Geen woorden meer? 4 gebeden om na te bidden

19 januari 2016
  • Profielafbeelding van redactie
    Door:
    redactie

In de evangelische wereld zijn we niet zo gewend aan uitgeschreven gebeden. Toch schuilt er kracht in het bidden van andermans gebeden. Het zijn vaak heel diepe, doorworstelde uitroepen naar de Allerhoogste. Bid mee!

.
Heer, maak mij een instrument van uw vrede

Waar haat het hart verscheurt, laat mij liefde brengen.
Waar wordt beschuldigd, laat mij vergeving schenken.
Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,
laat mij eenheid stichten.
Waar twijfel knaagt, laat me geloof brengen.
Waar dwaling heerst, laat me waarheid uitdragen.
Waar wanhoop tot vertwijfeling voert, laat hoop doen herleven.
Waar droefenis neerslachtig maakt, laat me vreugde brengen.
Waar duisternis het zicht beneemt, laat me licht ontsteken.
Maak dat wij niet zozeer zoeken om getroost te worden, als wel om te troosten.
Om begrepen te worden als wel om te begrijpen.
Om bemind te worden als wel om te beminnen.
Want wij ontvangen door te geven.
Wij vinden door onszelf te verliezen.
Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken
en wij worden tot eeuwig leven geboren door te sterven.
Amen.

Franciscus van Assisi

Bevrijd mij, o Jezus van het verlangen om geliefd te zijn,

van het verlangen om verhoogd te worden, van het verlangen om geëerd te worden,
van het verlangen om geprezen te worden, van het verlangen om de voorkeur van mensen te krijgen,
van het verlangen om geraadpleegd te worden, van het verlangen om goedgekeurd te worden,
van het verlangen om populair te zijn,

van de angst om vernederd te worden, van de angst om geminacht te worden,
van de angst om vermaand te moeten worden, van de angst om gelasterd te worden,
van de angst om vergeten te worden, van de angst om verkeerd begrepen te worden,
van de angst om belachelijk gemaakt te worden, van de angst om verdacht te worden.

En, Jezus, geef mij de genade, om te verlangen dat anderen meer geliefd zijn dan ik,
dat anderen hoger geacht worden dan ik, dat volgens de opinie in de wereld anderen meer worden
en ik minder, dat anderen worden gekozen en ik opzij word gezet, dat anderen telkens boven mij verkozen worden,
dat anderen heiliger worden dan ik, terwijl ik heilig word zoals U heeft bedoeld.

Moeder Teresa

Vader, Heer van hemel en aarde,

Zoon, mens geworden voor ons mensen,
Geest, licht in ons hart en stem in onze ziel.

Wij aanbidden U in uw majesteit.
Wij aanbidden U in uw nederigheid.
Wij aanbidden U in uw nabijheid.

Wij bidden U, geef ons oog voor uw majesteit.
Voor uw Koninkrijk, voor uw kracht en uw heerlijkheid
Bevrijd ons van onze kleinheid,
onze passiviteit,
onze grauwheid.

Wij bidden U, geef ons oog voor uw nederigheid.
Voor uw bloed, uw zweet, uw tranen.
Vergeef ons onze hardheid,
onze onverschilligheid,
onze hoogmoed.

Wij bidden U, geef ons oog voor uw nabijheid.
Voor uw licht, uw waarheid en uw troost.
Genees ons van onze blindheid,
onze leugens,
onze troosteloosheid.

Wij aanbidden U in uw majesteit.
Wij aanbidden U in uw nederigheid.
Wij aanbidden U in uw nabijheid.

Vader, Heer van hemel en aarde,
Zoon, mens geworden voor ons mensen.
Geest, licht in ons hart en stem in onze ziel.

Geloofd en geprezen zij uw naam, nu en altijd.
Amen.

Arjan Plaisier (uit: Eén druppel jou)

Soms

voel ik mij leeg
en ben ik uitgeblust.
Dan heb ik
te hard gelopen,
achter elkaar door
me ingezet,
en uitgedeeld
aan anderen;
dan heb ik
mijzelf verwaarloosd,
geen acht geslagen
op mijn eigen lijf,
geen zorg gehad
voor mijn eigen ziel,
en gaat de vonk
er langzaam uit…

God, als ik
zo leeg ben
en uitgeblust
schenk mij dan
uw vuur
adem mij
uw levensgeest in…

Margreet Klokke (uit: Eén druppel jou)

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema