Bouwen aan een biddende gemeente

4 september 2012
 • Profielafbeelding van Jan Minderhoud
  Door:
  Jan Minderhoud

Gebed komt in Handelingen naar voren als een van de kerntaken van de apostelen (6 vers 4). Ook Paulus roept herhaaldelijk op tot gebed en dankzegging. Wat is er nodig om te bouwen aan een biddende gemeente?

1. Formuleer een richtinggevende visie op gebed

De eerste stap is dat je met elkaar antwoord vindt op enkele voorvragen, zoals:

 • Wat is bidden? Welke aspecten zijn daarbij te onderscheiden?
 • Tot wie bidden wij?
 • Waarom zou je bidden?
 • Wat te denken van de concrete gebeden in de Bijbel en in hoeverre zijn die onmisbaar voor ons gebedsleven?
 • Hebben we een gemeenschappelijke visie op wat er in de voorbede op zondag en doordeweeks van belang is?
 • Wat is onze visie op vasten?
 • Hoe geven we het ‘Here, leer ons bidden’ handen en voeten in de gemeente?

Voor een dergelijk bezinningsproces kun je als gemeente gerust één seizoen uittrekken. Een Werkgroep Gebed kan het proces aansturen, eventueel samen met andere geledingen van de gemeente. Zo ontstaat gaandeweg een gemeenschappelijk kader, waarbinnen je de visie op gebed kan vaststellen.

2. Ontwikkel beleid voor de opbouw van het gebed in de gemeente

Vanuit een gemeenschappelijke visie kun je tot gezamenlijk beleid komen. Formuleer dit beleid zo concreet mogelijk, inclusief doelstellingen. Belangrijk is uiteraard om dit biddend voor te bereiden en uit te voeren. Een eenvoudig maar doeltreffend hulpmiddel hierbij is de planningscirkel.

3. Maak een plan voor toerusting van de hele gemeente

In fase IV van de planningscirkel is er vooral aandacht voor de toerusting van de gemeente. Met behulp van het onderstaande schema kun je de mogelijkheden tot gebedstoerusting inventariseren. Je kunt ook in een gemeentebrede bijeenkomst een korte presentatie (laten) geven van ieders voornemens en vervolgens daarover in gesprek gaan.

4. Bied verschillende vormen van gebed aan.

Er zijn vele mogelijkheden om te bidden, individueel en met anderen. Zoek binnen de gemeente met alle betrokkenen, jong en oud, naar vormen die bij uw gemeente en bij de leden passen.

Werkgroep Gebed

Een Werkgroep Gebed is een aanwinst in de gemeente. Zo’n commissie coördineert en stimuleert allerlei activiteiten rondom gebed in de gemeente:

 • Afstemming van de verschillende gebedsmomenten
 • Verzamelen en verspreiden van onderwerpen van dank en voorbede
 • Verzorgen van toerusting op gebied van gebed.
 • Verzorgen van gebedsbrieven.
 • Organiseren van gebedsweken (in veel plaatsen gebeurt dit interkerkelijk)

Gebed als bouwsteen

Een bescheiden onderzoek onder 48 gebedsgroepen binnen de Protestantse Kerk in Nederland in 2006 liet zien dat er over het algemeen een moeizame wisselwerking is tussen de gebedsgroepen en het overige werk in de gemeente. Het schort vaak aan een goede communicatie over en weer. Teveel gebedsgroepen zitten nog in de gedoogzone en worden niet volop erkend als bouwsteen voor de opbouw van de gemeente.

Wat zou helpen is: helderheid over het belang van de gebedsgroep, duidelijkheid over de manier van werken en bidden in zo’n groep en wederzijdse afspraken over de communicatie. Ook is het van belang dat een ge­beds­groep deel uitmaakt van het totale toerustings­aanbod van de plaatse­lijke kerk of gemeente, een plaats in het jaarboekje heeft en onder de vlag van de kerkenraad vaart. Dit voorkomt dat een gebedsgroep in een ‘ach­teraf-circuit’ van de gemeente blijft hangen.

Bovenstaande is een bewerking van hoofdstuk 9 van Bidden is een weg – Praktische gebedsvormen voor de binnenkamer en voor groepen, Jan Minderhoud, Merweboek Sliedrecht 2007. Hij maakte voor dit hoofdstuk deels gebruik van een artikel van Bert Roor: Bouwen aan een biddende gemeente, idea, december 2004.

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema