Zodat we kerk zijn en blijven voor alle generaties.

Instemmend knikte de vrouw: 'Ja, wij willen dat we de beweging niet stop zetten.'

Verhaal van God

Dit is zo mooi aan het verhaal van God en de mensen. Wie Hij is en wat zijn goede nieuws is wordt al eeuwen doorgegeven door de generaties. Ook nu is het nodig dat er mensen opstaan om het verhaal van God voor te leven en door te geven. Zo denken we bijvoorbeeld aan Han, die als 70-jarige voor meerdere jongvolwassen mannen een mentor is. Hij deelt vaak van de prachtige lessen die hij hierdoor zelf ook leert. 

Dat is het mooie in samen onderweg zijn als generaties: we leren twee kanten op. De jongere leert van de wijsheid en ervaring van de oudere, de oudere leert van de jongere door de vragen die ze stellen en de manier waarop zij met God onderweg zijn. Het houdt ons geloofsleven fris en scherp. Wanneer de oudere generaties de jongere generaties prioriteren, geven ze hen mee wat nodig is om later een oudere generatie te zijn voor een nieuwe generatie. Gods verhaal dat al zolang gaande is, blijft en wordt zo zichtbaar.

Thema: Samen Jong

Dit artikel hoort bij de kernwaarde 'Prioriteit geven aan jonge generaties' van Samen Jong. Ontdek meer artikelen en mogelijkheden om met jouw christelijke geloofsgemeenschap of community in beweging te komen.

Over Margreet Feitsma en Marina Bouwman

Margreet en Marina zijn onderdeel van het team Navigators LEF. Navigators LEF verlangt ernaar dat kerk-zijn, in welke vorm dan ook, bijdraagt aan groei in discipelschap. Vanuit dit verlangen is Navigators ook onderdeel van het Samen Jong-netwerk en helpt zij kerken aan de slag te gaan met de kernwaarden van Samen Jong. 

Bekijk het aanbod

Wellicht vind je dit ook interessant

Jeugdwerker? Jouw ziel doet ertoe

Jeugdwerkteams staan soms verbaasd te kijken als ze bij LEF binnenstappen voor hun eerste trainingsevent van de Learning…
Lees verder

Sterk jeugdwerk: doelgroepgericht én generatie-overstijgend

Wanneer je door de bril van Samen Jong kijkt naar het jeugdwerk binnen je gemeente, kun je het gevoel krijgen dat de Sam…
Lees verder

Het moet wel ergens over gaan

'Nee hoor, ik ga vrijdag niet naar club, mijn vrienden gaan ook niet. Maar ik kom graag naar catechisatie, daar leer i…
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema