Kansen en uitdagingen van een interculturele kerk

25 juni 2013
 • Profielafbeelding van René Visser
  Door:
  René Visser

Toen René Visser onlangs een kerkplanting begon in de wijk Kernhem in Ede, dacht hij in een volslagen blanke buurt te werken. Totdat hij met een onderzoek naar de samenstelling van de wijk begon…

Hij ontdekte dat twaalf procent van de bewoners van zijn wijk van allochtone afkomst is. Ook in naburig Veenendaal is de situatie veelkleuriger dan je denkt. Daar is een op de zes bewoners van allochtone afkomst. In de wijk Dragonder is dat zelfs 29%. De vraag naar intercultureel gevoelige kerken is dus niet alleen voor de Randstad. Kerken in heel Nederland staan voor die uitdaging.

Warme relaties

Zoekers en christenen met een andere culturele achtergrond hebben andere behoeften dan Nederlandse christenen en zoekers. Zo zijn warme relaties over het algemeen genomen veel belangrijker voor ze dan de projecten en taken die een kerk uitvoert. Niet-westerse migranten zoeken verbondenheid en acceptatie bij een kerk. Gezien en nodig gevoeld worden, een eigen inbreng kunnen hebben, begrip voor de unieke positie als migrant, dat maakt de gemeente voor hen tot een thuis. Om tegemoet te komen aan de behoeften van migranten is het belangrijk dat elke kerk zich in elk geval bewust is van de ‘verkleuring’ van de samenleving. Vervolgens kan ze zich afvragen welke veranderingen doorgevoerd moeten worden om ook mensen uit andere landen aan te spreken en te verwelkomen.

Kansen en uitdagingen

De aanwezigheid van gelovigen uit andere culturen in je kerk brengt kansen en uitdagingen met zich mee. Een paar voorbeelden:

 • Diaconie
  In tijden van crisis staan kerken vaak in de frontlinie van de hulpverlening. Mensen uit andere culturen worden veelal het hardst getroffen en dus komen zij via bijvoorbeeld een voedselbank of kledingmarkt voor het eerst met de kerk in aanraking. Hoe voorkom je dat er dan culturele misverstanden en frustraties over de geboden hulp ontstaan?

 • Leiderschap
  Eén van de grootste uitdagingen voor de ‘verkleurde’ kerk van de 21e eeuw is om leiderschap te vormen dat herkenbaar is voor gelovigen uit verschillende culturen en landen. Het vereist een gericht beleid gericht op diversiteit in leidersteams.

 • Nieuwe zending en ‘omgekeerde’ zending
  Vanuit veel ‘gesloten’ landen en landen waar God zichtbaar aan het werk is, wonen in Nederland gelovigen onder ons. Zij kunnen een heel natuurlijke brug vormen van en naar hun landen van herkomst.

 • Theologie
  Veel van de theologische werken en denkers in de Nederlandse Kerk zijn Westers van oorsprong. Met het verschuiven van het zwaartepunt van de kerk naar het Zuiden en Oosten zal daar verandering in komen. Wat kunnen we leren van niet-Westerse theologie uit verleden en heden? Zou een Oosterse en Zuid-christelijke geloofsovertuiging Westerse zoekers kunnen aanspreken?


www.crossculturalimpact.nl

Wellicht vind je dit ook interessant

Er gewoon zijn: aansluiten bij wat God doet

Onze buurtbarbecue loopt ten einde. Alles is weer opgeruimd. We zitten nog even na te praten en dan wandelt ineens Abdi …
Lees verder

Is het wel terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk?

Is het terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk? En hoe nadrukkelijk moet je dan als kerk aanwezig zijn in …
Lees verder

Zo strijden kerken in Congo voor gelijkwaardigheid tussen man en vrouw

Geweld is in de Democratische Republiek Congo (DRC) helaas aan de orde van de dag en je komt het tegen in alle lagen van…
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema