Een hand vol hoop

Ben van Werven schreef een handzaam boekje ter kennismaking met het christelijk geloof

10 oktober 2022
  • Profielafbeelding van Ben van Werven
    Door:
    Ben van Werven

Sta jij weleens met lege handen na een gesprek met iemand die op zoek is naar God? Ik wel, en ik vertel in deze blog wat ik eraan gedaan heb.

Natuurlijk heb ik geluisterd naar hun verhaal en heb ik niet gepreekt. Ik hebt begripvol gereageerd op teleurstellende ervaringen met de kerk. Maar wat komt er na zo’n ontmoeting?

Soms niets – en dat is prima. Gods Geest reist met die persoon mee. Als het past, verwijs ik naar www.jezus.nl. Zie ik iemand vaker, dan praten we verder – maar regelmatig komt de gelegenheid daarvoor niet. Ik kan iemand bijvoorbeeld uitnodigen voor een Alphacursus, maar die wordt niet altijd op dat moment gegeven en is soms nog een brug te ver. Bij mij bleef daarom de behoefte bestaan om deze mensen iets tastbaars mee te geven. 

Iemand iets tastbaars (mee)geven is niet nieuw. In de jaren ’90 deed ik als tiener mee met evangelisatieacties die eruit bestonden dat we folders door de bus deden bij mensen. In nog geen 500 woorden werden zonde, dood, Jezus, hemel en hel uitgelegd. Soms inclusief plaatjes en een oproep tot bekering of een zondaarsgebed. Evangelisatie zonder contactmoment. Later werd ‘vriendschapsevangelisatie’ populair. Onder christenen dan. Want werken zonder een verborgen agenda is lastiger dat het lijkt. De wens én de verlegenheid om het evangelie te delen zijn wel blijven bestaan.

Ondertussen is er een nieuwe groep zoekers bijgekomen. Dit zijn mensen die door de crisis vragen zijn gaan stellen over het kwaad in de wereld. Ik zag recent een reactie op YouTube van een ex-atheïst voor wie het kwaad in onze tijd zo tastbaar werd dat hij op zoek is gegaan naar ‘het licht’. Hij kwam uit bij de God van de Bijbel en vond daar zijn hoop terug. Deze man is niet de enige.

Met deze groep en onze tijd in gedachten ben ik aan de slag gegaan. Hier is het boekje Een hand vol hoop het resultaat van. Belangrijke overwegingen voor mij bij het schrijven waren:

  • ‘Hoop’ is een een universeel thema, en sluit goed aan bij de huidige tijd en het levensgevoel van mensen. Een woord als ‘rust’ kan er moeiteloos aan gekoppeld worden. De meest gestelde vragen op www.jezus.nl gaan over rust.
  • ‘Hoop’ is een centraal begrip in de Bijbel. Zie bijvoorbeeld de zegewens in Romeinen 15 vers 13: ‘Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest.’
  • Een kort (64 pag.) en leesbaar boekje als dit biedt duidelijke inhoud zonder christelijk jargon en geeft tegelijk de ontvanger ruimte om zelf een mening te vormen. Het boekje bevat een gebed dat de lezer kan gebruiken om zichzelf open te stellen voor God. Bewust heb ik hier de term ‘zondaarsgebed’ niet voor gebruikt – het is een ‘toewijdingsgebed’.
  • Een hand vol hoop is primair geschreven voor zoekers die meer willen weten over God maar die niet zo snel een kerk binnenstappen. De rol van christenen is om dit boekje bij hen te brengen via een persoonlijke ontmoeting. Zij kunnen ook de nodige nazorg geven of regelen als er behoefte is aan gesprek.
  • Ik heb bewust gekozen voor een papieren boekje. Wij geloven in een God die tastbare zegeningen geeft. Daarin kunnen wij Hem op deze manier navolgen. Bovendien heeft de ontvanger iets in handen wat het mogelijk maakt om even weg te stappen uit de drukte en vluchtigheid van de digitale wereld.

Ik hoop dat Een hand vol hoop toegevoegd kan worden aan de missionaire gereedschapskist van christenen en hun gemeenten. De velden zijn wit om te oogsten, zegt Jezus. Laten we erop uitgaan en de oogst binnenhalen. Denk hierbij aan familieleden, vrienden of collega’s. Maar ook aan kinderen die niet meer naar de kerk gaan maar van wie de ouders nog wel kerkganger zijn. Deze ouders zijn vaak terughoudend in het gesprek over geloof met hun kinderen want ze willen de relatie goed houden. Als gemeente kun je hun bekendmaken met dit boekje als iets om hun kinderen te geven. Dit boekje is zo interessant voor zowel particulieren als evangelisatiecommissies, maar ook voor bijvoorbeeld oudsten / ouderlingen en anderen die pastorale bezoeken brengen.

Ben van Werven is voorganger van de Kruiskerk in Diever en bestuurslid bij het Evangelisch Werkverband

Een hand vol hoop

Een hand vol hoop is te bestellen bij elke christelijke boekwinkel en in de webshop van MissieNederland. Het boekje wordt per set van 4 verkocht voor €15,-.

Wellicht vind je dit ook interessant

Er gewoon zijn: aansluiten bij wat God doet

Onze buurtbarbecue loopt ten einde. Alles is weer opgeruimd. We zitten nog even na te praten en dan wandelt ineens Abdi …
Lees verder

Is het wel terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk?

Is het terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk? En hoe nadrukkelijk moet je dan als kerk aanwezig zijn in …
Lees verder

Zo strijden kerken in Congo voor gelijkwaardigheid tussen man en vrouw

Geweld is in de Democratische Republiek Congo (DRC) helaas aan de orde van de dag en je komt het tegen in alle lagen van…
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema