De zegen van hard leiderschap

5 februari 2013
  • Profielafbeelding van Jaap Ketelaar
    Door:
    Jaap Ketelaar

Hard leiderschap als zegen? Iets binnenin ons begint te steigeren bij die woorden. Toch zit er ook een stevige kant aan het evangelie en leiderschap in de gemeente. Zijn we niet te soft geworden?

Bij de les houden

Soms zijn we dienstbaar door ‘hard’ te zijn. In een emotionele rede in Handelingen 20 vers 13-38 neemt Paulus afscheid van de oudsten uit Efeze en vertrouwt hij ze toe aan God. In vers 31 zegt hij: “Wees daarom waakzaam en vergeet niet hoe ik ieder van u drie jaar lang dag en nacht onder tranen steeds weer raad heb gegeven.” Dienstbaarheid betekent ook vermanen, raad geven, bij de les houden en corrigeren, omdat we willen dat onze mensen God en Zijn gemeente blijven dienen. Dat is niet altijd gemakkelijk en gaat gepaard met tranen en moeite.

Het grotere belang

Soms moeten we hard zijn voor onszelf en anderen vanwege het grotere belang. In Hebreeën 12 vers 5-7 lezen we dat God Zelf ons ook op deze wijze dient: “Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht: ‘Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt, want de Heer berispt wie hij liefheeft, straft elke zoon van wie hij houdt. Houd vol, het betreft hier immers een leerschool, God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt?” In vers 10b staat het doel vermeld: “maar hij berispt ons voor onze eigen bestwil, om ons te laten delen in zijn heiligheid.”

Stevige rol

We mogen de visie hebben dat God ons voor elkaar gebruikt om te groeien in heiligheid en het bereiken van ons gezamenlijke doel. De situatie waarin we zijn bepaalt dan welke rol we als leiders innemen. Dat kan dus ook een stevige rol zijn met het oog op het uiteindelijke resultaat. Zien wij die aantrekkelijke kant van hardheid?

Ter overweging:

Waarom vind ik het lastig een ander vanuit Gods Woord terecht te wijzen en te vertellen hoe het wel moet? Wat kan ik daar aan doen?Hoe combineer ik deze kant van leiderschap met het gebod van de liefde (Johannes 13 vers 34-35)? Wat betekent dit gebod voor de wijze waarop ik iemand benader?Ben ik zelf als leider een voorbeeld voor mijn mensen door terechtwijzing te aanvaarden en waarderen?

Uit idea(z)

Dit artikel werd geschreven voor ideaidea is opgevolgd door ideaz, het praktijkblad over missionair kerk-zijn in wijk en wereld.

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema