God heeft maar één Kerk in onze stad

1 september 2017
  • Profielafbeelding van Martin de Jong
    Door:
    Martin de Jong
  • Profielafbeelding van Hans Luttik
    Door:
    Hans Luttik

Als God naar een stad kijkt, dan ziet Hij maar één Kerk: alle volgelingen van Jezus samen. Dat geloven ook (bijna?) al die volgelingen. Maar we vinden het in de praktijk vaak bijzonder lastig om dat handen en voeten te geven. Maar stel je voor …  

Stel je voor…

... dat wij leren om als verschillende gemeenten, organisaties, bedieningen, gemeenschappen, kerkplantingen, pioniersplekken en initiatieven één beweging te vormen in de stad met één doel: dat de liefde en de boodschap van Jezus gezien en gehoord wordt en het Koninkrijk van God zichtbaar wordt.

Stel je voor…

…dat voorgangers zich net zo verantwoordelijk voelen voor de andere gemeenten als hun eigen gemeente

…dat organisaties niet los staan van de Kerk maar dat zij de handen en voeten zijn van die Kerk, bedieningen van het éne Lichaam.

Stel je voor…

…dat alle kerken in een stad samen op de knieën gaan om te bidden voor het welzijn van hun stad?

…dat christenen en kerken zich bewust worden van hun roeping en zich laten raken voor de nood en de behoefte van hun stad, en dat de gaven en talenten die ze van God gekregen hebben, samen gaan inzetten voor het welzijn en de bloei van hun stad?

Stadsbeweging

In steeds meer steden dromen we van zo’n stadsbeweging. Geen eenheid in de kerk door organisatie, maar door als een beweging, een netwerk, één geheel van alle plaatselijke ‘filialen’ van het lichaam van Christus samen op te trekken. Elkaar waar mogelijk versterkend en aanvullend. Veelkleurig en gevarieerd zoals onze Schepper creatief en veelzijdig is, maar ook omdat de mensen in de steden waar we wonen heel verschillend zijn, met verschillende culturen, smaken, interesses. Veel van die mensen zijn onrustig op zoek naar antwoorden op levensvragen, en zoals een van de eerste kerkleiders al verwoordde ‘totdat zij rust vinden bij God’. Juist in de variatie en vele vormen van kerk-zijn van deze tijd, kunnen zij (het Lichaam van) Jezus Christus tegenkomen in hun dagelijks leven, hun werk, hun wijk. In Haarlem, Rotterdam, Arnhem, Groningen, Utrecht, en zoveel andere steden.

Alleen in steden?

Natuurlijk niet. Netwerken, bewegingen die alle kerken en christenen verbinden, kunnen in het hele land ontstaan. Ook in regio’s van kleinere plaatsen en dorpen. Daar gelden dezelfde kansen en uitdagingen die we in dit artikel beschrijven. En toch… de stad heeft een speciale plek, zowel in de culturele ontwikkeling van ons land, als in de Bijbel. Steden hebben een grote culturele invloed in ons land. Dat wordt versterkt door de trek van het platteland naar de stad. In de meeste steden is de impact van de secularisatie helder zichtbaar, inclusief bijzondere kansen die nieuw ontstaan. Meer mensen worden zich bewust dat er ‘meer is tussen hemel en aarde’, maar de oude sociale verbanden zijn er niet meer.

Ook vanuit de Bijbel gezien heeft de stad een bijzondere plek. De gevleugelde gedachte is dat de Bijbel begint in een tuin, maar eindigt in een stad. Veel schrijvers, zoals Tim Keller in zijn boek Centrum Kerk, zeggen zinvolle dingen over de theologie van de stad. Zeker waar de kerk steeds kleiner wordt, worden we ons steeds meer bewust dat we bij elkaar horen en elkaar nodig hebben om Gods missie te realiseren.

Hoe kom je erop?

Al jaren zien we in allerlei steden netwerken ontstaan van christenen. Vaak naar aanleiding van een activiteit, een bijzondere gebeurtenis, een lokaal initiatief. Er zijn netwerken uit de tijd van de Er is hoop-campagne in 1982 tot zeer recente netwerken door de vluchtelingencrisis in 2015.

Veel van die netwerken hebben een verlangen om breder en dieper de kerk te verbinden en tot zegen voor hun stad te zijn. Zij zijn samen op zoek naar de volgende stappen. Zowel in Nederland als ook internationaal groeit de bewustwording dat we ons meer nog aan elkaar moeten verbinden om als Kerk impact te hebben in de plaatsen waar God ons geroepen heeft.

De hele kerk, het hele evangelie, de hele stad

Wij geloven dat de Kerk geroepen is om het zout en het licht van de stad te zijn. Dat eenheid van christenen een middel is in Gods hand, opdat de wereld ziet wie Jezus is. Wij geloven dat een visie en hart van christenen voor hun woonplaats, wijk en straat, invloedsferen gaat zorgen voor verandering en vernieuwing.

De hele kerk
Ieder die zich volgeling van Jezus Christus noemt, is onderdeel van Zijn lichaam; de Kerk. In een woonplaats manifesteert die kerk zich in allerlei vormen: kerkgenootschappen, huisgemeenten, organisaties, bedieningen etc. De kerk kan het goede nieuws van Jezus Christus bekend maken, doordat we als christenen de vele gaven, talenten, ervaringen en relaties van God hebben gekregen en samen inzetten voor Zijn missie. De hele Kerk vormt dus het geheel aan geloof, mensen, middelen en mogelijkheden die God in een stad geeft. Dat betekent dat iedere christen een roeping én mogelijkheden heeft om bij te dragen.

Het hele evangelie
Het evangelie is het goede nieuws van Jezus Christus. Dat heeft zowel persoonlijke impact als invloed op de samenleving. En dat goede nieuws gaat zowel over de schepping zoals die nu is, als over de belofte van een nieuwe schepping. Het gaat over zowel overtuigingen en de woorden die daarbij horen, als over een hart en de daden die daaruit voortkomen. Het gaat om het zichtbaar worden van de kracht van God en van de daden van liefde. Wij zijn als Kerk geroepen om, in alle verscheidenheid elkaar aan te vullen omdat we alleen samen in staat zijn om de diepte, lengte en breedte van Gods liefde te kennen en vorm te geven.

De hele stad
Een stad kent zowel geografische als demografische kenmerken. Iedere plaats heeft een eigen geschiedenis, eigen culturele gewoonten en gedragingen en ook eigen problemen en uitdagingen.
Tegelijkertijd is iedere stad onderdeel van een grotere cultuur en komen grotere problemen en uitdagingen op een eigen manier terug. We onderscheiden verschillende ‘invloedsferen’ die een stad kenmerken (zoals onder meer onderwijs, zakenwereld, cultuur & kunst, religie, familie & relaties). Deze invloedsferen zijn bepalend voor het welzijn en het leven in die stad, en vormen daarmee ingangen om van invloed te zijn.

In beweging

Er zijn al netwerken in allerlei plaatsen. In Arnhem was begin juli voor de tweede keer een gezamenlijke kerkdienst; dit keer in het GelreDome met 3.000 christenen uit heel veel verschillende kerken. Als teken van verlangen om samen verschil te maken in de stad. In Rotterdam trekt Setkin Sies vanuit Rotterdam United met een hele groep leiders een netwerk van netwerken. In Haarlem versterkt en verdiept het netwerk van Geloven in de Stad op een bijzondere manier de banden tussen christenen. In Veenendaal is al jaar en dag een maandelijkse interkerkelijke sing-in dienst waar meer dan 2.000 mensen komen uit alle kerken. In Aalten werd dit jaar gezamenlijk Pasen op de markt voor het gemeentehuis.

En zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen. Vorig najaar bezochten zo’n dertig Nederlanders uit zeven steden een conferentie in New York om te leren over stadsbewegingen over de hele wereld – Zuid-Amerika, Afrika, de Verenigde Staten, Engeland en andere Europese landen. Voor die dertig deelnemers een zeer inspirerende reis met als resultaat niet alleen inspiratie voor de eigen woonplaats, maar ook verlangen om andere plaatsen te helpen. Samen met MissieNederland, Agapè en anderen zoeken we verbinding om een netwerk van plaatselijke bewegingen te vormen, waarin kerken en organisaties zich inzetten voor de bloei van hun woonplaats als roeping van de Kerk.

We verbinden mensen, kerken en organisaties die samen vanuit een visie voor hun stad/woonplaats zich willen inzetten voor de bloei van hun stad. Wij inspireren christenen, organisaties en stadsbewegingen om samen de Kerk in een woonplaats te vormen, een visie voor de woonplaats te ontwikkelen en handen en voeten te geven aan die visie. We ondersteunen initiatieven waar mogelijk en waar nodig door ervaringen te delen, te coachen en te faciliteren.

Kom in beweging!

We geloven niet in wéér een nieuwe organisatie, nieuwe conferenties of een nieuwe club. Als we het goed begrepen hebben, dan is God aan het werk, dan groeit er bij allerlei christenen en binnen allerlei gemeenten en organisaties een verlangen naar eenheid en naar impact van het Koninkrijk. Dáár willen we graag op aansluiten, dat willen we versterken. Zodat het Koninkrijk meer zichtbaar wordt, de Kerk van Jezus meer in beweging komt.

Thema: Kerk met je wijk

Dit artikel hoort bij het thema 'Kerk met je wijk'. Ontdek op ons thema-overzicht meer artikelen en mogelijkheden om met jouw christelijke geloofsgemeenschap of community een volgende stap te zetten.

Wellicht vind je dit ook interessant

Hoe christenen een verschil kunnen maken tijdens Halloween

Een aantal jaar geleden werden christenen in Barendrecht geïnspireerd om een alternatief voor Halloween aan te bied…
Lees verder

Er gewoon zijn: aansluiten bij wat God doet

Onze buurtbarbecue loopt ten einde. Alles is weer opgeruimd. We zitten nog even na te praten en dan wandelt ineens Abdi …
Lees verder

Is het wel terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk?

Is het terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk? En hoe nadrukkelijk moet je dan als kerk aanwezig zijn in …
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema