6 tips voor duurzame geloofsontwikkeling bij jongeren

4 maart 2013
  • Profielafbeelding van Edward de Kam
    Door:
    Edward de Kam

Dat kinderen vanzelf het geloof van hun ouders overnemen, is niet vanzelfsprekend. Hoe kunnen ouders, gesteund door de kerk, een rol spelen in duurzame geloofsontwikkeling bij jongeren? 6 tips.

1. Leef een ‘heel’ evangelie voor

Veel mensen hebben een gefragmenteerd beeld van de kerk en het evangelie. Ze zijn eigenlijk meer bezig met wat Dallas Willard ‘het evangelie van zondemanagement’ noemt. Geloven lijkt te draaien om alles wat niet mag of moet. Maar het Evangelie draait juist om zoveel meer dan dat. Het gaat om een persoonlijke relatie met Jezus en om zijn koninkrijk. De God die onvoorwaardelijk voor jongeren wil gaan, die wil je toch leren kennen! Daarom is het zo belangrijk dat ouders en de kerk geen gefragmenteerd evangelie voorleven maar het echte Evangelie dat heel je leven beïnvloedt: van hoe je met geld omgaat tot hoe je naar jezelf kijkt, op zondag én maandag.

2. Verbind jongeren met mensen uit andere generaties

De puberteit kenmerkt zich door het verlangen van jongeren om ergens bij te horen. Ze willen van waarde zijn. Het is cruciaal om juist in de kerk aan dat verlangen te beantwoorden. Voor duurzame geloofsontwikkeling is het van belang dat kinderen verbonden zijn met de generaties onder en boven hen. Aanbidden doe je samen met álle heiligen. Jongeren hebben identificatiefiguren nodig uit iedere generatie. Eigenlijk zou elke tiener door vijf volwassenen in zijn kerk gekend moeten zijn en zich met hen verbonden moeten weten. Volwassen gelovigen die deze jongere kennen, weten wat er in zijn leefwereld speelt, hem bemoedigen en regelmatig vragen: ‘Wat kan ik voor je bidden?’ Schep gelegenheden waarbij jong en oud elkaar hun (levens)verhaal kunnen vertellen, bijvoorbeeld tijdens een gemeenteweekend. Persoonlijke belevenissen zijn een goede aanleiding voor bemoediging en gebed.

3. Pers kinderen niet in een malletje

Ouders willen het beste voor hun kinderen, ook op gebied van geloof. Daarom is het vaak moeilijk om te accepteren als het anders gaat dan ze hoopten of verwachtten. Toch is het goed om te beseffen dat opvoeding, ook geloofsopvoeding, uiteindelijk tot doel heeft dat kinderen volwassen individuen worden. Met genoeg bagage om hun eigen keuzes te maken. We kunnen onze kinderen niet persen in het perfecte christelijke kind-malletje, alsof ze allemaal hetzelfde moeten zijn. Laat ouders focussen op wat goed gaat en hun kinderen daarvoor complimenten geven. Het zou zonde zijn als een tiener denkt: “Mijn vader of moeder is teleurgesteld, omdat ik geen worshipmuziek luister.”

4. Leer jongeren omgaan met teleurstellingen en geef ruimte voor moeilijke vragen

Ieder mens krijgt moeilijkheden en teleurstellingen te verwerken. Dat is inherent aan een gevallen schepping. Daarom is het belangrijk dat jongeren zien dat teleurstelling, pijn en boosheid over dingen die fout gaan, terechte emoties zijn. Druk ze niet de kop in. Ook intelligente levensvragen moet je niet uit de weg gaan. Teveel jongeren hebben goedkope antwoorden en dooddoeners teruggekregen en zijn daardoor afgehaakt. Laat er ook ruimte zijn om hun teleurstelling in God te uiten.

5. Blijf in gesprek

Je kunt je kinderen beschermen, maar uiteindelijk moeten ze zelf leren ‘uitvliegen’. Door de jaren heen verandert de rol van ouders daarom van beslisser in adviseur. Welke weg ze ook kiezen, isoleer ze niet. Blijf met ze in gesprek. Door alle emotionele en lichamelijke veranderingen, weten tieners zich niet altijd een houding te geven. Veel ‘rebels’ gedrag is onzekerheid. Als ouders en jongerenwerkers open en eerlijk zijn, worden jongeren uitgenodigd om dat ook te zijn.

6. Bid!

We mogen onze kinderen als ouders, ondersteund door de kerk, het hele Evangelie voorleven en ze grootbrengen in een kerk waarin voldoende volwassenen naar hen omzien. Tegelijkertijd mogen we hen in gebed toevertrouwen aan God, die erbij is. Bid of God ouders en kinderen wil vernieuwen naar Zijn beeld. Bid dat ze Zijn agenda mogen ontdekken voor zichzelf en hun kinderen. Juist ook voor dat kind dat het geloof lijkt te hebben losgelaten. Paulus zegt in Filippenzen 1 vers 6: “Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.” God laat nooit los.

Uit idea(z)

Dit artikel werd geschreven voor idea 1 van 2013. idea is opgevolgd door ideaz, het praktijkblad over missionair kerk-zijn in wijk en wereld.

Wellicht vind je dit ook interessant

Komen gezinnen terug naar de kerk?

Twee jaar lang zijn veel gezinnen niet of slechts af en toe naar de kerk geweest. Een online dienst kijken tijdens de co…
Lees verder

Jeugdwerker? Jouw ziel doet ertoe

Jeugdwerkteams staan soms verbaasd te kijken als ze bij LEF binnenstappen voor hun eerste trainingsevent van de Learning…
Lees verder

5 x Jeugdwerk XS

Een moeder uit een gemeente vertelde me eens wanhopig: “Ik ben de tienerleider, mijn dochter van zestien en mijn z…
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema