Een dienstbare structuur

18 juni 2012
  • Profielafbeelding van Jaap Ketelaar
    Door:
    Jaap Ketelaar

Structuur volgt strategie en strategie volgt visie. Helaas is het in onze gemeenten vaak andersom. Door de onzekerheid van onze tijd komen we niet verder dan houden wat we hebben.

Alle gelovigen

De kerk heeft in onze tijd bezinning en vernieuwing nodig, een nieuwe doordenking van waar God ons toe roept en hoe we dat in de praktijk kunnen vormgeven. In Efeziërs 4 vers 7-16 geeft Paulus aan dat alle gelovigen daarin een plaats hebben en dat de leiding is geroepen om hen tot ontplooiing te laten komen. Wat is er een arsenaal aan potentieel en creativiteit aanwezig onder Gods volk!

Zelf aan de slag

Het is tijd om als eerste af te stappen van het kerstboommodel van organiseren (leiding bovenaan en de rest eronder) en te gaan voor de appelboom van Les Stahlke. Van top-down naar bottom-up. Op die wijze wordt duidelijk dat het in de kerk gaat om Gods plan met de gemeente en dat wij als leidinggevenden zijn geroepen om daarin te dienen. Het geeft gemeenteleden het gevoel dat ze zelf aan de slag mogen en moeten en bepaalt ons bij onze belangrijkste vragen: “Wat is Gods plan met ons en hoe kan ik anderen helpen om in dat kader te doen wat God van hen vraagt?”

Verder lezen: www.governancematters.com

Donders, Paul, Jaap Ketelaar, Gezond leiderschap in de Kerk – Voed en koester je kerkgemeenschap, Hoornaar: Gideon, oktober 2010

Uit idea(z)

Dit artikel werd geschreven voor idea 2 van 2012. idea is opgevolgd door ideaz, het praktijkblad over missionair kerk-zijn in wijk en wereld.

Vier actuele thema's voor de kerk

De minst bereikte volken

De kerk heeft een boodschap die voor ieder mens van levensbelang is. Maar hoe horen mensen dit als zij in een gebied leven waar nog niemand van Jezus heeft gehoord?
Verken dit thema

Samen Jong

De kerk is een plek waar mensen het geloof en het leven ontdekken, onderzoeken en beoefenen. Maar wat als jonge mensen de aansluiting niet meer zo goed weten te vinden?
Verken dit thema

Zie de wereld

Wat is vandaag de dag de rol van de Nederlandse kerk? Zien we de wereld nog? Wat gebeurt er met ons als we met de ogen van Jezus naar de wereld kijken?
Verken dit thema

Heel de schepping

Onze omgang met de schepping heeft alles te maken met het brengen van leven in de wereld. Voor mensen in kwetsbare gebieden en voor komende generaties. Welke rol heeft de kerk?
Verken dit thema