Goed nieuws voor de kerk

Millennials en de kerk

1 april 2018
  • Profielafbeelding van Hanneke van der Meer
    Door:
    Hanneke van der Meer

In een maatschappij die je vertelt dat alles maakbaar is, blijkt er meer weerbarstigheid te zijn. In die weerbarstige realiteit zoekt de millennial naar echtheid; bij God en zeker ook bij christenen. Trouw om het trouw zijn is niet goed genoeg. Daar kan je – mogelijk terecht – je vraagtekens bij zetten, maar durf ook zélf in de spiegel te kijken.

De millennial is de toekomst, maar is ze wel geschikt om die toekomst te dragen? Die vraag wordt vaak negatief beantwoordt, merk ik. Ze wordt omschreven als lui en egocentrisch, naïef en idealistisch. Alsof de bestaande orde het stokje nog niet wil afgeven.

Je ziet de generatie zoeken naar hun plekje in het geheel, zowel groep als individu. De millennial wisselt van studie en hopt van baan naar baan. Soms zelfs van carrière naar carrière. Ze zoekt en kijkt bij diverse kerkgenootschappen. Het is niet vanzelfsprekend dat ze voor de rest van hun leven vrijgemaakt, baptist of wat dan ook zijn. Zij hebben die strijd rondom de totstandkoming van verschillende kerkgenootschappen niet gevoerd en ook niet meegemaakt. Het gaat de millennial niet om de dogma’s, maar om het geloof wat aan elk van deze kerken ten grondslag ligt. Het gaat ze om de kern, om Jezus.

Zowel in de kerk als in het zakenleven hoor ik dat men zoekt naar hoe om te gaan met deze ‘ingewikkelde’ 18-38-jarigen. Millennials prikken en duwen tegen de orde die er is aangebracht. Alleen al om die houding vind ik hen goed nieuws voor de kerk. Een van de grote gevaren van religie is dat afgesproken gedrag en regels het centrum gaan vormen van het geloof – in plaats van God zelf. Hoewel de regels en afspraken in zichzelf niet verkeerd zijn, kun je zomaar in slaap sukkelen en op automatische piloot navolgen wat je is aangeleerd. Als iemand dan begint te prikken en duwen, wordt je ruw gewekt.

Ik denk dat we het ons niet veel langer kunnen permitteren om discussie uit de weg te gaan. In onze huidige vorm van zondagviering maken we geen ruimte voor deze discussie. We hebben ruimte voor lofzang en onderwijs. Om als generaties elkaar te ontmoeten en één lichaam te vormen, hebben we de moed nodig om geprikt te worden. Moed om nederig te luisteren naar de ander en misschien soms je ongelijk toe te geven. Laat jezelf bevragen, zowel als millennial, gen X-er en babyboomer. Laat je wekken.

Hanneke van der Meer (zelf millennial) adviseert managers en werkgevers over leidinggeven aan millennials. Daarnaast traint en coacht ze Young Professionals in ondernemerschap en leiderschap en werkt ze bij Navigators.

Wellicht vind je dit ook interessant

Individualisme

Onze tijd is een tijd van individualisme. De Babyboomers (geboren tussen 1950-1970) hebben individualisme steeds sterker…
Lees verder

Voor en na corona

Met zowel een pandemie als wereldwijde protesten tegen racisme is 2020 een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Beide …
Lees verder

Zoeken of weten

“Ik weet het soms niet zeker. Niet per se of God bestaat – daar twijfel ik niet aan – maar daarmee ben…
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Ontdek dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Ontdek dit thema

Moslims wereldwijd liefhebben en dienen

Hoe kan de Nederlandse kerk groeien in het liefhebben en dienen van moslims wereldwijd? Hoe kan zij hen helpen bij het leren kennen van de liefde van Jezus Christus?
Ontdek dit thema

Samen opvoeden

Dankzij de geloofsgemeenschap hoeven ouders er niet alleen voor te staan. Hoe kan de kerk een partner zijn van ouders in de opvoeding van kinderen?
Lees verder