God als hoofd van Christus, man als hoofd van de vrouw?

Wie leerden de ondergeschiktheid van de Zoon?

31 januari 2018
  • Profielafbeelding van Man vrouw kerk
    Door:
    Man vrouw kerk

In het debat over de openstelling van de ambten voor vrouwen is door tegenstanders daarvan ook de relatie tussen de Vader en de Zoon als argument naar voren gebracht. Zoals de Zoon gelijk in wezen zou zijn aan de Vader, maar toch van eeuwigheid aan Hem ondergeschikt, onder zijn autoriteit, zo zou ook de vrouw weliswaar als mens gelijk/gelijkwaardig zijn aan de man, maar toch ook volgens een zogenaamde 'scheppingsorde' per definitie onder het gezag van de man staan. In dit artikel wil Piet Dorland laten zien dat ze daarin ongelijk hebben. Hij hoopt hierbij dat dit argument buiten de M/V discussie wordt gelaten omdat hier het hart van het christelijk belijden op het spel staat, het geloof in de drie-enige God.

'God is het hoofd van Christus, deze is het hoofd van de man, en die op zijn beurt het hoofd van de vrouw.' Dus als we 'hoofd' overal op dezelfde manier zouden opvatten, zal de afstand tussen de Zoon en de Vader even groot zijn als die tussen ons en Hem. Maar ook zal de vrouw even ver van ons afstaan als wij van het Woord dat God is. En wat de Zoon is ten opzichte van de Vader, dat zijn wij ten opzichte van de Zoon en de vrouw op haar beurt ten opzichte van de man. Wie zal dat verdragen?

Download het betoog

Thema: Oriëntatie op gelijkwaardig leiderschap

Dit artikel hoort bij het thema 'oriëntatie op gelijkwaardig leiderschap'. Ontdek op ons thema-overzicht meer artikelen en mogelijkheden om met jouw christelijke geloofsgemeenschap of community een volgende stap te zetten.

Over Man, vrouw, kerk

Dit artikel verscheen eerder op de website van de werkgroep Man, vrouw, kerk. Dit is een interkerkelijke groep van gereformeerde christenen die kerken en geïnteresseerden dienen in de bezinning over de vragen rond ‘man, vrouw, ambt’. 

Wellicht vind je dit ook interessant

Zegt de Bijbel echt dat vrouwen moeten zwijgen?

‘Soms wordt 1 Korintiërs 14 vers 34-35 in samenhang gelezen met 1 Timotheüs 2 vers 9-15 om de claim te o…
Lees verder

Verschil tussen ‘meaning’ en ‘significance’

'Aan het verschil in de beoordeling van het m/v-besluit liggen theologische verschillen op het terrein van hermeneutiek,…
Lees verder

Man, vrouw en ambt: een inleiding

Wat is er veranderd in de visie op vrouw en ambt, hoe komt het dat de Bijbel anders gelezen wordt en is dat geoorloofd? …
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema