Hoe leg je uit wat een missionaire gemeente is?

3 kenmerken van een missionaire gemeente

17 december 2019
  • Profielafbeelding van Jan Willem Janse
    Door:
    Jan Willem Janse

Onze gemeente is missionair! Mooie woorden, maar wat is dat eigenlijk? Hoe leg je uit wat het betekent om een missionaire gemeente te zijn?

Steeds meer gemeenten worden zich bewust van hun missionaire opdracht. Ze herkennen dat hun gemeente wat naar binnen gericht is en zien daar graag verandering in. Een mooie beweging! Maar hoe neem je als gemeenteleider of enthousiast commissielid je gemeenteleden hierin mee? Een goed begin is het uitleggen wat je eigenlijk verstaat onder missionair gemeente-zijn. Want betekent het dat iedereen moet gaan evangeliseren? Of zit het toch net even wat anders? Ik zette drie kenmerken op een rij. Voel je vrij om deze tekst te gebruiken in jouw gemeente:

Kenmerk 1: We hebben een missie

Om bij het begin te beginnen: we hebben als kerk een missie. We zijn de vertegenwoordigers van Jezus Christus op deze aarde. Waar Hij op aarde kwam om mensen het leven te geven in al zijn volheid (Johannes 10), mogen wij dit werk met zijn hulp voorzetten. We mogen leven brengen in de wereld. Toen Hij naar de hemel opsteeg gaf Hij een concrete opdracht mee (Matteüs 28 vers 18-20). Wat Hij ons leerde over het leven mogen we doorgeven. Daar hoort evangelisatie (anderen helpen om Jezus te leren kennen) inderdaad bij, maar het omvat veel meer. Het gaat bijvoorbeeld ook het herstel van relaties: tussen God en mensen, tussen mensen onderling en tussen mensen en de schepping (naar Tom Wright). In alles mogen we Jezus’ missie dus uitleven: persoonlijk én gezamenlijk met onze geloofsgemeenschap. Want als we invulling willen geven aan Jezus’ opdracht hebben we elkaar echt nodig.

Kenmerk 2: We besteden bewust aandacht aan de missie

Omdat we beseffen dat we deze opdracht hebben, besteden we als gemeente ook bewust aandacht aan onze missie. We kunnen namelijk gemakkelijk afgeleid worden door praktische, urgente zaken. Hoewel die ook belangrijk zijn, helpt het om die zaken altijd vanuit de missie te bekijken. We nemen dus de tijd om na te denken over onze rol als geloofsgemeenschap in deze wereld. Wat heeft God aan onze gemeenschap toevertrouwd en hoe kunnen we dat inzetten om leven te brengen in de wereld? Kunnen we iets van onze overvloed delen met anderen, dichtbij en ver weg? Soms leidt dat tot concrete acties in de buurt, een andere keer tot een cursus over christen-zijn op je werk.

Kenmerk 3: Iedereen doet mee

Als leden van een kerk zijn we dus geen bezoekers van een wekelijks evenement, maar allen betrokken bij een gezamenlijke missie. Iedereen doet mee. Meedoen aan de missie is dus niet voorbehouden aan de voorganger, diaconie, jeugdleiders of enthousiaste evangelisten. Als missionaire gemeente zijn we erop gericht om elkaar te helpen om een bijdrage te leveren aan de missie. Daarin houden we rekening met de (on)mogelijkheden die een ieder heeft. Want zoals Paulus het ook zegt: we zijn één lichaam en hebben dus allemaal een rol die ertoe doet, hoe groot of klein deze ook is (1 Korintiërs 12). Soms is het dus zo eenvoudig als het uitnodigen van een kennis voor een kerkdienst of het bidden voor een vriend. Soms kost het wat meer moeite. Maar doordat we het samen doen, komen we verder en kunnen we op een betekenisvolle manier invulling geven aan Jezus’ missie.

Oftewel: missionair gemeente-zijn is een proces van groeien. We leren gezamenlijk invulling te geven aan de opdracht van Jezus. Doe jij ook mee?

Wellicht vind je dit ook interessant

Is het wel terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk?

Is het terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk? En hoe nadrukkelijk moet je dan als kerk aanwezig zijn in …
Lees verder

Zo strijden kerken in Congo voor gelijkwaardigheid tussen man en vrouw

Geweld is in de Democratische Republiek Congo (DRC) helaas aan de orde van de dag en je komt het tegen in alle lagen van…
Lees verder

Hoe christenen een verschil kunnen maken tijdens Halloween

Een aantal jaar geleden werden christenen in Barendrecht geïnspireerd om een alternatief voor Halloween aan te bied…
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema