'We hebben als kerken niet door hoe groot ons potentieel is voor de maatschappij'

City Movements

21 mei 2021
 • Profielafbeelding van City Movements
  Door:
  City Movements
 • Door:
  Carina Bergman

In een groeiend aantal steden en dorpen in Nederland is een beweging zichtbaar van kerken en christelijke organisaties die elkaar opzoeken vanuit een gezamenlijk verlangen iets voor hun woonplaats te kunnen betekenen. Sommige van deze netwerken richten zich op kerkplanting, andere op het bestrijden van eenzaamheid of het starten van een gebedsbeweging. 

'Wat deze netwerken delen is hun verlangen om samen het koninkrijk van God zichtbaar te maken,' vertelt Duurt Vonck, werkzaam voor City Movements. ‘De hele kerk is nodig, om de hele woonplaats te bereiken met het hele evangelie’, dat is het motto van City Movements, waarbij christenen gestimuleerd worden om met elkaar zo’n plaatselijk netwerk te vormen.

Duurt: 'We hebben als kerken en christenen niet door hoe groot ons potentieel is voor de maatschappij en hoe open de maatschappij daarvoor staat. Ik sprak iemand die zelf niet aangesloten is bij een kerk, maar hij zei: "Als je bij een kerk hoort ken je al snel een paar honderd mensen en zij kennen jou." Voor ons lijkt dat vanzelfsprekend maar in feite vormen we met alle kerken samen een prachtig netwerk van mensen met wie je iets kunt betekenen voor anderen.'

Inhoud

Vonck-KRSP_DSF3362Duurt Vonck richt zich sinds 1 januari volledig op City Movements. Daarvoor was hij er al vijf jaar lang als directeur van stichting Agapè bij betrokken. “Bij Agapè was ik veel bezig met beleid en de organisatorische verandering die een vernieuwde visie met zich meebracht maar ik was eraan toe om meer invulling te geven aan de inhoudelijke kant. Ik miste die inhoudelijke kant van het werk. Ik begon mijn werkzame leven als gereformeerd-vrijgemaakt predikant in Houten, en ben daarna als predikant vrijgesteld voor missionaire arbeid in Nederland. Mijn liefde voor het evangelie en voor de kerk was de reden dat ik theologie ging studeren. Met dat hart en die ervaringen groeide afgelopen jaar het verlangen om me volledig op City Movements te richten, dat is gestart door Agapè samen met organisaties zoals Opwekking, MissieNederland, Urban Life en de PKN.

Terugkijkend zie ik dat God deze stadsbeweging heel nadrukkelijk op mijn hart heeft gelegd. In 1999 bezocht ik in Chicago een conferentie van The Gospel Coalition. Er was een pre-conferentie waar Tim Keller sprak over zijn visie voor de stad. Dat maakte grote indruk op mij – het is me het meest bijgebleven van die conferentie, hoewel ik geen idee had wat ik er mee moest. In 2016 bezocht ik in New York Movement Day, een internationale conferentie over de groeiende stadsbeweging. Onverwacht zaten we daar met dertig Nederlanders uit zeven verschillende steden. Dat vormde de aanzet voor een breed gedragen City Movements Nederland.”

Initiatieven

Samen met Hans Luttik, coördinator van Geloven in de Stad in Haarlem, nam Duurt in 2016 vanuit Agapè het initiatief tot het vormen van een landelijk netwerk van lokale stadsbewegingen. 'Dit deden we samen met organisaties zoals Opwekking, MissieNederland, Urban Life en de Protestantse Kerk. Inmiddels is City Movements NL betrokken bij initiatieven in vijfentwintig steden en dorpen, en dat aantal groeit. Een paar voorbeelden hiervan:

 • In Amsterdam komen een paar bewegingen die al langer visie hebben voor de stad bij elkaar in de ACCL. Met elkaar hebben ze concrete doelen gesteld; bijvoorbeeld om eraan bij te dragen dat de eenzaamheid in de stad met 1 procent gaat dalen.
 • In Haarlem bestaat al heel lang een stadsbeweging onder de naam Geloven in de Stad. Zij hebben als doel gesteld om samen meer impact te hebben in de stad, onder meer door zeven nieuwe pioniers-plekken te realiseren in de komende vijf jaar.
 • Zelf ben ik betrokken bij Houten voor Houten. Een initiatief van de kerken in samenwerking met maatschappelijke organisaties, dat is ontstaan dankzij corona. We hebben een gezamenlijke visie die concreet wordt in activiteiten zodat omzien naar elkaar het nieuwe normaal wordt in Houten.'

Workshop

City Movements neemt niet zelf het initiatief tot het vormen van een stads- of dorpsbeweging. 'We zien dat er in allerlei steden en woonplaatsen al een beweging is en die willen we ondersteunen en versterken. Vaak zijn het kerken die meer samenwerking zoeken, beginnend met voorgangers die op regelmatige basis met elkaar praten over en bidden voor hun stad of dorp. Maar soms start het juist bij een gebedsbeweging of bij de lokale ondernemers. Onlangs belde een voorganger uit Franeker die met een aantal ondernemers een visie had voor hun stad, of wij mee wilden denken.

Als City Movements kunnen we actief meedenken hoe je zo’n netwerk kunt vormgeven. Ook bieden we een workshop aan waarmee je samen op zoek gaat naar een gezamenlijke visie voor je stad of dorp. Tijdens zo’n workshop ga je kijken naar je woonplaats: Wat is de nood van onze stad? Wat gebeurt er al in onze woonplaats? Waar zien we God aan het werk en hoe kunnen we daarbij aansluiten? In Leeuwarden hebben we bijvoorbeeld al twee keer zo’n workshop verzorgd. Geloven 058 is ontstaan vanuit een groep voorgangers, mensen vanuit een gebedsbeweging en mensen uit de zakenwereld en er is ook een wethouder bij betrokken.'

Motto

Om een netwerk in je stad of dorp op te starten is het volgens de visie van City Movements belangrijk om mensen en organisaties uit verschillende disciplines te betrekken. 'We hebben het in ons motto over "de hele stad". Je wilt graag een platform van voorgangers met hart voor hun woonplaats, een gebedsbeweging van mensen die bidden voor hun stad en leiders uit de zogeheten ‘marketplace’, met mensen uit politiek, sport, zakenwereld, onderwijs en gezondheidszorg. Dan breng je verschillende invloedsferen bij elkaar.

Het is ook belangrijk dat de hele kerk erbij betrokken is. Daaronder verstaan we het geheel aan christenen in een woonplaats: individuele christenen, kerkelijke gemeenschappen maar ook christelijke organisaties of communities zoals een studentenvereniging.

Centraal staat de boodschap van het hele evangelie: Jezus Christus staat voorop. In de verschillende kerken wordt het geloof op verschillende manieren beleden. Maar de inzet voor de stad moet gemotiveerd zijn door de liefde van Christus. Je deelt met elkaar een missionaire bewogenheid, zoals verwoord in Johannes 17 vers 21: "Opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld geloven zal dat U Mij gezonden hebt. Die eenheid is dus missionair bedoeld."

Onderzoek

Duurt Vonck bereidt momenteel een promotieonderzoek voor naar de succesfactoren van een brede stadsbeweging. Daarvoor is hij in gesprek met een aantal universiteiten. “Je ziet in de recente geschiedenis dat er vaker zulke initiatieven voor de stad zijn ontstaan maar dat die vaak ook weer zijn verdwenen, waardoor mensen teleurgesteld raakten. Internationaal bestaan er voorbeelden van stadsbewegingen die al veel langer bestaan. Ook ‘Geloven in de stad’ in Haarlem is er een voorbeeld van. Als City Movements geloven we dat zo’n beweging organisch moet groeien waarbij je tijd moet investeren maar ook keuzes moet maken. En als je dan eenmaal zo’n netwerk hebt dan zie je dat er prachtige dingen uit voortkomen. In coronatijd is gebleken dat in de steden en dorpen met zo’n stevig netwerk de christenen in korte tijd samen in actie zijn gekomen. Deze kerken hadden al gezicht gekregen richting het stadsbestuur waardoor ze samen konden optrekken om waar nodig hulp te verlenen in welke vorm dan ook.”

City Movements is op zoek naar partners om de visie voor stads- en dorpsnetwerken breed uit te dragen. 'We hebben visie en actie nodig. Het is niet moeilijk om een stadion met christenen te vullen en samen een geweldige dienst te hebben, maar het gaat erom wat jouw woonplaats daarvan merkt. Hoe maken we samen Jezus zichtbaar maken zodat mensen Hem gaan (her)kennen?' 

Ontdek meer op www.citymovements.nl

Thema: Kerk met je wijk

Dit artikel hoort bij het thema 'Kerk met je wijk'. Ontdek op ons thema-overzicht meer artikelen en mogelijkheden om met jouw christelijke geloofsgemeenschap of community een volgende stap te zetten.

Dit artikel verscheen eerder in Opwekking Magazine.

Foto: Reformatorisch Dagblad, Sjaak Verboom

Wellicht vind je dit ook interessant

Er gewoon zijn: aansluiten bij wat God doet

Onze buurtbarbecue loopt ten einde. Alles is weer opgeruimd. We zitten nog even na te praten en dan wandelt ineens Abdi …
Lees verder

Is het wel terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk?

Is het terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk? En hoe nadrukkelijk moet je dan als kerk aanwezig zijn in …
Lees verder

Luisteren als missie

Als je uit wilt reiken naar de mensen om je heen, is luisteren daar een groot onderdeel van. Je zou misschien zelfs kunn…
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema