Haal het beste uit je thuisfrontteam

12 augustus 2015
  • Door:
    Rianne Bonk

Mijn man en ik hebben sinds kort een abonnement op Netflix en zijn een poosje behoorlijk in de ban geweest van de serie ‘Homeland’. Met enige regelmaat moesten we onszelf eraan herinneren adem te blijven halen. Bijvoorbeeld toen een commando een uiterst risicovolle operatie aanging om Iran binnen te dringen. Maar gelukkig was daar steeds het operatieteam van de CIA dat hem op afstand van cruciale informatie voorzag. En voilà, hoewel een tikkeltje minder spectaculair, was daar opeens de vergelijking met de waarde van het thuisfrontteam.

Onze zendings- en ontwikkelingswerkers hebben een belangrijke missie. De kans van slagen is aanzienlijk  hoger als ze kunnen vertrouwen op een goed werkend thuisfrontteam (TFT). Bij European Christian Mission (ECM) hebben we het steeds vaker over een thuisfrontteam in plaats van een thuisfrontcommissie. Het woord ‘team’ benadrukt namelijk dat de leden elkaar vanuit verschillende rollen aanvullen. De voorzitter, de penningmeester, de communicatieexpert, de secretaris, de gebedscoördinator en eventueel de vertrouwenspersoon, ze functioneren allemaal het beste als ze vanuit een duidelijke rol samen aan de missie werken.

Olie

De samenstelling van het team is nog maar het begin. Het team heeft olie nodig en kaders. De olie is dat wat het team tot één geheel maakt. We kunnen nog al eens de neiging hebben om vanaf de start van de vorming van een team een sprintje te maken richting de actiepunten. Herkent u dat? Maar val niet voor die verleiding en werk eerst aan de groepsband. Door schade en schande wijs geworden, weten we dat de eerste paar bijeenkomsten van het TFT cruciaal zijn. De eerste bijeenkomst heeft het karakter van een informatieavond waarin de verwachtingen duidelijk worden, op grond waarvan de aanwezigen kunnen besluiten al dan niet mee te doen. Verder nemen we de tijd om een ieders motivatie te horen en welke inbreng men voor zich ziet. Maar de beste samensmelting gebeurt niet in de vergaderingen en daarom is de gouden tip: ga barbecueën!

Kaders

Het CIA operatieteam bestond uit heel competente mensen, maar er was nogal eens onenigheid over de werkwijze. Zo kwam het dat de commando op Iraans grondgebied voortvarend te werk ging maar de missie alsnog in gevaar kwam doordat leden van de thuisbasis elkaar in de haren vlogen. Nou is een TFT met een héél ander soort missie bezig en zijn we allemaal in de Heer verbonden. Maar vergis je niet! Ook bij TFT’s kunnen makkelijk spanningen binnensluipen en het team van haar kracht ontdoen. Juist omdát je er vanuit gaat dat je allemaal wel hetzelfde wil. Zet dus duidelijke kaders neer. Ik kreeg eens de tip om met elkaar tot een gemeenschappelijke visie voor het TFT te komen, die je steeds in de voettekst van je notulen laat terugkomen. Spreek af wie op welk gebied eindverantwoordelijk is, wie daarin geconsulteerd wordt en wie geïnformeerd wordt. Spreek verwachtingen uit en plan een halfjaarlijkse evaluatie van de samenwerking. En creëer een cultuur van openheid, van genade – je mag fouten maken - en van gebed voor elkaar. Een cultuur creëer je het beste door zelf het goede voorbeeld te geven.

Ownership

Er is iets bijzonders aan de hand met TFT’s in vergelijking tot andere teams. Een TFT wordt in de regel gevormd en opgestart door een zendingswerker, die na enige tijd naar het buitenland vertrekt. Wat vaak gebeurt, is het volgende. In de opstartfase kijkt iedereen naar de zendingswerker, bij wie alle informatie vandaan komt die de basis vormt voor de TFT. De zendingswerker leeft (al een poos) naar de uitzending toe, is er vol van en legt er veel prioriteit bij. Bij de TFT-leden is dit nog maar net aan het groeien. De zendingswerker voelt zich verantwoordelijk, wil de TFT niet meer belasten dan noodzakelijk en trekt veel naar zich toe. Op het moment dat hij naar het buitenland vertrekt, laat hij de taken los en het TFT vangt ze zo goed en zo kwaad als het gaat op. Frustratie en teleurstelling over en weer. Als je je hier bewust van bent, kun je van het begin af aan werken aan het creëren van ownership binnen het TFT. Ingrediënten voor ownership zijn informatie, invloed en belang. Verstrek zoveel mogelijk relevante informatie over de aanstaande uitzending en de rol en taken van het TFT. Geef de teamleden vanaf de start een zekere mate van invloed op hun eigen terrein, betrek ze in beslissingen of laat ze ze zelf maken. En laat ze het belang zien van de missie en van hun taak binnen die missie.

De operatie in Iran slaagde overigens en voor even was de wereld een stukje veiliger en stonden alle neuzen dezelfde kant op. Tot er weer een nieuw seizoen aanbrak.

Thema: Het thuisfront betrekken

Dit artikel hoort bij het thema 'Het thuisfront betrekken'. Ontdek op ons thema-overzicht meer artikelen en mogelijkheden om met jouw christelijke geloofsgemeenschap of community een volgende stap te zetten.

Wellicht vind je dit ook interessant

Is het wel terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk?

Is het terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk? En hoe nadrukkelijk moet je dan als kerk aanwezig zijn in …
Lees verder

Zo strijden kerken in Congo voor gelijkwaardigheid tussen man en vrouw

Geweld is in de Democratische Republiek Congo (DRC) helaas aan de orde van de dag en je komt het tegen in alle lagen van…
Lees verder

Hoe blijft het thuisfront betrokken bij missionair werkers?

Het thuisfront van een zendeling bestaat uit diverse groepen zoals familie, vrienden, bekenden, buren, gemeenteleden van…
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema