Pesten: wat kunt u eraan doen?

17 juni 2013
 • Profielafbeelding van redactie
  Door:
  redactie

Dagelijks worden er zo'n 400.000 kinderen gepest. Het is dus een veelvoorkomend probleem. Pestsituaties doen zich vaak voor op scholen, maar ook binnen jeugdgroepen. Kunnen kerken pestsituaties voorkomen?

De meeste pestssituaties doen zich voor op scholen. Uit ervaring weten we echter, dat ook in jeugdgroepen en op bijvoorbeeld sportclubs wordt gepest. Zijn deze pestsituaties te voorkomen? Of is het iets wat we maar moeten accepteren? Dat zeker niet! Pesten is niet altijd te voorkomen, maar de kans dat een pestsituatie ontstaat is wel te minimaliseren. Daarnaast kan ervoor gezorgd worden dat een bestaande pestsituatie stopt.

Maak een pestprotocol

Een goed pestprotocol is hierbij essentieel. Op de meeste scholen - en in sommige kerken - is een pestprotocol aanwezig. Het probleem is helaas dat het protocol in veel gevallen in de kast belandt, om hier vervolgens onder een dikke laag stof te verdwijnen. Zowel docenten/leiding als kinderen weten niet meer wat er van hen wordt verwacht ten aanzien van pestsituaties. Het gevolg daarvan is dat het pesten juist toe- in plaats van afneemt.

Dus: haal de pestprotocollen weer eens uit de kast, stof ze af - pas ze eventueel aan - en doe er wat mee! Hebt u geen (werkbaar) protocol op school of in uw gemeente? Maak er dan één. De belangrijkste punten die in een pestprotocol voor moeten komen, zijn: het voorkómen van pestgedrag, het tijdig signaleren van pestgedrag, het stoppen van pestgedrag en de samenwerking met ouders om pestgedrag te voorkomen. Bij Edufors is zelfs een complete map te bestellen met daarin een voorbeeld van een pestprotocol.

Tips

Het is voor ouders erg lastig om te zien dat hun kind verdriet heeft omdat het wordt gepest. Het is belangrijk om er te zijn voor je kind én om in actie te komen richting bijvoorbeeld de school waar je kind wordt gepest. Enkele tips om pesten te voorkómen en om een gepest kind bij te staan.

 • Breng het thema pesten regelmatig ter sprake in uw gezin. Leer kinderen elkaar te accepteren zoals ze zijn. Vertel hen dat iedereen waardevol is in Gods ogen. Ook al ziet iemand er anders uit of gedraagt hij zich anders dan ‘de rest'.
 • Stimuleer uw kind op te komen voor leeftijdgenootjes in nood.
 • Stimuleer uw kind om ook eens iemand uit te nodigen die niet zo populair is. Vooral jonge kinderen - van een jaar of vier - vinden zoiets heel logisch om te doen. En jong geleerd, is...
 • Laat uw kind weten dat het geliefd is door u én door God.
 • Maak uw kind weerbaar en wees daarin een voorbeeld. Hoe gaat u zelf om met grapjes, kritiek of opmerkingen die écht te ver gaan?
 • Luister naar uw kind. Neem signalen als vaak buikpijn of hoofdpijn hebben en niet naar school willen, serieus.
 • Ga altijd een gesprek aan met de school/gemeente waar uw kind wordt gepest en kijk samen naar de mogelijkheden om de pestsituatie te stoppen.

Tot slot

God Zélf geeft ons de opdracht er te zijn voor de verdrukten (Spreuken 31 vers 8,9). Mogen we u oproepen gehoor te geven aan deze opdracht als het gaat om gepeste kinderen? Ze hebben u hard nodig!

Met toestemming overgenomen van www.chris.nl. Stichting Chris biedt pastoraat, advies en preventie aan kinderen en jongeren door middel van e-mail (help@chris.nl), de Chris Chat en voorlichtingen.

Wellicht vind je dit ook interessant

Jeugdwerker? Jouw ziel doet ertoe

Jeugdwerkteams staan soms verbaasd te kijken als ze bij LEF binnenstappen voor hun eerste trainingsevent van de Learning…
Lees verder

5 x Jeugdwerk XS

Een moeder uit een gemeente vertelde me eens wanhopig: “Ik ben de tienerleider, mijn dochter van zestien en mijn z…
Lees verder

Hoe houd je het vol?

Hoe houd je het vol in het tienerwerk? Het antwoord: verwacht het van de Here en alles komt goed! Je krijgt nieuwe krach…
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema