De zachte kant van leiderschap

11 december 2012
  • Profielafbeelding van Jaap Ketelaar
    Door:
    Jaap Ketelaar

Oog voor organisatie en resultaat zijn goede vruchten van de aandacht voor gemeenteopbouw. Maar het kan ook doorschieten. Leiders worden managers en ontmoetingen zijn niet meer dan functionele afspraken.

Dienend leiderschap heeft een zachte kant. In Matteüs 23 vers 37 laat Jezus zien dat het begint bij diepe bewogenheid over mensen. Hij huilt en geeft blijk van moederlijke gevoelens als Hij zijn relatie met zijn volk vergelijkt met de relatie van een kip en haar kuikens. In 1 Tessalonicenzen 2 vers 7-8 schrijft Paulus over zijn werk in Tessalonica: “Hoewel we ons als apostelen van Christus hadden kunnen laten gelden, zijn we u tegemoet getreden met de tederheid van een voedster die haar kinderen koestert. In die gezindheid, vol liefde voor u, waren we niet alleen bereid u te laten delen in Gods evangelie, maar ook in ons eigen leven. Zo dierbaar was u ons geworden.”

De mens als persoon

Bijbels leidinggeven gaat gepaard met zorg en fijngevoeligheid. Het creëert een cultuur van veiligheid en geborgenheid, waarin mensen zich bevestigd weten in hun waarde voor God en elkaar. Hierbij gaat het niet alleen om de mens in zijn functioneren, maar ook voor de mens als persoon. Vragen wij gemeenteleden wel eens te stoppen met hun gemeenteactiviteiten omdat we ons zorgen over hen maken, of staat de voortgang van het werk voorop? Jezus laat de discipelen na gedane arbeid een tijdje uitrusten en Paulus geeft Timoteüs de aanwijzing om wat wijn te drinken met het oog op zijn zwakke maag en andere kwalen. Persoonlijke zorg voor onze mensen is goed voor hen. En tegelijk weten we dat dit ook voor het gemeentewerk op de lange termijn het beste is. Dat is de kracht van zachtheid.

Vragen

Met het oog op de mensen aan wie u leiding geeft:

  • Hebben ze u wel eens zien huilen? Hoe kunt u uw gevoelens met hen delen?
  • Komen ze bij u thuis en deelt u uw leven met hen? Welke kant zou nieuw voor hen zijn?
  • Ervaren zij uw persoonlijke zorg voor hen? Wat kunt u concreet voor hen doen?

Verder lezen:
Donders, Paul, Jaap Ketelaar, Gezond leiderschap in de Kerk – Voed en koester je kerkgemeenschap, Hoornaar: Gideon, oktober 2010

Uit idea(z)

Dit artikel werd geschreven voor ideaidea is opgevolgd door ideaz, het praktijkblad over missionair kerk-zijn in wijk en wereld.

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema