5 alternatieven voor het kringgebed

3 december 2015
  • Profielafbeelding van redactie
    Door:
    redactie

Op 30 november vroeg Jeannette Hendrikse op Zinvloed.nl of we alsjeblieft kunnen stoppen met het kringgebed. In haar ogen is het verworden tot een ‘religieus samenspel van maniertjes’. IDEAZ geeft 5 alternatieven.

Ontferm U

Laat groepsleden in een of twee woorden een situatie of een persoon noemen. De groep reageert met een gezamenlijk ‘Heer, ontferm U’.

Gebedsboek

Laat iedereen tijdens de koffiepauze een gebedspunt opschrijven in een gezamenlijk gebedenboek. Aan het eind van de avond bidt één persoon voor alle punten van de groep.

Sttt

Geef als kringleider korte inleidingen op verschillende gebedsblokken en laat de groep daar in stilte voor bidden.

Gebedshoeken

Creëer in de ruimte verschillende plekken waar mensen op eigen wijze en in stilte tegelijkertijd kunnen bidden. Voorbeelden:

  • Een plek waar je een vlaggetje kunt prikken op een kaart van je woonplaats op een locatie waar je voor bidt
  • Een plek waar je op scherven de moeilijke dingen in je leven kunt opschrijven, die leg je neer bij een kruis
  • Een plek waar je met krijt of verf een woord of naam vormgeeft waar je voor bidt
  • Een plek waar je in eigen woorden het Onze Vader kunt opschrijven

LAKE

LAKE is een afkorting van L= luisteren naar de ander; A = aansluiten op de ander; K = kort bidden; E = één onderwerp tegelijk. Het is een ezelsbruggetje voor het conversatiegebed. In gebed ‘converseren’ betekent dat je niet om de beurt een lange monoloog houdt, maar dat iedereen om beurten in één of twee zinnen tegen God zegt wat hij/zij zeggen wil. In dat korte gebed noem je per keer slechts één onderwerp. Je eindigt niet met ‘amen’, want de anderen luisteren en vullen aan. (Bron: Biddeniseenweg.nl)

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema