Jeugdwerk vormgeven in coronatijd

Tips van jeugdwerkprofessionals uit het INNOV8-netwerk

16 oktober 2020
  • Profielafbeelding van Martine Versteeg
    Door:
    Martine Versteeg

Welke plek heeft de jeugd in de kerk tijdens de coronacrisis? Uit een peiling van MissieNederland blijkt dat veel kerken worstelen om het jeugdwerk in de kerk voortgang te geven. Al geven 92% van de respondenten aan dat na een tijdelijke stop het jeugdwerk weer gestart. Wel geeft een deel daarvan aan dat een onderdeel van het jeugdwerk, zoals het kinderwerk nog niet is gestart, of dat er minder ontmoetingen zijn. In antwoord op de vraag ‘Waarover maak je je het meeste zorgen?' wordt de binding van jongeren en gezinnen met kerk en geloof het meest genoemd.

photo-1583946099379-f9c9cb8bc030.jpg Ze zien dat veel jongeren en gezinnen afhaken bij de online diensten of minder zichtbaar zijn in de gemeente. Dit komt ook overeen met het onderzoek van Barna uit de Verenigde Staten, dat afgelopen maand gepubliceerd werd. Uit dit onderzoek blijkt dat vijftig procent van de millenials (zeg maar de gemeenteleden die nu tussen de 25 en 40 jaar zijn) is afgehaakt van de onlinediensten.

Ook uit verdere gesprekken binnen het netwerk van MissieNederland blijkt dat meer mensen zich zorgen maken over de plek van jeugd in de gemeente tijdens deze crisis. Hierbij merk ik hoe belangrijk en waardevol het is om in een gemeente een jeugdwerkprofessional te hebben of een uitzonderlijk gepassioneerde vrijwilliger. Iemand die in tijden van crisis blijft zoeken naar wegen om kinderen, tieners en jongeren bij Jezus te brengen.

Het waarom van jeugdwerk

Hierbij is het goed om steeds weer stil staan bij het waarom van jeugdwerk. Waarom is het noodzakelijk dat jeugdwerk in de kerk voortgang krijgt tijdens corona? Dit gaat wat mij betreft veel verder dan alleen de voortgang van het geloofsleren van kinderen tieners en jongeren, in de vrees dat ze kerk of geloof verlaten. Als gemeenten zijn wij onderdeel van de pedagogische civil society, de gemeenschappelijke activiteiten van burgers rond het grootbrengen van kinderen in deze maatschappij in crisis. Het jeugdwerk in de kerk draagt bij aan een positief opgroei- en opvoedklimaat, net zoals school, buitenschoolse opvang, sport, muziek, scouting en ander jeugdwerk. En vanuit het perspectief van het evangelie van Jezus is het meer dan alleen een positief klimaat, maar zelfs een leven gevende klimaat waarin zowel de geestelijke als de emotionele, fysieke en sociale noden en ontwikkelingen van jongeren perspectief krijgen.

Wij als kerken mogen een belangrijke rol spelen in het leven van duizenden kinderen, tieners en jongeren in Nederland. Wij mogen hen zegenen met een plek waarin ze zich veilig mogen voelen, waarin ze met hun angsten, zorgen en moeiten mogen komen, waarin ze zichzelf mogen zijn en zich zelf mogen ontwikkelen in het licht van Christus. Wij mogen in de pedagogische civil society een licht zijn voor de volgende generaties in een tijd van moeiten.

Laten we daarom ook in deze tijd blijven zoeken naar manieren om jeugdwerk vorm te geven. Kijk naar de mogelijkheden binnen de regels van de overheid om zowel jeugdwerk gekoppeld aan de eredienst als jeugdwerk buiten de eredienst vorm te geven.

Als relatiemanager Kerk & Jeugd bij MissieNederland heb ik het voorrecht om veel van de verhalen en ideeën van jeugdwerkprofessionals te horen in en om de kerk. Mensen die vol passie voor God en de volgende generaties die wegen banen om jeugdwerk vorm te geven in uitzonderlijke tijden. Daarom verzamelen we komende maanden vanuit het INNOV8-netwerk die tips om andere kerken te inspireren om ook in deze tijd jeugdwerk vorm te geven.

Bekijk de tips hier

Deze webpagina wordt komende maanden verder aangevuld. Heb jij nog inspirerende tips of ideeën? Laat het ons weten en inspireer andere kerken met jouw verhaal

Wellicht vind je dit ook interessant

Komen gezinnen terug naar de kerk?

Twee jaar lang zijn veel gezinnen niet of slechts af en toe naar de kerk geweest. Een online dienst kijken tijdens de co…
Lees verder

Het einde van kerkelijk jeugdwerk?!

Begin 2020 kwam het nieuwste boek van Andrew Root uit: The end of Youth Ministry. De titel was bedoeld om te prikkelen, …
Lees verder

Gezinnen ondersteunen tijdens de coronacrisis

Nu kinderen thuisblijven van school en veel ouders thuiswerken, staan gezinnen in de komende weken onder een vergrootg…
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema