Sociale media als vorm van integraal jeugdwerk

3 juni 2013
  • Profielafbeelding van Ruben Vlot
    Door:
    Ruben Vlot

Integraal jeugdwerk staat inmiddels in veel kerken op de agenda. Het jeugdwerk hoort geen eilandje te zijn, maar een geïntegreerd onderdeel van de totale gemeente. Social media kunnen hierbij helpen.

In de kerk staan veel activiteiten en groepen vaak op zich zelf. Er is als het ware sprake van een eilandjescultuur. Iedereen is druk bezig met zijn of haar ‘eigen ding’. De uitdaging waarvoor wij staan, is om al die verschillende eilandjes met elkaar te verbinden. Dat was ook de uitdaging toen ik anderhalf jaar geleden begon als jongerenwerker in de Hervormde Gemeente van Barneveld. Daarbij vond ik het belangrijk om niet alleen te zoeken naar organisatorische samenspraak tussen de verschillende groepen, maar naar een werkelijke ontmoeting van elkaar in de praktijk. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de catechisanten die elk jaar bij de ouderen van de gemeente op bezoek gaan. Daar is sprake van een ontmoeting tussen twee groepen (jong-oud), twee ‘eilandjes’ die aan elkaar verbonden worden.

Internet

Het viel mij op dat veel gesprekken op internet van zowel jongeren als volwassenen over geloof gaan. Op Facebook werd bijvoorbeeld een bericht geplaatst over wat iemand van de preek vond. Anderen reageerden daar weer op en zo ontstond er een dialoog over de preek. Het mooie van deze dialoog was dat het vaak plaatsvond tussen mensen van verschillende ‘eilandjes’. Jong en oud, kerkganger en ambtsdrager. Bij deze ontwikkeling wilden we graag aanhaken en zodoende is de jongerenblog Preek.Nu ontstaan.

Preek.Nu

Preek.Nu is een digitale ontmoetingsplek om samen met anderen te praten over geloofsthema’s. Door het schrijven van blogs, proberen we verschillende ‘eilandjes’ met elkaar in verbinding te brengen. Op dit moment hebben we drie vaste categorieën op Preek.Nu. Alle drie hebben hun eigen accent.

Kwart voor vijf blog
Elke zondag wordt om kwart voor vijf een kerkdienst gehouden in de Oude Kerk in Barneveld. Het thema of het bijbelgedeelte van die dienst is de inspiratie voor de ‘kwart voor vijf’ blog. De dienst die ‘real-life’ plaatsvindt, wordt online voortgezet. Jongeren en volwassenen kunnen met elkaar in gesprek gaan over de dienst. Dat gebeurde al wel, maar dan ieder in zijn of haar eigen netwerk. Op Preek.Nu ontmoeten die verschillende netwerken elkaar.

Follow Me blog
In Barneveld maken we gebruik van de catechesemethode Follow Me. Een uitgelezen kans voor integraal jeugdwerk. De hele week komen catechisanten op verschillende momenten en in verschillende groepen bij elkaar om over hetzelfde onderwerp na te denken. Preek.Nu sluit hierop aan en schrijft een blog over het onderwerp dat die week aan de beurt is. Een mooie manier om al de verschillende catechisanten met elkaar in contact te laten komen.

Themablog
De derde vaste categorie op Preek.Nu is die van de themablog. In de themablog sluiten we niet aan bij een vaste activiteit in de gemeente, zoals de kerkdienst en de catechese, maar bij de actualiteit. Speciale weken (o.a. week van gebed, week van de eenzaamheid) of speciale dagen (Valentijnsdag) zijn de inspiratie voor een themablog.

Kracht

Preek.Nu is een prachtige illustratie dat sociale media een belangrijke rol kunnen spelen in het vormgeven van integraal jeugdwerk. Door de ‘kwart voor vijf’ blog en de ‘Follow Me’ blog verbinden we het online leven van jongeren met de offline activiteiten die binnen de gemeente plaatsvinden. Door de themablog zoeken we de verbinding met de actualiteit. En in die verbinding zit de kracht. Preek.Nu staat niet los van de gemeente, maar is er onderdeel van. Predikanten hebben de mogelijkheid om zelf een blog te schrijven over hun preek. Op deze manier wordt de verbinding nog sterker. Naast het bloggen, is er ook een Facebook-account en is Preek.Nu actief op Twitter. En daar zit voor mij de tweede kracht van Preek.Nu. Het zoekt niet alleen de integratie met de gemeente, maar ook met de leefwereld van jongeren. We zoeken ze op daar waar ze een groot gedeelte van de week te vinden zijn.

Ik hoop dat het verhaal van Preek.Nu een inspiratie is voor andere gemeenten. Ga eens op zoek wat in uw of jouw gemeente de mogelijkheden zijn op het gebied van sociale media. Niet om hip te zijn of om mee te willen doen met de nieuwste trends, maar omdat het fantastische mogelijkheden bied voor integraal jeugdwerk.

Zelf aan de slag met sociale media

1. Wat wil je bereiken
Bedenk van te voren goed wat je doel is. Sociale media zijn namelijk niet geschikt voor elk doel. Als jouw doel is om te informeren, kun je beter een ander medium gebruiken. Op sociale media verwacht je interactie en dialoog.

2. Wie gaat dat doen
Zorg voor genoeg mensen die er zorg voor dragen dat alles loopt. Niets zo vervelend als een site met verouderde informatie. Ter illustratie: de ‘crew’ van Preek.Nu bestaat uit zeven personen.

3. Zoek de verbinding met bestaande activiteiten
Begin niet iets nieuws op weer een ander ‘eilandje’, maar ga voor integraal jeugdwerk.

Tip

Begin klein. Niet iedereen hoeft direct een jongerenblog te beginnen. Aan zo’n blog zijn kosten verbonden en het is tijdsintensief. Op Facebook kun je gesloten groepen aanmaken. Alleen leden van die groep kunnen de berichten lezen. Maak als gemeente eens zo’n groep op Facebook aan. En laat je verrassen door de reacties.

Dit artikel werd eerder geplaatst in Generator, het vakblad van de HGJB voor iedereen die in de gemeente met of voor jongeren werk. Zie www.hgjb.nl/generator

Wellicht vind je dit ook interessant

Jeugdwerker? Jouw ziel doet ertoe

Jeugdwerkteams staan soms verbaasd te kijken als ze bij LEF binnenstappen voor hun eerste trainingsevent van de Learning…
Lees verder

5 x Jeugdwerk XS

Een moeder uit een gemeente vertelde me eens wanhopig: “Ik ben de tienerleider, mijn dochter van zestien en mijn z…
Lees verder

Hoe houd je het vol?

Hoe houd je het vol in het tienerwerk? Het antwoord: verwacht het van de Here en alles komt goed! Je krijgt nieuwe krach…
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema