Samen christen-zijn op je werk

2 november 2017
 • Profielafbeelding van Maarten Pijnacker Hordijk
  Door:
  Maarten Pijnacker Hordijk

Hoe ben je christen op je werk? Samen! God heeft ons bedoeld om zout en licht te zijn en juist aan elkaar gegeven, om elkaar tot hand en voet te zijn. 

Zout en licht zijn

Jezus noemt ons in Matteüs 5 vers 13-16 het zout van de aarde en licht in de wereld. Wij zijn dus smaakmaker, dorstopwekker, bederfweerder en we voorkómen uitglijders. En we verdrijven de duisternis. '… opdat de mensen onze goede daden zien en eer bewijzen aan onze Vader in de hemel’. Let op: hier wordt dus gesproken over jullie, in het meervoud. Zou Jezus hebben voorzien dat zoiets alleen kan wanneer je dat samen doet met andere christenen? Er staat ook aarde en wereld. Dat gaat dus ook over ons werk, want christen ben je 24/7.

Voordelen van samen christen-zijn

Christen-zijn op je werk heeft ook een sociaal aspect. Net zo min als een kooltje dat je uit het vuur haalt, blijft gloeien, kun je in je eentje geloven. Daar heb je andere christenen bij nodig. Dat is ook zo als christen op je werk.

We kunnen enkele voordelen onderscheiden:

 • Beter begrip
  Leg thuis eens uit wat er precies op je werk aan de hand is – dikke kans dat je wel honderd woorden nodig hebt. Maar leg diezelfde situatie uit aan een collega - een half woord is vaak al genoeg. Logisch, want hij kent de sfeer en bedrijfscultuur, kent wellicht ook de betrokkenen.
 • Dubbele vreugd en halve smart
  Wanneer je je hart kunt delen met een christen collega, word je daardoor extra bemoedigd. Niet voor niets heet het ‘gedeelde vreugd is dubbele vreugd’ en ‘gedeelde smart is halve smart’.
 • Inspiratie en motivatie
  In contacten met christencollega’s wordt je een spiegel voorgehouden: wie zijn jullie in Gods Licht? En hoe geven jullie het ‘Gods Koninkrijk op jouw werkplek’ gestalte? Door erover te praten kun je geïnspireerd en gemotiveerd worden om op een "natuurlijke" manier je christen-zijn zichtbaar te maken.
 • Samen sta je sterk
  We hebben allemaal onze zwakke momenten, dieptepunten en vertwijfelingen. Juist dan kunnen we elkaar bemoedigen door er voor elkaar te zijn in begrip en compassie. En voor elkaar te bidden.
 • God verleent extra kracht aan eenparig gebed naar Zijn wil
  Er zijn veel Bijbelteksten die aangeven dat God aan eenparig gebed extra kracht verleent. Samen bidden op je werk kan op die manier ook je geloof laten groeien en je een beter zicht geven op Gods Koninkrijk en hoe God werkt

Als je alleen bent

Tegenwoordig groeit het aantal zzp’ers snel. Soms worden zij ingehuurd in een groter bedrijf. In kleine bedrijven kun je alle collega’s kennen en van hen weten of ze christen zijn. Als je de enige christen bent in je bedrijf, kan dat ontmoedigend zijn hoewel je natuurlijk weet dat God altijd aan jouw zijde aanwezig is. Soms kun je contact leggen met christenen in een naburig bedrijf. Er zijn nog veel meer mogelijkheden om ook dan je christen-zijn gestalte te geven.

Hoeveel christencollega’s ken je?

In dit verband zijn dus de vragen relevant ‘welke christencollega’s zijn er bij jullie?’ en ‘ken je hen ook?’ Bedenk dat ordegrootte 5% van je collega’s christen is, dus reken maar uit… In sommige beroepsgroepen als de gezondheidszorg en het onderwijs kan dat percentage best hoger zijn. Wellicht ken je een aantal christencollega’s persoonlijk. Deze collega’s kennen ongetwijfeld zelf ook weer andere christencollega’s, dus vraag daar naar! En ken je echt niemand, vraag dan gewoon eens rond wie er christenen of ‘gelovigen’ kent. Kijk eens op LinkedIn en Facebook of collega’s ‘iets christelijks’ in hun profiel hebben. En loop eens over de parkeerplaats: wellicht zijn er collega's die een visje of Alpha- sticker op hun fiets of auto hebben. Of in de kantine of bij een lunch voor hun eten bidden? Let ook eens op het woordgebruik (wel/niet vloeken), de tekst van trouw-, rouw- en geboortekaartjes, en op welke partij iemand stemt.

Onderling contact leggen

Als je met christencollega’s in contact komt, merk je dat er naast heel veel overeenkomsten ook verschillen zijn. Dat heeft te maken met je (geloofs)opvoeding, (kerkelijke) achtergrond, karakter en positie in het bedrijf. Besef dat God ons allemaal aanvaard heeft. Bij ons ligt dat vaak lastiger: wij hebben met sommige christenen een ‘klik’, met andere duidelijk niet. Pas als je jezelf en elkaar als volstrekt uniek aanvaardt, kan de Geest ten volle werken zoals Hij wil. Juist op je werk kun je daarbij leren om over je eigen kerkmuur heen te kijken, je kunt er al iets beleven van de ‘oecumene van het hart’. Er wordt wel eens gezegd ‘eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alles’. Als je dat toepast op de contacten met je christencollega’s, helpt dat in het met elkaar omgaan en elkaar accepteren. Pas 'samen met alle heiligen' kunnen we immers de veelkleurige wijsheid van onze geweldige God laten zien. Dat betekent dat er per definitie ruimte moet zijn voor ieders unieke inbreng. We kunnen niet zonder elkaar.

Regelmatig contact

Wanneer je elkaar regelmatig ontmoet in bijvoorbeeld een middagpauze, leer je elkaar kennen en waarderen. Als je onregelmatige diensten hebt kan dat lastig zijn. Dan moet je actief zoeken naar mogelijkheden. Je hoeft niet te wachten tot je een redelijke groep christencollega’s bij elkaar hebt, één op één contact kan ook heel waardevol zijn. Sowieso om erover na te denken hoe we veel meer kansen kunnen benutten om het geloof op een positieve en relevante manier met onze niet christelijke collega’s te kunnen delen. Vanuit die gezamenlijkheid kan er veel moois ontstaan, zoals een gebedsgroepje en andere initiatieven als een ‘Alpha-cursus op de werkplek’ waarbij je op een gestructureerde manier met je collega’s over het geloof praat.

Niet vanzelf

Denk niet ‘dat doe ik wel even’. Grote kans dat je tegen teleurstellingen aanloopt. Onze tegenstander steekt immers graag allerlei spaken in wielen. Hij wil namelijk helemaal niet dat wij ons onderling verbinden. Want daarmee worden wij voor hem een grote bedreiging. Hij is dus altijd blij met onenigheid en hete hoofden en koude harten. Maar zijn gedachten zijn ons niet onbekend: wij mogen hem in Jezus’ naam weerstaan.

Mogelijkheden en hulpmiddelen

Laten we niet proberen het wiel uit te vinden, maar maximaal gebruik maken van alles wat er al is. En dat is best veel.

 • Er zijn inmiddels ruim 40 verschillende beroepsgroepen waarin zo’n 100 christennetwerken functioneren. Als jij in zo’n beroepsgroep werkt, dan kun je contact met hen leggen en van alles profiteren wat zij al hebben geleerd.
 • En heb je al gecheckt of er in jullie bedrijf of organisatie een bedrijfsbidstond is? Die gebedsgroepen zijn meestalgeregistreerd inzo’n 200 bedrijven en organisaties op ruim 300 verschillende locaties. Als er op jouw werk of in de directe omgeving daarvan al zo’n gebedsgroepje is kun je via hen in contact komen met allerlei christencollega’s, ook al ga je zelf niet meedoen met dat gebedsgroepje.
 • Is er in jouw beroepsgroep nog geen christennetwerk en ook geen bedrijfsbidstond, dan kun je contact leggen met kennissen en vrienden die in dezelfde situatie zitten en er ook iets mee willen. Wellicht dat je in je kerk mensen vindt die dat zelfde verlangen hebben. 
 • Tenslotte kun je ook zelf het initiatief nemen om in jouw gemeente een workshop over geloof en werk of een themadienst te organiseren. De landelijke themazondag Christen-zijn op je werk (elk jaar na Dankdag voor Gewas en arbeid in begin november) kan daarbij helpen.

Meer informatie: www.bedrijfsgebed.nl en www.christenzijnopjewerk.nl

Wellicht vind je dit ook interessant

Er gewoon zijn: aansluiten bij wat God doet

Onze buurtbarbecue loopt ten einde. Alles is weer opgeruimd. We zitten nog even na te praten en dan wandelt ineens Abdi …
Lees verder

Is het wel terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk?

Is het terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk? En hoe nadrukkelijk moet je dan als kerk aanwezig zijn in …
Lees verder

Zo strijden kerken in Congo voor gelijkwaardigheid tussen man en vrouw

Geweld is in de Democratische Republiek Congo (DRC) helaas aan de orde van de dag en je komt het tegen in alle lagen van…
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema