De kracht van de huddel

6 februari 2013
  • Door:
    Jos & Christine Kisteman

Christenen in Gouda experimenteren met de huddel. Een model aangereikt door Nederland Zoekt om missionair discipelschap te bevorderen.

Coaching

Een huddel is een groep van maximaal tien mensen die in een open, persoonlijke en coachingsachtige sfeer samen op zoek gaan naar wat God in hun leven aan het doen is. De deelnemers staan ervoor open om hierin gediscipeld te worden, dat wil zeggen dat ze de geleerde principes in praktijk willen brengen. Karakteristiek voor een huddel is dat deze niet zozeer gericht is op kennisvermeerdering, maar op het praktisch handen en voeten geven van het volgeling zijn van Jezus in het dagelijks leven. Twee kernvragen die voortdurend terugkomen, zijn:

  1. Wat zegt God op dit moment tegen je?
  2. Hoe ga je hierop antwoorden?

We maken hierbij gebruik gemaakt van eenvoudige, praktische modellen ontwikkeld door 3Dm (www.weare3dm.com) en de St. Thomas Church uit Sheffield, Engeland. Zij hebben al meer dan twintig jaar ervaring met huddels en missionaire groepen.

Diepere relaties

In Gouda heeft de huddel ons geholpen om echt ons leven met elkaar te delen. Gesprekken gaan al snel diep en worden heel persoonlijk. Het is opmerkelijk hoe kwetsbaar en open mensen durven te zijn en hoe snel je bij het hart uitkomt.

De deelnemers in onze eigen huddels zijn enthousiast en geven aan enorm gegroeid te zijn in hun relatie met God en beter in staat te zijn het volgen van Jezus praktisch te maken en daar elke dag bewust mee bezig te zijn. Bijna alle deelnemers zijn bezig met het aangaan van meer en diepere relaties met niet-christenen. Ook wijzelf nemen deel aan een huddel, geleid door mensen uit Engeland. En onze eigen ervaringen sluiten hier helemaal op aan. Er gaat enorm veel kracht van uit als je ziet wat God in je leven aan het doen is. Door hier te beginnen is missionair discipelschap een natuurlijk gevolg!

Gouda is niet de enige plek waar op dit moment geëxperimenteerd wordt met de huddel. Tijdens de ‘learning community’ van Nederland Zoekt… (www.nederlandzoekt.nl) hebben zo’n twaalf gemeenten en initiatieven uit Nederland hiermee kennisgemaakt. Ook daar zijn de eerste ervaringen veelbelovend en zeer positief.

Uit idea(z)

Dit artikel werd geschreven voor idea 4 van 2012. idea is opgevolgd door ideaz, het praktijkblad over missionair kerk-zijn in wijk en wereld.

Wellicht vind je dit ook interessant

Er gewoon zijn: aansluiten bij wat God doet

Onze buurtbarbecue loopt ten einde. Alles is weer opgeruimd. We zitten nog even na te praten en dan wandelt ineens Abdi …
Lees verder

Is het wel terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk?

Is het terecht om te geloven in de kracht van de lokale kerk? En hoe nadrukkelijk moet je dan als kerk aanwezig zijn in …
Lees verder

Zo strijden kerken in Congo voor gelijkwaardigheid tussen man en vrouw

Geweld is in de Democratische Republiek Congo (DRC) helaas aan de orde van de dag en je komt het tegen in alle lagen van…
Lees verder

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema