Gelijkwaardig gaan

Een reflectie bij No Choice

8 november 2019
  • Profielafbeelding van Haije Bergstra
    Door:
    Haije Bergstra

Het missionaire landschap is de laatste halve eeuw geweldig veranderd. Eén van de oorzaken is de verzelfstandiging van voormalige kolonies. Eigen baas in eigen land. In een aantal van deze voormalig gekoloniseerde landen is de kerk explosief is gegroeid. Kijk naar Latijns-Amerika en delen van Afrika. Het christendom is er booming en de kerk charismatisch en dynamisch. De kerkelijke gelijkwaardigheid tussen de westerse en de kerk van de ‘global south’ groeide sindsdien langzaam. Dit is merkbaar op mondiale kerkelijke conferenties en vergaderingen waar de kerk van het zuiden tegenwoordig in de meerderheid is.

Ondanks deze veranderingen in de wereldkerk, blijft één belangrijk feit gelijk: de opdracht van Jezus om het evangelie aan de hele wereld bekend te maken. Uit onwetendheid hoor ik mensen wel eens zeggen dat iedereen op deze aarde in de gelegenheid is geweest om het evangelie te horen. Deze uitspraak is echter niet juist. Er zijn nog steeds bevolkingsgroepen die geen kennis hebben van het evangelie en niet weten dan Jezus ongeveer 2000 jaar geleden op deze aarde heeft rondgelopen. Er zijn plaatsen op deze aarde waar de lokale kerk haar missionaire taak niet kan oppakken. Ze is te klein en hulp van buitenaf is dan nodig. Koreanen pakken Jezus’ opdracht daarom met verve op en vertrekken naar Centraal Azië. Latino’s strijken neer in Noord-Afrika. Filippijnse christenen werken in het Midden-Oosten en leven hun geloof uit. De kerk die eerst missionair werkers binnen haar grenzen had, stuurt nu zelf werkers uit naar onbereikte volken. Ze treden in de voetsporen van de apostelen uit de eerste eeuw.

De kerk die eerst missionair werkers binnen haar grenzen had, stuurt nu zelf werkers uit naar onbereikte volken. Ze treden in de voetsporen van de apostelen uit de eerste eeuw.

Aandacht voor onbereikte volken kan beginnen door te leren van het toenemende aantal broers en zussen uit de meerderheidswereld die met heilig Vuur de onbereikte wereld intrekken met het evangelie. We horen nog te weinig van de verhalen van missionair werkers uit het zuiden (en oosten). De veranderende kerkelijke verhoudingen tussen noord en zuid merken we met name door gemeentestichting vanuit de meerderheidswereld in Nederland zelf. Er gebeurt echter veel meer dan dat. Wanneer de kerk van het noorden zich werkelijk gelijkwaardig, maar ook nederig en bescheiden, opstelt naast de broers en zussen uit de meerderheidswereld dan werkt ze zij aan zij met Peruanen, Nigerianen of Brazilianen aan dit ene doel: Jezus bekend maken waar Hij nog niet gekend is.

Thema: Minst bereikte volken

Dit artikel hoort bij het thema 'Minst bereikte volken' van ons netwerk No Choice. Ontdek op ons thema-overzicht meer artikelen en mogelijkheden om met jouw christelijke geloofsgemeenschap of community een volgende stap te zetten.

Wellicht vind je dit ook interessant

Seminar: Zie de wereld

Onze wereld is meer verbonden dan ooit in de geschiedenis van de mensheid. Met een paar handelin…
Lees verder

Ga op weg én vorm een liefdevolle eenheid

Als het gaat over het belang van missionair zijn, kun je soms de indruk krijgen dat het op gespannen voet staat met het …
Lees verder

Is het wel terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk?

Is het terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk? En hoe nadrukkelijk moet je dan als kerk aanwezig zijn in …
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema