“Ik ben een missionaire autodidact”

20 mei 2014
  • Profielafbeelding van Pieter Kleingeld
    Door:
    Pieter Kleingeld

Het was rond 1990. Ik las de Grote Opdracht van onze Heer in Matteüs 28 en keek om me heen. Niemand in mijn gemeente was hiermee bezig. Deze woorden van Jezus leken op de spreekwoordelijke olifant in de huiskamer.

Ik wilde Jezus volgen en dacht: “Als niemand in mijn gemeente evangeliseert, moet ik dat maar doen.” Die gehoorzaamheid bracht me bij de Grote Opdracht School van Agapè en bij Operatie Mobilisatie. Samen met mijn vrouw nam ik deel aan twee zomeracties in Estland en woonde een jaar in Engeland en India. Die gehoorzaamheid heeft me gevormd en, denk ik, ook wel gered. Het is niet dat ik nu zo’n effectieve of succesvolle volgeling van Jezus ben geworden. Nee, mijn belangrijkste en doorgaande vorming is het besef, dat ik geliefd ben door God. Dat ik, in de woorden van Benedictus, een beginner blijf en mag blijven.

Eigenzinnig

Ik las Matteüs 28. Ik ging naar de Grote Opdracht School en werd deel van Operatie Mobilisatie. Ik maakte mijn eigen keuzes en ging mijn eigen weg. Af en toe ben ik ook eigenzinnig. Ik kan me moeilijk overleveren aan een concept of programma. Kortom: ik was en ben vaak een missionaire autodidact. Ik lijk op iemand die zichzelf de moonwalk van Michael Jackson probeert eigen te maken. Ik gebruik kennis van anderen. Soms oefen ik samen met anderen. Maar er is geen gemeenschappelijke dans. Het is een loopje dat ik alleen doe.

Leren in de gemeenschap

Het is vijfentwintig jaar geleden dat ik de Heer in Matteüs 28 hoorde spreken. Nu leer ik mijn belijdeniscatechisanten opmerkzaam te zijn op God in zijn Woord en in hun dagelijks leven. Elke week oefent één van hen om ons daarin voor te gaan. Op een keer deelde een meisje briefjes uit. Ze gaf iedereen een eenvoudige opdracht: “Geef aan drie mensen in wie je God werkzaam ziet een compliment” “Groet de mensen die je op straat tegenkomt” “Zeg wat vaker tegen mensen dat je van ze houdt” enzovoorts. Duidelijke missionaire opdrachten en we oefenden ze samen met deze kleine gemeenschap.

Met eenvoudige leefregels kan een gemeenschap haar leden helpen om zich te oefenen en te laten vormen. En wanneer die leefregels gekoppeld zijn aan het dagelijks leven zijn ze vanzelf missionair. Zo samen leren, is leren in de gemeenschap. Het lijkt op samen de macarena oefenen. Stel je een groep van twintig, tweehonderd, tweeduizend mensen voor die dat doet. Dat kan er aantrekkelijk, missionair en zelfs indrukwekkend uitzien. Veel van de aandacht voor discipelschap is op deze vorm van leren gericht.

Leren als gemeenschap

Maar zou je nog een stap verder kunnen gaan: niet iedereen hetzelfde dansje leren, maar als gemeenschap een dans leren? Zoals een danskoppel of een balletgroep? Ieder zijn eigen rol, zijn eigen plaats, maar één dans. Dat is nog een stap verder. Dat is niet leren dansen in de gemeenschap, maar leren dansen als gemeenschap.

Mensen faciliteren om de macarena te oefenen, is nog wat anders dan mensen helpen om een gezamenlijke dans uit te voeren. Waar in het eerste geval de leider het dansje wellicht al kan en voordoet, is dat in het tweede geval niet mogelijk. Dat vraagt een ander soort leiderschap. Het is een leiderschap dat ik nog niet veel zie. Het leren in de gemeenschap kan nog steeds prima uit de voeten met de herder-leraar. Maar leren als gemeenschap vraagt om leiderschap dat durft te leven in wederzijdse afhankelijkheid. Leiderschap dat de gaven van de Heilige Geest herkent in de groep en inzet. Leiderschap dat fijngevoelig is voor de context en voor het eigene van een gemeenschap. Het is leiderschap dat zich gezonden weet als gemeenschap om de liefde van Vader en de Zoon te tonen in de kracht van de Heilige Geest. En Jezus weet en bidt dat dit een missionaire spits heeft: “Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden” (Johannes 17 vers 21).

Kerken worden zich steeds meer bewust van hun roeping om hun leden te vormen naar het beeld van Christus. Die bewustwording zou ik graag uitbreiden met de roeping om als gemeente gevormd te worden naar dat beeld.

Wellicht vind je dit ook interessant

Er gewoon zijn: aansluiten bij wat God doet

Onze buurtbarbecue loopt ten einde. Alles is weer opgeruimd. We zitten nog even na te praten en dan wandelt ineens Abdi …
Lees verder

Is het wel terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk?

Is het terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk? En hoe nadrukkelijk moet je dan als kerk aanwezig zijn in …
Lees verder

Zo strijden kerken in Congo voor gelijkwaardigheid tussen man en vrouw

Geweld is in de Democratische Republiek Congo (DRC) helaas aan de orde van de dag en je komt het tegen in alle lagen van…
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema