'Door middel van gebed bemoei je je met de onzichtbare strijd die gaande is'

In de praktijk

5 november 2018
  • Profielafbeelding van Jan Willem Janse
    Door:
    Jan Willem Janse

Voor Johan den Hartogh van Justice House Of Prayer (JHOP) heeft bidden alles te maken met recht. 'Gods rechtbank staat boven de aardse rechtbank. Dus als ik dingen in de wereld zie die krom zijn, dan ga ik daarmee naar God in de hoop en verwachting dat Hij dingen recht zet.'

Sinds een jaar of zes wordt er elke dinsdag in Den Haag door vrijwilligers van JHOP gebeden voor de Nederlandse regering. Hoewel initiatiefnemer Johan den Hartogh al jarenlang werkte als evangelist, ontdekte hij naar eigen zeggen pas later de kracht van gebed. 'Tijdens mijn werk als evangelist gebruikte ik vaak het zinnetje: ‘Het gaat niet om religie, maar om relatie.’ Maar steeds vaker vroeg ik me af hoe hecht mijn eigen band met God was. Gebed stond voor mij lange tijd voor: een zegen vragen voordat je iets doet, en danken na afloop. Maar ik ontdekte dat bidden vooral betekent: tijd nemen voor God. Jezus nam ook veel tijd voor gebed. Dat is echt zijn geheim.'

Kun je iets vertellen over het werk en de visie van Justice House of Prayer (JHOP)?

'Jaren geleden ontdekte ik 24/7 prayer in Engeland en las ik het boek Dag en nacht roepen zij tot God over hoe gebed de wereld kan veranderen. Ik raakte betrokken bij de Nederlandse gebedsbeweging 24/7 en toerde hiermee door het land. Tijdens deze avonden zeiden we vaak dat het belangrijk is dat er in elke plaats zo’n ‘huis van gebed’ is. In mijn woonplaats Den Haag bleek nog niet zo’n gebedshuis te zijn. Daarom begonnen we in ons huis elke week met wat mensen samen te komen om te bidden. Sinds een half jaar hebben we een eigen ruimte in de stad waar mensen uit verschillende kerken terecht kunnen om te bidden voor onze stad. De naam van ons ‘gebedshuis’ ontstond toen we een documentaire zagen over mensenhandel en prostitutie. Bidden en recht horen bij elkaar, dus dat wilden we terug laten komen in de naam: Justice House of Prayer.'

In Timotheus 2 lees je dat we opgeroepen worden om voor gezagsdragers te bidden.

Elke dinsdag bidden jullie op de publieke tribune van de Tweede Kamer. Waarom doen jullie dat?

'In Timotheus 2 lees je dat we opgeroepen worden om voor gezagsdragers te bidden. Den Haag is een strategische, belangrijke plek. De beslissingen die hier gemaakt worden, werken door in het hele land. We zijn ervan overtuigd zijn dat er ook ‘overheden en machten in de lucht zijn.’ Door middel van gebed bemoei je je met die onzichtbare strijd die gaande is. We vinden het belangrijk om ook letterlijk op deze plek te zijn waar keuzes gemaakt worden. Zonder het al teveel te overgeestelijken, geloof ik ook in de kracht van het uitspreken van gebed in dit gebouw.'

Weten regeringspartijen dat er vanaf de publieke tribune gebeden wordt?

'We doen dit inmiddels al heel wat jaar, dus er zijn wel wat mensen die ons kennen. In veel partijen zitten ook christenen. Vooral mensen die zelf een actief gebedsleven hebben, waarderen wat we doen. Ik ben ook in gesprek met de mensen die daar rondlopen. Veel mensen hebben nog ergens een linkje met het christelijk geloof, dus bidden is niet iets heel vreemds. Ik leg het ook weleens zo uit aan politici: "We zijn burgers die betrokken zijn bij de politiek en die betrokkenheid uiten we door voor jullie te bidden." Vaak vinden politici dat juist mooi, want er is vaak een diepe kloof tussen burgers en politiek.'

Hoe weet je waarvoor je moet bidden?

'Dat gebeurt op twee manieren. We krijgen soms heel concreet gebedspunten doorgestuurd, bijvoorbeeld via Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Soms vraagt hij om persoonlijk gebed bijvoorbeeld als hij een tv-optreden heeft. Ook kijken we op de agenda van de Tweede Kamer welke onderwerpen besproken worden. Daarnaast vragen we om leiding van de Heilige Geest, dat Hij op ons hart legt waar we voor mogen bidden. Bidden heeft vooral te maken met het openzetten van je geestelijke ogen en oren.'

Heb je meegemaakt dat gebed concreet iets teweegbracht in Den Haag?

'Dat gebeurde ondermeer rondom de wetgeving van mensenhandel en prostitutie. Dit onderwerp gaat ChristenUnie leider Gert-Jan Segers aan het hart, want prostitutie is lang niet altijd vrijwillig. Als christelijke partij moet je secuur en voorzichtig zijn met morele onderwerpen als prostitutie, dat beseft Gert-Jan als geen ander. Lange tijd was hij op zoek naar medestanders voor een wetsvoorstel om een klant van een prostituee, die redelijkerwijze kan weten dat zij slachtoffer is van mensenhandel, medeplichtig te maken. Hoewel Gert-Jan op allerlei manieren, zoals een grondige inhoudelijke onderbouwing, medestanders zocht, lukte het niet. Niemand wilde zich hieraan branden. Het zat muurvast. Tot we gingen bidden. Toen werd er echt iets opengebroken. Ineens wilden partijen meedenken, waardoor er toch een meerderheid kwam. Hierdoor staat het onderwerp weer op de agenda en zijn er meerdere partijen die zich in deze problematiek verdiepen.'

Bekijk in de video hieronder het verhaal van Gert-Jan Segers over de impact van gebed in politiek Den Haag.    

Wellicht vind je dit ook interessant

Samen bidden tijdens 12 interkerkelijke bijeenkomsten in Arnhem

Tijdens de Week van gebed voor eenheid gingen de kerkdeuren in Arnhem dagelijks open voor vieringen en gebedsuren. Stads…
Lees verder

'Een kerk voor de wijk, dat is dus ook voor ons!'

'Gaan we hier door als kerk in de marge? Ergens anders kerken? Of de boeg omgooien en ons richten op de wijk?' De Kerk v…
Lees verder

'Vriendschap is de sleutel'

'Psalm 133 zegt dat God zijn zegen gebiedt waar broeders samenwonen. Let op: er staat niet samenkomen. Daar blijft het n…
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Ontdek dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Ontdek dit thema

Moslims wereldwijd liefhebben en dienen

Hoe kan de Nederlandse kerk groeien in het liefhebben en dienen van moslims wereldwijd? Hoe kan zij hen helpen bij het leren kennen van de liefde van Jezus Christus?
Ontdek dit thema

Samen opvoeden

Dankzij de geloofsgemeenschap hoeven ouders er niet alleen voor te staan. Hoe kan de kerk een partner zijn van ouders in de opvoeding van kinderen?
Lees verder

Wat is MissieNederland?

Zien

wij zien

Wij zien een gebroken wereld die het leven in volheid mist.

Geloven

wij geloven

Wij geloven dat Jezus potentie geeft aan zijn kerk om leven te brengen in de wereld. 

Bieden

wij bieden

Wij bieden een verbindend platform dat betrokken kerkleden helpt om met hun lokale geloofsgemeenschap leven te brengen in de wereld.

Zijn

wij zijn

Wij zijn een alliantie die de kerk steeds weer een volgende stap aanreikt om haar potentieel te verwezenlijken.